Gmina Dukla


Gmina Dukla – zajmuje obszar 235 km2 i zamieszkuje ją 14 554 osoby /stan na koniec 2019 r./. Do gminy należą obecnie miejscowości: Barwinek, Cergowa, Chyrowa, Dukla, Głojsce, Iwla, Jasionka, Mszana, Łęki Dukielskie, Nadole, Nowa Wieś, Olchowiec, Równe, Teodorówka, Trzciana, Tylawa, Wietrzno, Zawadka Rymanowska, Zboiska, Zyndranowa.

Gmina w internecie

www.dukla.pl www.edukla.pl www.muzeum.dukla.com.pl www.glojsce.pl www.stowlekidukielskie.dukla.org www.zyndranowa.org

Warto zobaczyć:

  • Pałac Mniszchów wraz z parkiem w Dukli
  • Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Dukli
  • Kościół i klasztor oo. Bernardynów pw. św. Jana z Dukli
  • Pustelnia św. Jana w Dukli
  • Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
  • Cerkwie połemkowskie w Daliowej, Chyrowej, Olchowcu i Trzcianie
  • Kościół pw. św. Michała Archanioła w Wietrznie

Bibliografia:

DUKLA
Szlaki rowerowe gminy Dukla / tekst Krystyna Boczar-Różewicz [i in.]. - Dukla : Gmina Dukla, [2017]. - 68 s. : il. kolor. ; 20 cm

I jest Beskid i są cerkwie... = Where Beskid is, there orthodox churches are... / [tekst Krystyna Boczar-Różewicz]. - Dukla : Gmina Dukla, 2014. - [21] s. : il. kolor. ; 21 cm

Obszary chronione gminy Dukla = Protected areas of Dukla community / tekst Krystyna Boczar-Różewicz, Halina Cycak. - Dukla : Gmina Dukla, 2014. - 19 s. : il. kolor. ; 21 cm

Dukla : transgraniczny informator turystyczny / [teksty: Krystyna Boczar-Różewicz, Elżbieta Sikorska, Luboš Čepan. - Dukla : Gmina Dukla, [2013]. - 158 s. : il. (w tym kolor.). ; 21 cm

Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla = Chapels - The Cultural Heritage of Dukla / tekst Katarzyna Majchrzak, Joanna Sieniawska ; [red. Krystyna Boczar-Różewicz ; tł. na jęz. ang. Sławomir Chłopecki]. - Dukla : Gmina Dukla ; Krosno : Ruthenus, 2013. - 108 s. : il. kolor. ; 22 cm

Szlak rowerowy gminy Dukla / Krystyna Boczar-Różewicz, Barbara Pudło.- Dukla : Gmina Dukla, [2012]. - 48 s. : il. kolor. ; 20 cm

Dukla : gmina atrakcyjna turystycznie / [zdjęcia Krystyna Boczar Różewicz [et al.] ; tekst Krystyna Boczar Różewicz]. - Dukla : Gmina Dukla, 2010. - 126 s. : fot. kolor., mapy ; 30 cm

Dukla, miasto na rubieżach Rzeczypospolitej : zarys dziejów Dukli do 1939 roku / Jadwiga Morawska. - Krosno : Ruthenus, 2008. - 151 s. : fot. ; 24 cm. - (Biblioteka Dukielska ; t. 11)

Gmina Dukla. - Wyd. 2. - Krosno : „Roksana”, 2006. - 196 s. : fot. ; 20 cm

Pozdrowienie z Dukli / Jerzy Zieliński. - Krosno : „Ruthenus”, 2004. - 78 s. : il. kolor. ; 22 cm

Gmina Dukla. - Krosno : „Roksana”, 2003. - 156 s. : fot. ; 20 cm

Ocalić od zapomnienia : Dukla w XX wieku / red. Zenon Dudzik. - Dukla : Dukielski Przegląd Samorządowy, 2002. - 184 s. : il.(w tym kolor.) ; 21 cm

Dukla i okolice : (nie tylko przewodnik) / Janusz Michalak. - Wyd.2 popr. i uzup. - Dukla : Urząd Miasta i

Gminy, 1999. - 159 s. : fot., mapy, [4] k. tabl.: fot. kolor. ; 20 cm. - (Biblioteczka Janusza Michalaka)

Kościół Parafialny w Dukli. - Krosno : „Ruthenus”, 1998. - 23 s. : fot. kolor. ; 20 cm

Dukla i okolice : (nie tylko przewodnik) / Janusz Michalak. - Krosno : „Roksana”, 1996. - 160 s. : fot. ; 19 cm. - (Biblioteczka Janusza Michalaka)

Dukla - miasto i gmina / [oprac. Zenon Dudzik]. - Dukla : Urząd Miasta i Gminy, [1994]. - 46 s. : fot. kolor., 1 pl. ; 15 cm

Przez "Dolinę Śmierci" i Przełęcz Dukielską / Witold Szymczyk. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 89 s., [4] k. tab. kolor. : fot., pl. ; 22 cm

Dukla i okolice / Marian Ziobro. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. - 26 s., [2] k. tabl. : fot. kolor., mapa ; 22 cm

GŁOJSCE
Głojsce dawniej i dziś / Rafał Fornal. - Krosno : Ruthenus, 2013. - 115 s., [21] s. tabl. : fot. kolor. ; 24 cm

IWLA
Iwla : miejsce i ludzie : mieszkańcy podkarpackiej wioski w świetle ksiąg metrykalnych 1782-1931 : dzieje Gminy Iwla w latach 1926-1934 / Ryszard Szwast. - Iwla ; Krosno : Ruthenus ; Dukla : Gmina Dukla, 2015. - 807 s., XXIII, [1] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. - (Biblioteka Dukielska ; t. 10)

ŁĘKI DUKIELSKIE
Moje Łęki Dukielskie na przestrzeni dziejów / Henryk Kyc. - Krosno : Ruthenus ; Dukla : Gmina Dukla, 2016. - 655 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Dukielska ; t. 12)

OLCHOWIEC
Olchowiec w Niskim Beskidzie / Urszula i Wiesław Żyznowscy ; wstęp napisali także Tadeusz Kiełbasiński [i in.]. - Siercza ; Wieliczka : Wydawca Wiesław Żyznowski, 2010. - 179 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm

RÓWNE
Jubileusz istnienia wsi Równe / Krzysztof Buczek. - Krosno : Zbigniew Jaskulski - Zakład Usług Poligraficznych - Drukarnia, 2012. - 21, [2] s. ; 30 cm

SMERECZNE
Smereczne na Łemkowszczyźnie : wspomnienia i relacje / Aleksander Chudyk. - Smereczne ; Zyndranowa : Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej ; Krosno : Wydawnictwo RuthenicArt, 2016. - 281, [10] s. : il. ; 24 cm. - (Łemkowskie Wspomnienia z Muzealnej Skrzyni)

WIETRZNO
Z przeszłości naszej : Wietrzno / Jerzy Malinowski. - [Krosno], b. w., [2006]. - 51 s. : fot. kolor. ; 23 cm

ZYNDRANOWA
40 lat Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej / [tekst Artur Bata]. - Krosno : Oficyna Wydawnicza "Apla", [2008]. - 36 s. : fot. ; 21 cm. ISBN 83-7450-065-4

Nad rzeką Panną : z działalności społeczności łemkowskiej w Zyndranowej / Elżbieta Słyś-Janusz. - Krosno : „Roksana”, 1998. - 72 s. : fot. ; 21 cm