Krosno i powiat krośnieński


Powiat krośnieński zajmuje powierzchnię 993 km2 i zamieszkuje go 112 283 osoby /stan na koniec 2019 r./. W skład powiatu wchodzi dziesięć gmin – cztery miejsko-wiejskie: Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Rymanów i sześć wiejskich: Chorkówka, Jaśliska, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka. Siedzibą władz powiatowych jest Krosno – miasto na prawach powiatu – powiat grodzki.

Teren powiatu krośnieńskiego to atrakcyjny pod względem turystycznym obszar obejmujący m. in. część Magurskiego Parku Narodowego, liczne rezerwaty i pomniki przyrody oraz dwa parki krajobrazowe: Jaśliski i Czarnorzecko-Strzyżowski. Powiat przyciąga turystów również licznymi zabytkami i pamiątkami historii. Przez teren powiatu przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych. Ponadto wytyczono ścieżki przyrodnicze i historyczne, m.in. „Przy Zamku Kamieniec”, „Do Bełkotki” w Iwoniczu Zdroju, „Do Złotej Studzienki” na Cergowej, „W przełomie Jasiołki”, „Na węgierskim trakcie” w Jaśliskach.

www.powiat.krosno.pl

KROSNO - miasto zajmuje obszar 44 km2, liczy 46 291 mieszkańców /stan na koniec 2019 r./. Administracyjnie podzielone jest na sześć dzielnic: Białobrzegi, Krościenko Niżne, Suchodół, Polanka, Śródmieście, Zawodzie i sześć osiedli: Stefana Grota - Roweckiego, Ks. Bronisława Markiewicza, Południe, Traugutta, Turaszówka, Tysiąclecia.

Krosno w internecie:

www.krosno.pl www.krosnocity.pl www.krosno24.pl www.neon.info.pl www.terazkrosno.pl www.dzieckowkrosnie.org

Instytucje kultury w Krośnie:

Biuro Wystaw Artystycznych Krośnieńska Biblioteka Publiczna Muzeum Podkarpackie Muzeum Rzemiosła Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Warto zobaczyć:

 • Kościół farny pw. św. Trójcy
 • Kościół i klasztor oo. Franciszkanów
 • Kościół i klasztor oo. Kapucynów
 • Kościół pw. św. Wojciecha
 • Rynek: budynek „pod zegarem” – Rynek 1; kamienica – Rynek 2; kamienica narożna u wylotu ul. Franciszkańskiej – ul. Rynek 5; „kamienica wójtowska” – Rynek 7; kamienica z XV/XVI w. – Rynek 9
 • Pałac Biskupi
 • Sąd
 • Miejskie mury obronne
 • Dawne Kolegium Jezuickie
 • Gmach Dawnego Towarzystwa Zaliczkowego
 • Budynek Zgromadzenia ss. Józefitek
 • Gmach Rady Powiatowej, obecnie Urząd Miasta
 • Dom, w którym mieszkał Jan Szczepanik
 • Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – obecnie kino „Sokół”
 • Dom malarza Stanisława Bergmana
 • Budynek Gimnazjum – obecnie I LO
 • Dom rzeźbiarza Andrzeja Lenika
 • Budynek Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda”
 • Stary cmentarz
 • Cmentarz żydowski
 • Pomnik papieża Jana Pawła II

Bibliografia - Krosno i powiat krośnieński

Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 8 / pod red. Franciszka Leśniaka i Tadeusza Łopatkiewicza. - Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2018. - 503 s. : il. ; 24 cm

Krosno, Jasło, Biecz, Gorlice i okolice / Grzegorz Micuła. - Ciemięrzowice : Wydawnictwo "Globalna Wioska" Krzysztof Kaniewski, 2017. - 179, [1] s. : il. kolor. ; 19 cm

Krosno : miasto i ludzie w fotografii Stanisława Nawracaja z lat 60.-80. XX w. / fot. Stanisław Nawracaj ; tekst Kazimierz Wojewoda]. - Krosno : Graffia, 2017. - 203 s. : il. ; 21x23 cm

Krosno Prešov : Prešov Krosno : metamorfozy = metamorphoses = metamorfózy / [fot. współczesne Mariusz Kus ; teksty Magdalena Firlej ; projekt graficzny Piotr Burger]. - Krosno : Muzeum Rzemiosła : na zlec. Gminy Miasto Krosno, [2017]. - [99], [41] s. : il. (gł. kolor.) ; 22x27 cm

Krosno czarno na białym 2016 : subiektywny portret miasta. - Krosno : Graffia, 2016. - 270, [2] s. : fot. ; 21 cm

Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 7 / pod red. Franciszka Leśniaka. - Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2016. - 381 s. : il. ; 24 cm

Spacerkiem po krośnieńskiej starówce : krótki przewodnik ilustrowany / [tekst Hanna Wajda- Lawera]. - Krosno : Graffia, [2016?]. - 26 s. : il. kolor., mapa ; 20 cm

Katalog widokówek Krosna z lat 1968-1988. T. 2. Lampy naftowe w zbiorach Muzeum Okręgowego w Krośnie / Dariusz Kulig, Zbigniew Więcek. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2015. - 108 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm

Świątynie Krosna / Zbigniew Głowacki. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2015. - 130 s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm

Bardejov i Krosno = Bardejov a Krosno / [red. Rafał Barski ; tł. Anna Patejuk]. - Krosno : Ruthenus, 2014. - 127, [1] s. : il. ; 30 cm

Krosno : niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu / [oprac. tekstów Muzeum Rzemiosła w Krośnie ; tł. mLingua]. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, [2014]. - [16] s. : il. kolor. ; 30 cm

Przewodnik kulinarno-krajoznawczy po pograniczu polsko-słowackim = Kulinárno-krajinársky sprievodca pol'sko-slovenským pohraničím : powiat krośnieński i okres Svidnik / [aut. oprac. Krzysztof Zieliński]. - Krosno : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" : na zlec. Starostwa Powiatowego, 2014. - 125, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm

Zasmakuj w pograniczu - szklane Krosno, zabytkowy Bardejov : chut' hranic - sklenené Krosno, historický Bardejov = Taste the borderland - Krosno - glass city, historical Bardejov / [red. Paweł Fiejdasz, Małgorzata Pabis]. - Krosno : Ruthenus, 2014. - 144 s. : il. kolor. ; 20 cm

Dokumenty królewskie dla miasta Krosna / [red. Jan Gancarski]. - Krosno : Ruthenus ; Muzeum Podkarpackie, 2013. - 204 s. : il. kolor. ; 27x30 cm

Katalog widokówek Krosna z lat 1949-1989. T. 1 / Dariusz Kulig, Zbigniew Więcek. - Krosno : Armagraf, 2013. - 187 s. : fot. (w tym kolor.) ; 30 cm

Krosno na starej fotografii. 1 / [wstęp, red. Rafał Barski ; wybór zdj. Rafał Barski, Łukasz Kyc ; podpisy do zdj. Rafał Barski, Łukasz Kyc ; współpr. Jan Gancarski, Czesław Nowak]. - Krosno : Wydawnictwo Ruthenus : Muzeum Podkarpackie, 2013. - 71, [1] s. : il. ; 23x25 cm

W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki : szlak atrakcji turystycznych obszaru Stowarzyszeń LGD "Subregion Magurski - Szansa na Rozwój", LGD "Liwocz", Czarnorzecko-Strzyżowska LGD / [red. Renata Dziadosz i in.]. - Nowy Żmigród : Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Subregion Magurski - Szansa na Rozwój" [i in.], 2013. - 140, [2] s. : il. kolor., mapki ; 21 cm

Kapliczki i figury przydrożne w Krośnie / [tekst i zdjęcia Artur Bata]. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2012. - 48, [1] s. : il. kolor. ; 16 cm

Krosno : strofy i obrazy / red. Jan Tulik. - [Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2012]. - 46 s. : il. kolor. ; 29 cm

Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 6 / pod red. Franciszka Leśniaka.- Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2012. - 479 s. : fot. ; 24 cm

Bogactwo przyrody i kultury / [współpraca merytoryczna Grażyna Ostrowska, Mateusz Podkul]. - Bydgoszcz : Serigraph, 2011. - 44 s. : il. kolor. ; 30 cm

Kraina Nafty : gmina Chorkówka, gmina Dukla, Gmina Iwonicz-Zdrój, gmina Jaśliska, gmina Jedlicze, gmina Miejsce Piastowe. - Krosno : Hedom ; Miejsce Piastowe : Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", 2011. - [64] s. tabl. ; fot. kolor. ; 30 cm

