Szkoły podstawowe i gimnazja


ChorkówkaNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulistrowej

38-462 Kobylany, Sulistrowa 25

Telefon: (13) 43 170 61

Fax: (13) 43 170 61

E-mail: nspsulistrowa@interia.pl


Dyrektor: Marianna Jastrząb-Kłosowicz
Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach

38-458 Chorkówka, Żeglce 242

Telefon: (13) 43 130 29

Fax: (13) 43 130 29

www.spzeglce.szkolna.net

E-mail: spzeglce@szkolna.net


Dyrektor: Roman Skowron
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie

38-457 Zręcin, ul. Łukasiewicza 31

Telefon: (13) 43 180 13

Fax: (13) 43 180 13

http://spzrecin.edupage.org

E-mail: zszrecin@onet.pl


Dyrektor: Paweł Przetacznik
Szkoła Podstawowa w Draganowej

38-462 Kobylany, Draganowa 35

Telefon: (13) 43 172 11

http://www.spdraganowa.szkolnastrona.pl

E-mail: draganowa@wp.pl


Dyrektor: Aneta Munia-Skrzęta
Szkoła Podstawowa w Faliszówce

38-459 Kopytowa, Faliszówka 174

Telefon: (13) 43 143 25

http://www.spfaliszowka.republika.pl

E-mail: spfaliszowka1@op.pl


Dyrektor: Bogusława Zajączkowska-Cebula
Szkoła Podstawowa w Kobylanach

38-462 Kobylany 187

Telefon: (13) 43 147 86

http://spkobylany.szkolnastrona.pl/

E-mail: spkobylany@gmail.com


Dyrektor: Katarzyna Dołęgowska
Szkoła Podstawowa w Leśniówce

38-458 Chorkówka, Leśniówka 85

Telefon: (13) 43 130 98

E-mail: szp-lesniowka@neostrada.pl


Dyrektor: Alicja Kołacz
Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej

38-457 Zręcin, Szczepańcowa 85

Telefon: (13) 43 114 12

http://www.spszczepancowa.pl/

E-mail: spszczepancowa@op.pl


Dyrektor: Edyta Bracławicz-Jasłowska
Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza

38-458 Chorkówka, Bóbrka 111

Telefon: (13) 43 130 97

http://www.zsipbobrka.szkolnastrona.pl

E-mail: spbobrka@wp.pl


Dyrektor: Helena Nowak
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

38-459 Kopytowa 59

Telefon: (13) 43 141 32

Fax: (13) 43 149 00

http://www.zspko.republika.pl

E-mail: kopytowa@wp.pl


Dyrektor: Włodzimierz Paluch
Zespół Szkół w Chorkówce - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza

38-458 Chorkówka 199

Telefon: (13) 43 130 13

Fax: (13) 43 130 13

http://www.zsspchorkowka.republika.pl

E-mail: chorkowianie@o2.pl


Dyrektor: Mirosław Guzik
Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza

38-457 Zręcin, Świerzowa Polska, ul. Szkolna 31

Telefon: (13) 42 205 73

Fax: (13) 42 205 73

http://zsswierzowa.pl/

E-mail: sekretariat@zsswierzowa.pl


Dyrektor: Małgorzata FrączekDuklaSzkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli

38-450 Dukla, Iwla 22

Telefon: (13) 43 300 03

http://www.spiwla.szkolnastrona.pl/

E-mail: szkolaiwla@poczta.fm


Dyrektor: Jerzy Gunia
Szkoła Podstawowa w Dukli

38-450 Dukla, ul. Kościuszki 13

Telefon: (13) 43 315 70

http://sp.dukla.pl/

E-mail: dyrektor@szkola.dukla.pl


Dyrektor: Jerzy Pęcak
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Głojscach

