Wacław TUREKUrodził się w 1947 roku w Krośnie. Regionalista, muzyk, fotografik, poeta - od ponad 40 lat związany z kulturą, zatrudniony w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 20 lat był członkiem kapeli ludowej „SWATY” działającej przy Domu Kultury w Krośnie, która dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz brała udział w licznych koncertach na trenie kraju i za granicą. Prowadzi Fotoklub działający przy RCKP. Brał udział za pośrednictwem Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego w wystawach fotograficznych w kraju i za granicą m.in. w Singapurze, Włoszech i Brazylii. Jego wystawa fotograficzna „Podkarpackie kapliczki” prezentowana była w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Litwie, w Finlandii, Austrii. Miał wystawy indywidualne w Polsce i na Słowacji. Często współpracuje z prasą jako fotoreporter; jego zdjęcia umieszczane są w wielu czasopismach; jest autorem fotografii do wielu katalogów i albumów. Drugą wielką pasją Wacława Turka jest poezja. Debiutował na łamach „Radaru” w 1970 roku wierszami z cyklu „Cisza”. Od tego czasu jego wiersze i inne formy literackie publikowane były w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich. Od wielu lat prowadzi w RCKP Klub Literacki; jest redaktorem miesięcznika CROSCENA, wydawanego przez RCKP, w którym prezentuje m.in. twórczość poetów Podkarpacia oraz pogranicza. Jest pomysłodawcą i realizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Lampę Ignacego Łukasiewicza”, obejmującego swoim zasięgiem środowiska polonijne. Wydał 7 tomików wierszy; jego utwory poetyckie publikowane były w kilkunastu almanachach, wydawał je też wspólnie z innymi poetami: Cecilią Woloch z USA, Sarach Łuczaj z Anglii w wersji polsko-angielskiej (His line on de map – Linia na mapie) Krosno 2007, z Janem Tulikiem, Januszem Szuberem i Janem Belcikiem w wersji polsko-węgierskiej (Złoto Aschu) 2003 oraz wileńskim poetą Wojciechem Piotrowiczem w wersji polsko-litewskiej (Czasy i inkluzy – Laikai ir inkluzijos), Krosno 2004. Wacław Turek jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie fotografii i poezji.


Wystawy (wybór):
  • 2002 - „Podkarpackie kapliczki” wystawa fotografii po raz pierwszy w Galerii Domu Polonii „Wspólnota Polska „, Rzeszów (później na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Litwie, Finlandii, Austrii oraz Krośnie i Iwoniczu Zdroju)
  • 2005 – „Anioły” wystawa fotografii, Galeria Fotografii AGFA Image Center, Krosno
  • 2007 – „Słowackie klimaty” wystawa fotografii, RCKP Krosno (wspólnie z Łukaszem Grudyszem)
  • 2007 – wystawa fotografii, Salonik Artystyczny KBP, Krosno
  • 2010 – „Moja pasja, mój świat” wystawa fotografii, RCKP Krosno
  • 2011 – „Mieszkańcy niezasłoniętych okien” wystawa fotografii, RCKP Krosno