Szkoły wyższe


KrosnoPaństwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Rynek 1

Telefon: (13) 43 755 00

Fax: (13) 43 755 11

http://www.pwsz.krosno.pl

E-mail: pwsz@pwsz.krosno.pl


Rektor: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz