Rymanów


PrzedszkolaNiepubliczne Przedszkole „Tuptusiowo” w Rymanowie

38-480 Rymanów, ul. Piekarska 3

Telefon: 795 961 781

E-mail: sp.montessori@wp.pl


Dyrektor: Alicja Godzik
Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika

38-481 Rymanów Zdrój, ul. PCK 1

Telefon: (13) 43 574 17

http://www.przedszkolesm-rymzdroj.pl

E-mail: przedszkolesm_rymzdroj@poczta.fm


Dyrektor: s. Zofia Głowacka
Przedszkole św. Józefa w Rymanowie

38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 10

Telefon: (13) 43 550 59

https://www.przedszkole-rymanow.pl/

E-mail: przedszkole.rymanow@onet.eu


Dyrektor: s. Ewa Wilk
Zespół Szkół Publicznych w Milczy - Przedszkole „Wesołe Maluchy”

38-483 Wróblik Szlachecki, Milcza, ul. Szkolna 16

Telefon: (13) 43 581 17

https://zspmilcza.edupage.org/

E-mail: zspmilcza@op.pl


Dyrektor: Beata Kozerska-SzewczykSzkoły podstawoweNiepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Rymanowie

38-480 Rymanów, ul. Piekarska 3

Telefon: 795 961 781

E-mail: sp.montessori@wp.pl


Dyrektor: Alicja Godzik
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce

38-480 Rymanów, Klimkówka, ul. Zdrojowa 49

Telefon: (13) 43 553 93

Fax: (13) 43 553 93

https://spklimkowka.edupage.org/

E-mail: zspklimkowka@rymanow.pl


Dyrektor: Agnieszka Groblewska
Szkoła Podstawowa im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim

38-483 Wróblik Szlachecki ul. Szkolna 5

Telefon: (13) 43 581 27

http://spwroblik.pl/

E-mail: zspwroblik@o2.pl


Dyrektor: Katarzyna Jabłońska
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim

38-481 Rymanów Zdrój, Królik Polski, ul. Bieszczadzka 137

Telefon: (13) 43 574 08

Fax: (13) 43 574 08

http://www.zspkp.pl

E-mail: zspkrolikpolski@rymanow.pl


Dyrektor: Dariusz Królicki
Szkoła Podstawowa w Bziance

38-483 Wróblik Szlachecki, Bzianka 191

Telefon: (13) 43 581 02

Fax: (13) 43 581 02

http://spbzianka.idl.pl

E-mail: zsp_bzianka@wp.pl


Dyrektor: Edyta Jakiełła
Szkoła Podstawowa w Głębokiem

38-480 Rymanów, Głębokie

Telefon: (13) 43 591 51

E-mail: spglebokie@wp.pl


Dyrektor: Izabela Sołtysik
Szkoła Podstawowa w Sieniawie

38-480 Rymanów, Sieniawa, ul. Kwiatowa 15

Telefon: (13) 43 590 38

https://spsieniawa.edupage.org/

E-mail: zspsieniawa@poczta.onet.pl


Dyrektor: Piotr Boczar
Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa im. Anny z Działyńskich-Potockiej w Posadzie Górnej

38-481 Rymanów Zdrój, Posada Górna, ul. 3 Maja 164

Telefon: (13) 43 564 14

http://zspposada.pl/

E-mail: spposada@poczta.onet.pl


Dyrektor: Piotr Cisek
Zespół Szkół Publicznych w Milczy - Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Jakubińskiego

38-483 Wróblik Szlachecki, Milcza, ul. Szkolna 16

Telefon: (13) 43 581 17

https://zspmilcza.edupage.org/

E-mail: zspmilcza@op.pl


Dyrektor: Beata Kozerska-Szewczyk
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia

38-480 Rymanów ul. Szkolna 2

Telefon: (13) 43 550 20

Fax: (13) 43 550 55

http://zsprymanow.pl/

E-mail: lorymanow@interia.pl


Dyrektor: Beata Suwała-Szczechowska
Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju

38-481 Rymanów Zdrój, ul. Leśna 4

Telefon: (13) 43 574 93

http://www.zss-rymanow.pl

E-mail: zpsbiuro@poczta.onet.pl


Dyrektor: Zygmunt GinalskiSzkoły ponadpodstawoweZespół Szkół Publicznych w Rymanowie - Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

38-480 Rymanów ul. Szkolna 2

Telefon: (13) 43 550 20

Fax: (13) 43 550 55

http://zsprymanow.pl/

E-mail: lorymanow@interia.pl


Dyrektor: Beata Suwała-Szczechowska