38-450 Dukla, Głojsce, ul. Szkolna 7

Telefon: (13) 43 300 05

Fax: (13) 43 300 05

http://www.spglojsce.pl/

E-mail: spglojsce@wp.pl


Dyrektor: Elżbieta Knap
Szkoła Podstawowa w Jasionce

38-450 Dukla, Jasionka 74

Telefon: (13) 43 300 95

Fax: (13) 43 300 95

http://edujasionka.dukla.pl/

E-mail: szkolajasionka@tlen.pl


Dyrektor: Ewa Piróg
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich

38-456 Łęki Dukielskie 74

Telefon: (13) 43 175 04

https://spleki.szkolna.net/

E-mail: szkolaleki@wp.pl


Dyrektor: Beata Węgrzyn
Szkoła Podstawowa im. Marii i Michała Krukierków w Równem

38-451 Równe, ul. Długa 41

Telefon: (13) 43 330 08

Fax: (13) 43 335 72

http://zsprowne.dukla.pl

E-mail: szkolarowne@gmail.com


Dyrektor: Katarzyna Reczkowska-Buryła
Szkoła Podstawowa w Tylawie

38-454 Tylawa 26

Telefon: (13) 43 307 09

Fax: (13) 43 307 09

https://sptylawa.pl/

E-mail: sptylawa@wp.pl


Dyrektor: Aleksander Kosior
Szkoła Podstawowa w Wietrznie

38-451 Równe, Wietrzno 22a

Telefon: (13) 43 330 04

Fax: (13) 43 330 04

http://spwietrzno.dukla.pl/

E-mail: sp.wietrzno@interia.pl


Dyrektor: Bożena MastejIwonicz-ZdrójSzkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubatówce

38-440 Iwonicz-Zdrój, Lubatówka 93c

Telefon: (13) 43 508 89

Fax: (13) 43 508 89

E-mail: podgim@wp.pl


Dyrektor: Adam Dołęgowski
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

38-440 Iwonicz-Zdrój, Lubatowa 284

Telefon: (13) 43 502 60

http://szkolalubatowa.pl/

E-mail: kontakt@szkolalubatowa.pl


Dyrektor: Jerzy Staroń
Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Pogórskiego w Iwoniczu

38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Zagrodniki 21

Telefon: (13) 43 504 70

http://www.sp.iwonicz.pl/

E-mail: spiwonicz@op.pl


Dyrektor: Monika Leśniak-Kielar
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju

38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Szkolna 2

Telefon: (13) 43 508 20

http://spiwozdroj.pl/

E-mail: spiwozdroj@poczta.onet.pl


Dyrektor: Mariusz KopczykJaśliskaSzkoła Podstawowa w Jaśliskach

38-485 Jaśliska 170

Telefon: (13) 43 102 25

Fax: (13) 43 102 25

http://zspjasliska.superszkolna.pl/

E-mail: zspjasliska@onet.pl


Dyrektor: Katarzyna DubisJedliczeSzkoła Filialna w Podniebylu podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce

38-459 Kopytowa, Podniebyle 35

Telefon: (13) 43 520 80

Fax: (13) 43 520 80

http://sppiotrowka.jedlicze.pl/

E-mail: sppiotrowka@jedlicze.pl


Dyrektor: Tomasz Gajda
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce

38-459 Kopytowa, Piotrówka 38

Telefon: (13) 43 520 23

http://sppiotrowka.jedlicze.pl/

E-mail: sppiotrowka@jedlicze.pl


Dyrektor: Tomasz Gajda
Szkoła Podstawowa w Długiem

38-460 Jedlicze, Długie 10

Telefon: (13) 43 525 89

https://spdlugie.pl/

E-mail: spdlugie@jedlicze.pl


Dyrektor: Mariola Jurczak
Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

38-460 Jedlicze, Dobieszyn

Telefon: (13) 43 527 34

https://spdobieszyn.jedlicze.pl/

E-mail: spdobieszyn@jedlicze.pl


Dyrektor: Renata Kosiek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej

38-460 Jedlicze, Jaszczew 333

Telefon: (13) 43 122 12

Fax: (13) 43 122 12

http://zsjaszczew.pl/

E-mail: zsjaszczew@jedlicze.pl


Dyrektor: Tomasz Fortuna
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

38-460 Jedlicze, Żarnowiec 137

Telefon: (0-13) 43 520 43

https://zspzarnowiec.jedlicze.pl/

E-mail: sp.zarnowiec@wp.pl


Dyrektor: Andrzej Gałowicz
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu

38-460 Jedlicze, ul. Tokarskich 5

Telefon: (13) 43 811 20

https://spjedlicze.jedlicze.pl/

E-mail: sp.jedlicze@jedlicze.pl


Dyrektor: Jolanta Smarzowska
Szkoła Podstawowa w Moderówce

38-460 Jedlicze, Moderówka 117

Telefon: (13) 43 122 07

https://spmoderowka.jedlicze.pl/

E-mail: zsmoderowka@jedlicze.pl


Dyrektor: Renata Niepokój
Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

38-404 Krosno, Potok 73

Telefon: (13) 43 656 95

Fax: (13) 43 656 95

https://sppotok.jedlicze.pl/

E-mail: zspotok@jedlicze.pl


Dyrektor: Agata KazalskaKorczynaSzkoła Podstawowa w Krasnej

38-420 Krasna ul. Krośnieńska 71

Telefon: (13) 43 544 05

http://krasnaszkola.szkolnastrona.pl/

E-mail: szkola_krasna@op.pl


Dyrektor: Elżbieta Bednarczyk
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni

38-422 Krościenko Wyżne, Iskrzynia, ul. Szkolna 4

Telefon: (13) 43 155 13

https://www.spiskrzynia.pl/

E-mail: sp@spiskrzynia.pl


Dyrektor: Witold Wyskiel
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Pigonia w Komborni

38-420 Korczyna, Kombornia 60

Telefon: (13) 43 548 09

http://spkombornia.szkolnastrona.pl/

E-mail: spkombornia@onet.pl


Dyrektor: Bogusława Deliowska
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Korczynie

38-420 Korczyna, ul. Fredry 2

Telefon: (13) 43 540 25

Fax: (13) 43 540 25

http://www.zs.korczyna.net/

E-mail: sekretariat@zs.korczyna.net


Dyrektor: Artur Stodolak
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Węglówce

38-420 Korczyna, Węglówka 81

Telefon: (13) 43 544 04

Fax: (13) 43 544 04

http://spweglowka.edu.pl/

E-mail: spweglowka@wp.pl


Dyrektor: Ewa RygielKrosnoKatolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Grodzka 6

Telefon: (13) 43 683 46

Fax: (13) 43 683 46

http://www.katolik-krosno.pl/

E-mail: kspkrosno@onet.pl


Dyrektor: ks. Marek Czaja
Miejski Zespół Szkół nr 1 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja

38-400 Krosno, ul. J.S. Magurów 1

Telefon: (13) 43 214 50

Fax: (13) 43 214 50

http://mzsnr1-krosno.pl

E-mail: mzsnr1@interia.pl


Dyrektor: Marlena Gierucka
Miejski Zespół Szkół nr 2 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 12

38-404 Krosno, ul. Wyspiańskiego 20

Telefon: (13) 43 656 07

Fax: (13) 43 656 07

http://www.mzsnr2.pl/sp12/

E-mail: ginnazjumnr5@interia.pl


Dyrektor: Stanisław Urbowicz
Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

38-401 Krosno, ul. ks. St. Decowskiego 9

Telefon: (13) 43 232 95

http://www.sp7krosno.edupage.org

E-mail: sp7krosno@poczta.onet.pl


Dyrektor: Ewa Głowacka
Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 15

38-411 Krosno, ul. Kisielewskiego 18

Telefon: (13) 43 249 49, (13) 43 682 86

Fax: (13) 43 249 49, (13) 43 682 86

http://www.sp15krosno.pl

E-mail: mzs4.krosno@interia.pl


Dyrektor: Witold Deptuch
Miejski Zespół Szkół nr 6 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka

38-400 Krosno, ul. Kletówki 1

Telefon: (13) 43 209 15

Fax: (13) 43 209 15

http://www.mzs6krosno.pl/

E-mail: sekretariatsp6@sp6krosno.pl


Dyrektor: Ewa Starowiejska
Miejski Zespół Szkół nr 7 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kolanki

38-400 Krosno, ul. Powstańców Śląskich 75

Telefon: (13) 42 008 31

http://krosno_sp4.republika.pl

E-mail: krosno_sp4@poczta.onet.pl


Dyrektor: Elżbieta Wilk
Miejski Zespół Szkół nr 8 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 8 im. „Dar Górników”

38-401 Krosno, ul. Prochownia 7

Telefon: (13) 43 224 41

Fax: (13) 43 224 41

http://sp8krosno.pl

E-mail: sp8krosno@gmail.com


Dyrektor: Jadwiga Kasprzyk
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 45

Telefon: (13) 47 439 40, (13) 47 439 41

Fax: (13) 47 439 40, (13) 47 439 41

http://www.mzszoi.eu

E-mail: sp14@mzszoi.eu


Dyrektor: Robert Guzik
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Marii Konopnickiej 5

Telefon: (13) 43 210 09

https://www.sp3krosno.pl/

E-mail: sp3krosno@interia.pl


Dyrektor: Maciej Żółkoś
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15

Telefon: (13) 43 205 62

Fax: (13) 43 205 62

http://sp5krosno.edupage.org

E-mail: sp5@krosno.net.pl


Dyrektor: Beata Liebner-PirgaKrościenko WyżnePubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym

38-422 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna 34

Telefon: (13) 43 150 19

Fax: (13) 43 150 19

http://www.spkw.pl/

E-mail: pspkw@wp.pl


Dyrektor: Marek AftanasMiejsce PiastoweSzkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

38-455 Wrocanka, ul. Długa 19

Telefon: (13) 43 115 22

http://www.spwrocanka.szkolna.net/

E-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net


Dyrektor: Nina Hanus
Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience

38-455 Głowienka, ul. Szkolna 8

Telefon: (13) 42 197 10

Fax: (13) 42 197 11

https://www.spglowienka.pl/

E-mail: szp_glowienka@interia.pl


Dyrektor: Krzysztof Roman
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Targowiskach

38-423 Targowiska, ul. Ks. Suchodolskiego 38

Telefon: (13) 43 537 27

Fax: (13) 43 537 27

http://sptargowiska.edupage.org

E-mail: sptargowiska@wp.pl


Dyrektor: Małgorzata Lorenc
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach

38-423 Łężany, ul. Tadeusza Kościuszki 2

Telefon: (13) 43 536 29

https://splezanypl.lh.pl/

E-mail: splezany@op.pl


Dyrektor: Teresa Zamorska
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach

38-430 Rogi ul. Szkolna 2

Telefon: (13) 43 530 69

Fax: (13) 43 392 22

https://sprogi.szkolna.net/

E-mail: sekretariat@sprogi.szkolna.net


Dyrektor: Ewa Dydo
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu

38 - 423 Zalesie, Zalesie 38

Telefon: (13) 43 158 75

http://www.spzalesie.pl/

E-mail: sp_zalesie@poczta.onet.pl


Dyrektor: Daniela Kokoszka
Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 24

Telefon: (13) 43 530 91

Fax: (13) 43 530 91

https://spmiejscep.szkolna.net/

E-mail: zspmiejscep@gmail.com


Dyrektor: Małgorzata Stanisz-KrupaRymanówSzkoła Podstawowa w Bziance

38-483 Wróblik Szlachecki, Bzianka 191

Telefon: (13) 43 581 02

Fax: (13) 43 581 02

http://spbzianka.idl.pl

E-mail: zsp_bzianka@wp.pl


Dyrektor: Edyta Jakiełła
Szkoła Podstawowa w Głębokiem

38-480 Rymanów, Głębokie

Telefon: (13) 43 591 51

E-mail: spglebokie@wp.pl


Dyrektor: Izabela Sołtysik
Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa im. Anny z Działyńskich-Potockiej w Posadzie Górnej