Krosno : spojrzenia / [fot. Mariusz Kus ; tekst Michał Rachwał]. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, [2011?]. - [142] s. : fot. kolor. ; 30 cm

Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 1. (Do roku 1918) / pod red. Józefa Garbacika. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2011. - 349, [3] s. : fot., il., mapki ; 24 cm. - Przedr., oryg.: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

Między Krosnem a Prešovem / [tekst Dorota Piwka]. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, [2011?]. - 58 s. : fot. kolor. ; 18 cm

Powiat krośnieński = Krosno County / [współpr. merytoryczna Grażyna Ostrowska, Mateusz Podkul]. - Bydgoszcz : Serigraph, 2011. - 44 s. : il. kolor. ; 30 cm

Krosno 2006-2010 / Urząd Miasta Krosna. - Krosno : Ruthenus, 2010. - 98 s. : fot., wykr. ; 30 cm

Krosno : trudne lata 1930-1960 / Jerzy Zieliński. - Krosno : Ruthenus, 2010. - 197, [11] s. ; fot. ; 27 cm

Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5 / red. Franciszek Leśniak.- Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2010. - 608 s. : fot. ; 24 cm

Krośnieńskie kościoły na starych pocztówkach i fotografiach / Zbigniew Więcek. - Krosno : Apla, 2010. - 45 s. : fot. (w tym kolor.) ; 30 cm

Krosno : im starsze, tym lepsze... - Krosno : [Urząd Miasta], [2009]. - 14 s. : il. kolor. + plan miasta

Krosno : niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu - Białe Błota : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Omega, 2009. - [13] s. : il. kolor. ; 21 cm

Powiat krośnieński = Krosno county. - Bydgoszcz : Serigraph, 2009. – 38 s. : il. kolor. ; 30 cm

Krosno / [tekst Agnieszka Bogaczyk i zespół P.U.W. "Roksana"]. - Krosno : „Roksana”, 2008. - 146 s. : fot. ; 21 cm

Krosno : miasto położone na wzgórzu / o. Józef Ochał OFM Cap. - Krosno : Klasztor OO. Kapucynów, 2008. - 367 s. : fot. ; 22 cm

Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej / Ewa Bereś. - Krosno : „Ruthenus”, 2008. - 524 s. : fot., plan ; 24 cm

Krosno w czasie okupacji hitlerowskiej / oprac. Zbigniew Więcek ; [tł. Beata Rzecznik]. - Krosno : „Apla”, 2008. - 114 s. : fot. ; 30 cm

Szlakiem ciekawych zakątków pogranicza = Podororzyjuci cikawimi miscjami pogranicia = On the trail of fascinating Cornes of the Borderland. - Bydgoszcz : „Unigraf”, 2008. - 88 s. : fot. kolor. ; 29 cm

Krosno. - Krosno : „Roksana”, 2007. - 146 s. : fot. ; 20 cm

Krosno 2002-2006. - Krosno : „Ruthenus”, 2007. - 84 s. : fot., wykr. ; 29 cm

Krosno : przewodnik dla zwiedzających. - Wyd. 2 popr. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 2007. - 119 s. : fot., portr., rys. ; 21 cm.

Krosno : niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu / [red. Rafał Barski ; wstęp Jan Tulik]. - Krosno : „Ruthenus”, 2007. - 119 s. : fot. kolor. ; 30 cm + DVD

Krosno i powiat krośnieński / red. Stanisław Mendelowski. - Krosno : „Roksana”, [2007]. - 89 s. : fot. kolor. ; 29 cm

Powiat krośnieński od rzemiosła do przemysłu = Krosno County "From Handicraft to Industry" / [oprac. Jolanta Tubielewicz ; tł. Lucyna Tate, Magdalena Szarkiewicz]. - Bydgoszcz : Grupa Wydawnicza Promocja Regionu, Promocja Polska, cop. 2007. - 96 s. : fot. kolor. ; 30 cm

Krosno : informator o mieście ; Krosno : plan miasta. - Krosno : Urząd Miasta, [2006]. - 12 s. : fot. kolor ; 21 cm

