Gmina Wojaszówka


Gmina Wojaszówka - zajmuje powierzchnię 83 km2, i liczy 9 329 mieszkańców /stan na koniec 2019 r./. W skład gminy wchodzą: Bajdy, Bratkówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Odrzykoń, Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Ustrobna, Wojaszówka, Wojkówka.

Gmina w internecie

www.wojaszowka.pl www.rzepnik.net www.wojkowka.pl

Warto zobaczyć:

  • Ruiny Zamku Kamieniec w Odrzykoniu
  • Neogotycki kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Odrzykoniu
  • Muzeum Wsi Odrzykoń
  • Dwór w Łękach Strzyżowskich
  • XVIII-wieczny kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Andrzeja Apostoła w Łączkach Jagiellońskich
  • Dawną cerkiew greckokatolicką pw. św. Paraskewy, obecnie kościół rzymskokatolicki w Rzepniku
  • XIX-wieczny dwór Starowieyskich wraz z parkiem w Bratkówce
  • Neogotycki kościół parafialny pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej

Bibliografia:

BAJDY
Bajdy i Moderówka / Stanisław Witkoś. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1977. - 338 s. : fot., rys. ; 24 cm

BRATKÓWKA
Bratkówka. Malownicza miejscowość w gminie Wojaszówka / [Jolanta Mikus ; red. Stanisław Mendelowski]. - Krosno : Roksana, 2009. - 136 s. : il. ; 21 cm

ŁĄCZKI JAGIELLOŃSKIE
Historia wsi i parafii Łączki Jagiellońskie / Artur Bata. - Wojkówka : Pracownia Wydawniczo-Fotograficzna Apla Andrzej Skibicki, 2012. - 80 s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm

Pamiętnik z I wojny / Antoni Tenczar. - Wojkówka : Pracownia Wydawniczo-Fotograficzna Apla Andrzej Skibicki, 2012. - 71 s. ; 20 cm

ŁĘKI STRZYŻOWSKIE
Od Łąckich Poręb do Łęk Strzyżowskich : dzieje miejscowości / Wiesław Syrek. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne : Muzeum Podkarpackie, 2011. - 287 s. : il., mapki ; 21 cm

ODRZYKOŃ
Odrzykoń od A do Z / Katarzyna Blicharczyk-Marszałek [i in.] - Krosno ; Odrzykoń : Wydawnictwo Ruthenus ; Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2013. - 48 s. : fot. kolor. ; 21 cm

Odrzykoń - stąd nasz ród / [tekst Artur Bata ; zdj. Archiwum Stowarzyszenia Odrzykoniaków i in.]. - [Krosno : "Apla", 2010]. - 64 s. : fot. (w tym kolor.) ; 30 cm

Śladami krzyży i kapliczek odrzykońskich. - Krosno : "Apla", 2008. - 29, [3] s. : il. kolor. ; 20 cm

Z dziejów odrzykońskiego zamku "Kamieniec" / Zdzisław Gil. – Wyd. 2. - Krosno : „Roksana”, 2007. - 56 s. : fot. ; 21 cm

Odrzykoń : ziemia i ludzie (wybrane zagadnienia). - 2003. - 114 s.,[4] k. map, [5] k. tabl. : fot. ; 21 cm + mapa. - (Zeszyty Odrzykońskie ; Z.10)

Z dziejów odrzykońskiego zamku "Kamieniec" / Zdzisław Gil. - Krosno : „Roksana”, 2003. - 55 s. : fot. ; 20 cm

Zamek Kamieniec-Prządki : przewodnik, ścieżka przyrodniczo-historyczna. - Korczyna : Urząd Gminy w Korczynie, 2003. - 20 s., [2]k. tabl. kolor. ; 19 cm

Zamek "Kamieniec" i "Prządki" : ruiny zamku "Kamieniec" w świetle badań historycznych i architektonicznych / Andrzej Karczmarzewski ; wstęp Piotr Łopatkiewicz. - Rzeszów : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Oddział w Rzeszowie, 2003. - 72 s., [4] k. tabl. kolor. : fot. ; 21 cm. - (Zabytki Niematerialne Województwa Podkarpackiego ; T.3)

Odrzykoń - wieś : studium historyczne , 650 lat Odrzykonia 1348-1998. - Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2000. - 126 s.,[12] k. tabl. : fot. ; 20 cm. - (Zeszyty Odrzykońskie ; Zeszyt 6)

Dzieje Parafii Odrzykoń w okresie przedrozbiorowym / Stanisław Cebula, Stanisław F. Jucha, Ludwik Łach. - Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2001. - 103 s., [11] k. tabl. (w tym kolor.), fot., mapy, portr. ; 20 cm. - (Zeszyty Odrzykońskie ; Zeszyt 7)

Krzyże i kapliczki przydrożne w Odrzykoniu / red. Stanisław F. Jucha. - Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 1999. - 103 s. : fot., tab.,[1] mapa złoż. ; 21 cm. - (Zeszyty Odrzykońskie ; Zeszyt 5.)

Odrzykoń - zamek : studium historyczne : 650 lat Odrzykonia 1348-1998 / red. Stanisław F. Jucha. - Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 1998. - 117 s. : fot., il., mapy, portr. ; 21 cm. (Zeszyty Odrzykońskie ; Zeszyt 4)

Pomniki pamięci narodowej w Odrzykoniu / Ludwik Łach. - Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 1997. - 102 s. : fot., portr. ; 20 cm. - (Zeszyty Odrzykońskie ; Zeszyt 3)

Zamek Odrzykoński / Wojciech Byczek ; przedm. Jan Pelczar. - Krosno : Ruthenus, Antykwariat-Księgarnia Zbigniewa Oprządka, 1994. - 40 s. : rys. ; 21 cm

Odrzykoń, Prządki i okolice / Kazimierz Huchla. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 25 s., [2] k. tabl. : fot.( w tym kolor.), rys. ; 22 cm

PIETRUSZA WOLA
Pietrusza Wola : z dziejów miejscowości i organizacji strażackiej / Wiesław Syrek. - Pietrusza Wola : Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2007. - 108 s., [12] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 21 cm

PRZYBÓWKA
Monografia wsi Przybówka / Mieczysław Gacek. - Krosno : PPW- Ewa, 1997. - 248 s. : fot. (w tym kolor.) ; 24 cm

Przybówka: 6 wieków / Stanisław Pomprowicz. - Krosno : Nowe Podkarpacie, 1994. - 107 s. : faks., fot., mapa ; 21 cm

RZEPNIK
Cerkiew greckokatolicka w Rzepniku pw. św. Paraskewy gmina Wojaszówka pow. Krosno / Stanisław Pomprowicz. - Krosno : Stanisław Pomprowicz, 2002. - 60 s. : fot. kolor. ; 15 cm

WOJASZÓWKA
600 lat Wojaszówki 1415-2015 / Stanisław Dubiel. - Wojaszówka : Pracownia Wydawniczo- Fotograficzna Apla Andrzej Skibicki, 2017. - 67 s. : il. ; 21 cm

Zmieniali oblicze Wojaszówki / Stanisław Dubiel. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2014. - 88 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm

Gmina Wojaszówka / [tekst Artur Bata]. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, [2013]. - 60 s. : il. kolor. ; 30 cm

Gmina Wojaszówka / [tekst Hanna Wajda-Lawera, Artur Bata ; zdj. Artur Bata]. - Krosno : Oficyna Wydawnicza "Apla", 2010. - 58, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm.

W gminie Wojaszówka. - Krosno : „Roksana”, 2001. - 132 s. : fot. ; 20 cm

Z dziejów wsi w Gminie Wojaszówka woj. krośnieńskie / Stanisław Pomprowicz. - Krosno : nakładem Autora, 1997. - 299 s. : fot., portr., mapa ; 21 cm