38-481 Rymanów Zdrój, Posada Górna, ul. 3 Maja 164

Telefon: (13) 43 564 14

http://zspposada.pl/

E-mail: spposada@poczta.onet.pl


Dyrektor: Piotr Cisek
Szkoła Podstawowa im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim

38-483 Wróblik Szlachecki ul. Szkolna 5

Telefon: (13) 43 581 27

http://spwroblik.pl/

E-mail: zspwroblik@o2.pl


Dyrektor: Katarzyna Jabłońska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce

38-480 Rymanów, Klimkówka, ul. Zdrojowa 49

Telefon: (13) 43 553 93

Fax: (13) 43 553 93

https://spklimkowka.edupage.org/

E-mail: zspklimkowka@rymanow.pl


Dyrektor: Agnieszka Groblewska
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim

38-481 Rymanów Zdrój, Królik Polski, ul. Bieszczadzka 137

Telefon: (13) 43 574 08

Fax: (13) 43 574 08

http://www.zspkp.pl

E-mail: zspkrolikpolski@rymanow.pl


Dyrektor: Dariusz Królicki
Zespół Szkół Publicznych w Milczy - Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Jakubińskiego

38-483 Wróblik Szlachecki, Milcza, ul. Szkolna 16

Telefon: (13) 43 581 17

https://zspmilcza.edupage.org/

E-mail: zspmilcza@op.pl


Dyrektor: Beata Kozerska-Szewczyk
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia

38-480 Rymanów ul. Szkolna 2

Telefon: (13) 43 550 20

Fax: (13) 43 550 55

http://zsprymanow.pl/

E-mail: lorymanow@interia.pl


Dyrektor: Beata Suwała-Szczechowska
Szkoła Podstawowa w Sieniawie

38-480 Rymanów, Sieniawa, ul. Kwiatowa 15

Telefon: (13) 43 590 38

https://spsieniawa.edupage.org/

E-mail: zspsieniawa@poczta.onet.pl


Dyrektor: Piotr Boczar
Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju

38-481 Rymanów Zdrój, ul. Leśna 4

Telefon: (13) 43 574 93

http://www.zss-rymanow.pl

E-mail: zpsbiuro@poczta.onet.pl


Dyrektor: Zygmunt Ginalski
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Rymanowie

38-480 Rymanów, ul. Piekarska 3

Telefon: 795 961 781

E-mail: sp.montessori@wp.pl


Dyrektor: Alicja GodzikWojaszówkaSzkoła Podstawowa im. Stanisława Gałuszki w Przybówce

38-471 Wojaszówka, Przybówka 189

Telefon: (13) 43 850 02

https://spprzybowka.edupage.org/

E-mail: spprzyb@interia.pl


Dyrektor: Barbara Krasowska-Dubiel
Szkoła Podstawowa im. bł. Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce

38-406 Odrzykoń, Bratkówka 19

Telefon: (13) 43 116 29

https://szkolab.edupage.org/

E-mail: sp.bratkowka@interia.pl


Dyrektor: Jolanta Mikus
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej

38-406 Odrzykoń, Ustrobna 1

Telefon: (13) 43 116 24

https://spustrobna.edupage.org/

E-mail: spustrobna@interia.pl


Dyrektor: Joanna Nowak
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich

38-471 Wojaszówka, Łęki Strzyżowskie 87

Telefon: (13) 43 850 64

http://szkolapodstawowalekistrzyzowskie.cba.pl/

E-mail: spjkochanowski@poczta.onet.pl


Dyrektor: Renata Grząsiak
Szkoła Podstawowa im. Kajetana Trybusa w Wojaszówce

38-471 Wojaszówka 48

Telefon: (13) 43 850 09

http://www.spwojaszowka.pl/

E-mail: szpowoj@interia.pl


Dyrektor: Ewa Górska
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu

38-406 Odrzykoń, ul. Ks. Ernesta Świątka 4

Telefon: (13) 43 117 27

Fax: (13) 43 117 27

http://zsodrzykon.edupage.org

E-mail: gimnazjumodrzykon@poczta.fm


Dyrektor: Piotr Guzek