Chorkówka


PrzedszkolaNiepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce

38-458 Chorkówka 160

Telefon: 793 578 421

http://misiowo.maks.net.pl

E-mail: misiowo@maks.net.pl


Dyrektor: Anna Szydło
Samorządowe Przedszkole w Zręcinie

38-457 Zręcin, ul. Łukasiewicza 31

Telefon: (13) 42 214 73

E-mail: przedszkolezrecin@op.pl


Dyrektor: Paweł Przetacznik
Zespół Szkół w Chorkówce - Samorządowe Przedszkole

38-458 Chorkówka 199

Telefon: (13) 43 136 00


Dyrektor: Mirosław Guzik
Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej - Samorządowe Przedszkole

38-457 Zręcin, Świerzowa Polska, ul. Szkolna 50

www.zsswierzowa.pl


Dyrektor: Małgorzata FrączekSzkoły podstawoweNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulistrowej

38-462 Kobylany, Sulistrowa 25

Telefon: (13) 43 170 61

Fax: (13) 43 170 61

E-mail: nspsulistrowa@interia.pl


Dyrektor: Marianna Jastrząb-Kłosowicz
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

38-459 Kopytowa 59

Telefon: (13) 43 141 32

Fax: (13) 43 149 00

http://www.zspko.republika.pl

E-mail: kopytowa@wp.pl


Dyrektor: Włodzimierz Paluch
Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach

38-458 Chorkówka, Żeglce 242

Telefon: (13) 43 130 29

Fax: (13) 43 130 29

www.spzeglce.szkolna.net

E-mail: spzeglce@szkolna.net


Dyrektor: Roman Skowron
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie

38-457 Zręcin, ul. Łukasiewicza 31

Telefon: (13) 43 180 13

Fax: (13) 43 180 13

http://spzrecin.edupage.org

E-mail: zszrecin@onet.pl


Dyrektor: Paweł Przetacznik
Szkoła Podstawowa w Draganowej

38-462 Kobylany, Draganowa 35

Telefon: (13) 43 172 11

http://www.spdraganowa.szkolnastrona.pl

E-mail: draganowa@wp.pl


Dyrektor: Aneta Munia-Skrzęta
Szkoła Podstawowa w Faliszówce

38-459 Kopytowa, Faliszówka 174

Telefon: (13) 43 143 25

http://www.spfaliszowka.republika.pl

E-mail: spfaliszowka1@op.pl


Dyrektor: Bogusława Zajączkowska-Cebula
Szkoła Podstawowa w Kobylanach

38-462 Kobylany 187

Telefon: (13) 43 147 86

http://spkobylany.szkolnastrona.pl/

E-mail: spkobylany@gmail.com


Dyrektor: Katarzyna Dołęgowska
Szkoła Podstawowa w Leśniówce

38-458 Chorkówka, Leśniówka 85

Telefon: (13) 43 130 98

E-mail: szp-lesniowka@neostrada.pl


Dyrektor: Alicja Kołacz
Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej

38-457 Zręcin, Szczepańcowa 85

Telefon: (13) 43 114 12

http://www.spszczepancowa.pl/

E-mail: spszczepancowa@op.pl


Dyrektor: Edyta Bracławicz-Jasłowska
Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza

38-458 Chorkówka, Bóbrka 111

Telefon: (13) 43 130 97

http://www.zsipbobrka.szkolnastrona.pl

E-mail: spbobrka@wp.pl


Dyrektor: Helena Nowak
Zespół Szkół w Chorkówce - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza

38-458 Chorkówka 199

Telefon: (13) 43 130 13

Fax: (13) 43 130 13

http://www.zsspchorkowka.republika.pl

E-mail: chorkowianie@o2.pl


Dyrektor: Mirosław Guzik
Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza

38-457 Zręcin, Świerzowa Polska, ul. Szkolna 31

Telefon: (13) 42 205 73

Fax: (13) 42 205 73

http://zsswierzowa.pl/

E-mail: sekretariat@zsswierzowa.pl


Dyrektor: Małgorzata Frączek