Gmina Jedlicze


Gmina Jedlicze - zajmuje powierzchnię 59 km2, jest zamieszkiwana przez 15 432 osoby /stan na koniec 2019 r./. Do gminy należą miejscowości: Długie, Dobieszyn, Chlebna, Poręby, Piotrówka, Podniebyle, Potok, Jaszczew, Jedlicze, Moderówka, Żarnowiec.

Gmina w internecie

www.jedlicze.pl www.jedlicze.net www.muzeumzarnowiec.pl

Warto zobaczyć:

  • Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
  • Neogotycki kościół parafialny w Jedliczu wzniesiony w 1925 r. wg projektu Jana Sas-Zubrzyckiego
  • Zespół pałacowo-parkowy Stawiarskich w Jedliczu
  • Dwór Stojowskich z drugiej połowy XVIII w. w Jaszczwi
  • Dworek Bobrowskich w Długiem wraz z kompleksem parkowym
  • Dworek Łozińskich w Potoku
  • Cmentarze poległych w czasie I wojny światowej w Jaszczowi i Potoku

Bibliografia:

DŁUGIE
Długie dawniej... / Maria Grabowska-Tutak. - Długie ; Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2016. - 87 s. : il., mapy ; 30 cm

JASZCZEW
Dzieje Jaszczwi / Janina Twaróg. - Krosno ; Jedlicze : Wydaw. "Sztuka", 2009. - 308 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm

JEDLICZE
Chodzimy - nie błądzimy po Gminie Jedlicze : informator turystyczno-krajoznawczy / [aut. tekstów Maria Kotulak, Stanisław Dubis, Agata i Wojciech Wieczorek, Janina Twaróg, Jadwiga Borowy, Jadwiga Karamus, Stanisław Szmyd, Krzysztof Ryglewicz, Dominika Korczykowska]. - Krosno : Zakład Usług Poligraficznych Zbigniew Jaskulski, cop. 2016. - 58 s. : il. kolor. ; 21 cm

Gmina Jedlicze w obiektywie / tł. Katarzyna Uliasz. - Jedlicze : Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara, 2014. - 109, [3] s. : il. ; 30 cm

Pochyl głowę, który przechodzisz... : kapliczki i krzyże przydrożne gminy Jedlicze / [wiersze Bronisława Betlej ; tekst Bronisława Betlej, Hanna Wajda-Lawera]. - Jedlicze : Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara, 2014. - 169, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm

Jedlicze : miasto i gmina / [red. Stanisław Mendelowski]. - Wyd. 2. - Krosno : P.U.W. "Roksana", 2011. - 89 s. : il. ; 21 cm

Cmentarz jedlicki : mały przewodnik biograficzno-historyczny / [zespół red. Mariola Stapińska-Chrobak i in.]. - Jedlicze : [Gminna Biblioteka Publiczna], 2010. - 42 s. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm

O Jedliczu i około Jedlicza / Zdzisław Łopatkiewicz ; [przedmowa Władysław Lubaś]. - Jedlicze : Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara, 2009. - 423 s. : fot., w tym kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 397-400. Indeksy - Streszcz. w jęz. ang.

Gmina Jedlicze / [red. Stanisław Mendelowski]. - Krosno : "Roksana", 2008. - 76 s. : il. ; 21 cm

Gmina Jedlicze w najpiękniejszych krajobrazach / [tekst Marta Gonet ; konsultacje historyczne Zdzisław Łopatkiewicz ; aut. rozdz. "Osobliwości przyrody" Beata Grądalska ; zdj. Mariusz Kasza et al.]. - [Jedlicze] : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jedlickiej, [2005]. - 73 s. : il. kolor. ; 22x32 cm

Pochyl głowę, który przechodzisz... : kapliczki i krzyże przydrożne gminy Jedlicze. - Krosno : „Apla”, 2002. - 85 s. : il. kolor. ; 22 cm

Jedlicze i okolice : (nie tylko przewodnik) / Janusz Michalak. – Wyd. 3. - Krosno : „Roksana”, 2002. - 136 s. : fot. ; 20 cm. - (Biblioteczka Janusza Michalaka)

Jedlicze i okolice : (nie tylko przewodnik) / Janusz Michalak. – Wyd. 2. - Krosno : „Roksana”, 1999. - 136 s. : fot. ; 20 cm. - (Biblioteczka Janusza Michalaka)

Jedlicze i okolice : (nie tylko przewodnik) / Janusz Michalak. - Krosno : „Roksana”, 1996. - 134 s. : fot., mapy ; 20 cm. - (Biblioteczka Janusza Michalaka)

MODERÓWKA
Moderówka 1939-1944 : lata okupacji niemieckiej / Stanisław Pomprowicz. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2007. - 18 s. : fot. ; 20 cm

Bajdy i Moderówka / Stanisław Witkoś. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1977. - 338 s. : fot., rys. ; 24 cm

PIOTRÓWKA
Nasza Piotrówka / [przygot. mater. promocyjno-informacyjnych Wanda Kiełtyka]. - Piotrówka : Stowarzyszenie "Nasza Piotrówka" ; Wojkówka : Pracownia Wydawniczo- Fotograficzna Apla Andrzej Skibicki, 2014. - 47, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm

POTOK
Potok w gminie Jedlicze : ongiś ropą słynący / Stanisław Pomprowicz. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2012. - 62 s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm

ŻARNOWIEC
Marii Konopnickiej żarnowieckie lata / Zdzisław Łopatkiewicz. - Jedlicze : Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara, 2013. - 262 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm

Żarnowiec i okolice / Artur Bata. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - 18 s., [2] k. tabl. : fot. kolor., mapa ; 22 cm

Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu : historia i teraźniejszość / Władysław Dubis, Zdzisław Łopatkiewicz. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1980. - 66, [2] s. : fot. ; 16 cm