Przewodnik po transgranicznych szlakach turystycznych : powiat krośnieński - rejon samborski = Putivnik po transkordonnich turisticznich marszrutach Krosnanski Powit - Rejon Samborski - Kraków : Studio Poligraficzne, [2006]. - 95 s.: fot. kolor. ; 20 cm

Krosno na starych pocztówkach i dokumentach / Zbigniew Więcek. - Krosno : „Apla”, 2005. - 146 s. : fot. ; 30 cm

Krosno : turystyka = Krosno : tourism / tł. Jacek Pająk. - Krosno : „Ruthenus”, 2005. - 31 s. : fot. kolor. ; 24 cm

Krosno i powiat krośnieński / red. Stanisław Mendelowski. - Krosno : „Roksana”, 2005. - 122 s. : fot. ; 20 cm

Krosno i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy / Janusz Michalak. - Wyd. 3 zm i uakt. - Krosno : „Roksana”, dodr. 2005. - 184 s. : fot. ; 20 cm

Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego / Stanisław Tomkowicz ; komentarz Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2005. - 421 s. : fot. , mapy ; 27 cm

Powiat krośnieński = Krosno Poviat. - Bydgoszcz : Serigraph, 2004. - 38 s. : fot. kolor. ; 29 cm

Krosno cultural heritage route : guide / Grzegorz Kubal ; tł. na j. angielski Jacek Pająk . - Krosno : „Arete II”, 2003. - 41 s., [8]k. tabl. : fot. ; 18 cm

Krosno Parva Cracovia : badania wykopaliskowe na Rynku = excavation of the town's marketplace / Anna Muzyczuk, Jan Garncarski. - Rzeszów : „Mitel”, 2003. - 50 s. ; 23 cm + [47] k. tabl. kolor.

Strasse des kulturerbes der stadt Krosno : reisefuhrer / Grzegorz Kubal ; tł. na j. niemiecki Leszek Habrat. - Krosno : „Arete II”, 2003. - 42 s., [8] k. tabl. : fot. kolor. ; 18 cm

Szlak dziedzictwa kulturowego miasta Krosna : przewodnik / Grzegorz Kubal. - Krosno : „Arete II”, 2003. - 90 s. : fot. kolor. ; 18 cm

Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym / napisał Władysław Sarna. - Krosno : „Ruthenus”, 2003. - XII, 536 s. ; 24 cm Repr., oryg.: Przemyśl : nakładem aut. i prenumeratorów, 1898 z drukarni Józefa Styfiego

Krosno pod okupacją hitlerowską 1939-1944 / Stanisław Pomprowicz. - Krosno : Stanisław Pomprowicz, 2002. - 90 s. : il. ; 21 cm

Krosno turystyka. - Krosno : „Ruthenus”, 2002. - 31 s. : mapa, fot. kolor. ; 23 cm

Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 4 / red. Franciszek Leśniak. - Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2002. - 496 s. : fot. ; 24 cm

Krosno i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy / Janusz Michalak - Wyd. 3 zm. i uakt. - Krosno : „Roksana”, dodr. 2002. - 184 s., [2] k. tabl. : il., mapa ; 21 cm

Krzyże, figury i kapliczki przydrożne w Krośnie-Białobrzegach / Jacek Paczosa. – Krosno : „Apla”, 2002. – 81 s. : il. kolor. ; 21 cm

Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Krośnie : przewodnik / Bożena Noworyta-Kuklińska. - Krosno : „Ruthenus”, 2000. - 38 s. : fot. kolor. ; 19 cm

Powiat krośnieński / Marek Sanocki. - Krosno : „Apla”, 2000. - 138 s., [6] k. tabl. : fot. kolor. ; 20 cm. - (Panorama Powiatów)

Krosno i okolice / Tadeusz Budziński ; tekst Ewa Mańkowska. - Olszanica : Wydaw. Bosz, 1997. - [118] s. : fot. kolor. ; 30 cm

Kościół i klasztor OO. Kapucynów w Krośnie / Mariusz Czuba. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1996. - 32 s. : fot., rys. ; 21 cm. - (Biblioteka Krośnieńska. Seria : zabytki ; Z.11(1996))

Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym / napisał Władysław Sarna. - Krosno : „Roksana” : Muzeum Okręgowe, 1997. - XII, 536 s. ; 24 cm Repr., oryg.: Przemyśl : nakładem aut. i prenumeratorów, 1898 z drukarni Józefa Styfiego

Krosno i okolice : (nie tylko przewodnik) / Janusz Michalak. - Krosno : „Roksana”, 1996. - 228 s. : fot. ; 20 cm - (Biblioteczka Janusza Michalaka)

Zabytki plastyki gotyckiej województwa krośnieńskiego: rzeźba drewniana, malarstwo tablicowe / Piotr Łopatkiewicz. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1996. - 148 s., [28] k. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 25 cm

Dwory i dworki z krośnieńskiego / Zdzisław Gil. - Krosno : Nowe Podkarpacie, 1995. - 124 s. : fot. (głównie kolor.) ; 14 cm.

