Wacław TUREKUrodził się w 1947 roku w Krośnie. Regionalista, muzyk, fotografik, poeta - od ponad 40 lat związany z kulturą, zatrudniony w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 20 lat był członkiem kapeli ludowej „SWATY” działającej przy Domu Kultury w Krośnie, która dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz brała udział w licznych koncertach na trenie kraju i za granicą. Prowadzi Fotoklub działający przy RCKP. Brał udział za pośrednictwem Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego w wystawach fotograficznych w kraju i za granicą m.in. w Singapurze, Włoszech i Brazylii. Jego wystawa fotograficzna „Podkarpackie kapliczki” prezentowana była w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Litwie, w Finlandii, Austrii. Miał wystawy indywidualne w Polsce i na Słowacji. Często współpracuje z prasą jako fotoreporter; jego zdjęcia umieszczane są w wielu czasopismach; jest autorem fotografii do wielu katalogów i albumów. Drugą wielką pasją Wacława Turka jest poezja. Debiutował na łamach „Radaru” w 1970 roku wierszami z cyklu „Cisza”. Od tego czasu jego wiersze i inne formy literackie publikowane były w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich. Od wielu lat prowadzi w RCKP Klub Literacki; jest redaktorem miesięcznika CROSCENA, wydawanego przez RCKP, w którym prezentuje m.in. twórczość poetów Podkarpacia oraz pogranicza. Jest pomysłodawcą i realizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Lampę Ignacego Łukasiewicza”, obejmującego swoim zasięgiem środowiska polonijne. Wydał 7 tomików wierszy; jego utwory poetyckie publikowane były w kilkunastu almanachach, wydawał je też wspólnie z innymi poetami: Cecilią Woloch z USA, Sarach Łuczaj z Anglii w wersji polsko-angielskiej (His line on de map – Linia na mapie) Krosno 2007, z Janem Tulikiem, Januszem Szuberem i Janem Belcikiem w wersji polsko-węgierskiej (Złoto Aschu) 2003 oraz wileńskim poetą Wojciechem Piotrowiczem w wersji polsko-litewskiej (Czasy i inkluzy – Laikai ir inkluzijos), Krosno 2004. Wacław Turek jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie fotografii i poezji.


 • 1979 – I miejsce w konkursie o Laur Prometeja
 • 1981 – Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury
 • 1987 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2000 – I nagroda w IV Międzynarodowych Spotkaniach Poetów „Wrzeciona 2000”
 • 2001 – II nagroda w Jesiennym Konkursie Poezji – Rzeszów 2001
 • 2001 – „Złote Pióro” przyznane przez Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie za tomik poezji „Zasiany czas”
 • 2002 – Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta na wniosek Związku Literatów Polskich
 • 2002 – I nagroda na II Festiwalu Sztuk Różnych „Bieszczadzkie Anioły” – Cisna 2002
 • 2003 – Nagroda Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury
 • 2003 – I nagroda w konkursie poezji im. Ludmiły Pietruszkowej w Rzeszowie
 • 2003 – I miejsce w konkursie poetyckim, Nowa Sarzyna
 • 2004 - I miejsce w konkursie na najlepszy wiersz portalu literackiego Tvorac-Grada w Belgradzie
 • 2005 – Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie Kultury
 • 2007 – I nagroda w dziedzinie poezji na II Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Las moja miłość” w Białowieży
 • 2007 – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka”
 • 2011 – „Złote Pióro” za rok 2011 przyznane przez Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie za miesięcznik „Croscena” (wraz z Anną Bryłą)
 • 2013 - Nagroda Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury.