Powiat krośnieński


Zaprezentowane informacje o gminach powiatu krośnieńskiego obejmują dane na temat powierzchni i liczby ludności poszczególnych gmin wg dostępnych informacji Głównego Urzędu Statystycznego, wykaz miejscowości wchodzących w ich skład oraz spis najciekawszych zabytków.

Ponadto zestawiono źródła pośrednie na temat poszczególnych miejscowości tj. wykaz adresów internetowych oraz wydawnictw zwartych zebranych w oparciu o katalogi Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i bieżącą bibliografię narodową tj. Przewodnik Bibliograficzny. W zestawieniach materiały uporządkowano w układzie chronologicznym zstępującym. Wymienione dokumenty zawierają informacje o historii, zabytkach, atrakcjach turystycznych i są dostępne w zbiorach Krośnieńskiej Biblioteki.

W zestawieniach bibliograficznych pominięto opracowania na temat szkół, klubów sportowych, zakładów sportowych, informatory instytucji kultury, materiały i sprawozdania pokonferencyjne, mapy, katalogi wystaw i opracowania biograficzne.

Zestawienie w jednym miejscu źródeł elektronicznych i tradycyjnych o Krośnie i poszczególnych miejscowościach w powiecie krośnieńskim ma na celu ułatwić dotarcie użytkownikom do bieżących i archiwalnych informacji o regionie krośnieńskim.

Zebrane dane będą systematycznie aktualizowane i uzupełniane.