Krosno : przewodnik dla zwiedzających. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1995. - 93 s. : fot., portr., rys. ; 21 cm

Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T.3 / red. Stanisław Cynarski. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1995. - 434 s. : faks., fot., portr., tab. ; 24 cm

Krośnieńska fara w epoce renesansu i manieryzmu : przemiany architektoniczne i najważniejsze elementy wyposażenia kościoła od połowy XVI do połowy XVII w. / Piotr Łopatkiewicz. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1995. - 46 s. : fot., rys. ; 21 cm. - (Biblioteka Krośnieńska. Seria : zabytki ; Z.8 (1995))

Krosno : przewodnik / Tomasz Syrek. - Krosno : „Roksana”, 1994. - 47 s., [7] k. tabl. : fot. ; 20 cm

Krośnieńska fara w wiekach średnich : przemiany architektoniczne i uchwytne elementy wyposażenia kościoła do połowy XVI wieku / Piotr Łopatkiewicz. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1994. - 32 s. : fot., pl., rys. ; 21 cm. - (Biblioteka Krośnieńska. Seria : zabytki ; Z.3(1994)

Mury obronne Krosna od XIV do XVIII wieku / Jerzy Ginalski, Piotr Łopatkiewicz. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1994. - 32 s. : fot., rys. ; 21 cm + mapa. - (Biblioteka Krośnieńska. Seria : zabytki ; Z.4)

Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy / Józef Krukierek. - Krosno : „Ruthenus”, 1994. - 89 s. : il. ; 17 cm

Średniowieczny kościół franciszkański w Krośnie : [w świetle analizy architektonicznej i źródłowej] / Piotr Łopatkiewicz. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1993. - 28 s. : fot., rys. ; 21 cm. - (Biblioteka Krośnieńska. Seria : zabytki ; Z.1)

Krosno w czasach Odrodzenia : studia nad społeczeństwem miasta / Franciszek Leśniak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1992. - 207 s. : tab. ; 23 cm. - (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie)

Krosno z okolicami / Artur Bata ; zdjęcia Jerzy Jawczak. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - [9] k., [88] k. tabl. : fot. kolor. ; 23 cm + wkładka

Krosno i okolice : przewodnik / Stanisław Kłos. - Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1987. - 155 s. : mapki, rys. ; 19 cm + [1] plan miasta

Krosno i okolice / Marian Ziobro. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 66 s. ; 22 cm

Krośnieńskie stare miasto w fotografii. - Krosno : Urząd Miejski, 1979. - 20 s. : fot. ; 17 cm

Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T.2. 1918-1970 / red. Józef Garbacik. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. - 486 s.,[1] k. tab. złoż. : fot., mapy, tab., pl. ; 24 cm

Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T.1. (Do roku 1918) / red. Józef Garbacik. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 349 s., [2] k. tabl. złoż. : fot., mapy, tab., pl. ; 24 cm

Krosno i okolice / Marian Hubert Terlecki. - Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne, [1970]. - [15] k. nlb., il., ryc. ; 15 cm

Ziemia krośnieńska / oprac. red. Jerzy Domański ; oprac. graf. Jerzy Majewski. - Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1964. - 48 s., [18] k. tabl. : fot., mapki, rys. ; 18 cm

Ilustrowana monografia powiatu krośnieńskiego oraz przewodnik turystyczny po Krośnie nad Wisłokiem i okolicy : (ze szkicem orientacjnym powiatu). - Kraków : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 1957. - 199 s. : fot., mapa ; 17 cm

Krosno w wiekach średnich / Anna Lewicka. – Krosno : Nakładem Gminy Miasta Krosna, 1933. - 119 s. : il., mapa ; 20 cm