Wacław TUREKUrodził się w 1947 roku w Krośnie. Regionalista, muzyk, fotografik, poeta - od ponad 40 lat związany z kulturą, zatrudniony w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 20 lat był członkiem kapeli ludowej „SWATY” działającej przy Domu Kultury w Krośnie, która dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz brała udział w licznych koncertach na trenie kraju i za granicą. Prowadzi Fotoklub działający przy RCKP. Brał udział za pośrednictwem Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego w wystawach fotograficznych w kraju i za granicą m.in. w Singapurze, Włoszech i Brazylii. Jego wystawa fotograficzna „Podkarpackie kapliczki” prezentowana była w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Litwie, w Finlandii, Austrii. Miał wystawy indywidualne w Polsce i na Słowacji. Często współpracuje z prasą jako fotoreporter; jego zdjęcia umieszczane są w wielu czasopismach; jest autorem fotografii do wielu katalogów i albumów. Drugą wielką pasją Wacława Turka jest poezja. Debiutował na łamach „Radaru” w 1970 roku wierszami z cyklu „Cisza”. Od tego czasu jego wiersze i inne formy literackie publikowane były w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich. Od wielu lat prowadzi w RCKP Klub Literacki; jest redaktorem miesięcznika CROSCENA, wydawanego przez RCKP, w którym prezentuje m.in. twórczość poetów Podkarpacia oraz pogranicza. Jest pomysłodawcą i realizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Lampę Ignacego Łukasiewicza”, obejmującego swoim zasięgiem środowiska polonijne. Wydał 7 tomików wierszy; jego utwory poetyckie publikowane były w kilkunastu almanachach, wydawał je też wspólnie z innymi poetami: Cecilią Woloch z USA, Sarach Łuczaj z Anglii w wersji polsko-angielskiej (His line on de map – Linia na mapie) Krosno 2007, z Janem Tulikiem, Januszem Szuberem i Janem Belcikiem w wersji polsko-węgierskiej (Złoto Aschu) 2003 oraz wileńskim poetą Wojciechem Piotrowiczem w wersji polsko-litewskiej (Czasy i inkluzy – Laikai ir inkluzijos), Krosno 2004. Wacław Turek jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie fotografii i poezji.


Bibliografia podmiotowa:

Poezja (tomiki indywidualne)

 1. Czasami skrzypce / Wacław Turek. – Krosno : KALLIOPE, 1998
 2. Jeśli mnie słuchasz / Wacław Turek. – [Krosno] : KALLIOPE, 1996
 3. Na czas przemijania / Wacław Turek. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 1982
 4. Wrócę na inny czas / Wacław Turek. – Krosno - Nowa Sarzyna, 2000
 5. Zanim się zacznie : wybór wierszy / Wacław Turek. – Krosno : [RCKP], 2012
 6. Zapisane spojrzeniem : wiersze wybrane / Wacław Turek. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2007
 7. Zasiany czas / Wacław Turek. – Krosno : Apla, 2000

Poezja (wydawnictwa zbiorowe)

 1. Chyba warto: almanach poetycki Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2001
 2. Czasy i inkluzy = Laikai ir inkluzijos / Wacław Turek, Wojciech Piotrowicz. – Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2004
 3. Do pierwszego zdziwienia : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2008
 4. Echem minionych snów : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2009
 5. Furtki niedomknięte : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2005
 6. Na dwoje stół ; almanach poetycki / [red. Wacław Turek]. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2010
 7. Smak migdałów : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2006
 8. Światło cienia : almanach poetycki Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2002
 9. Tam, gdzie rosną wiersze : almanach poetycki / [red. Wacław Turek] . – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2011
 10. Tekst do pejzażu / almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2003
 11. This Line on the Map : poems = Ta linia na mapie : wiersze / Sarah Luczaj, Wacław Turek, Cecylia Woloch. – Krosno : [Krośnieńska Oficyna Wydawnicza], 2002
 12. Wobec światła : almanach poetycki / [red. Wacław Turek]. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2007
 13. Zasłonięte tajemnice : almanach poetycki Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. – Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2004
 14. Złoto aszu / Jan Belcik [i in.]; na jęz. węg. Tł. Istvan Kovacs, Gabor Sille, . – Krosno : Stowarzyszenie Portius], 2003 (wydana wspólnie z Januszem Szuberem, Janem Tulikiem I Wacławem Turkiem)

Artykuły

 1. Krośnieński folklor nad Dunajem / Wacław Turek // Croscena. - Nr 101 (2012), s. 9-10
 2. Świętych spokój / Wacław Turek // Croscena. - Nr 100 (2012), s. 20
 3. Krośnieńska fotografia na Węgrzech / opr. W. Turek // Croscena. - Nr 100 (2012), s. 11
 4. Plenery fotograficzne na Ukrainie / opr. W. Turek // Croscena. - Nr 100 (2012), s. 10
 5. Lubię dzielić się wywiezioną z Krosna pasją / Barbara Boles; rozm. Wacław Turek // Croscena. – Nr 103 (2012), s. 13-19
 6. Portret miasta : Dni Miasta Szkła 1-3 VI 2012 / [wstęp Wacław Turek] – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 212
 7. Portret Krosna / Wacław Turek // Nasz Głos. – 2012, nr 12, s. 17
 8. Patrzeć i widzieć / w Turek // Croscena. – Nr 97 (2012), s. 9
 9. Karpacka Szopka w Muzeum w Pradze / Wacław Turek // Croscena. – Nr 96 (2012), s. 12-13
 10. Konkursowe Mikołajki w RCKP / W. Turek // Croscena. – Nr 95 (2011), s. 7-8
 11. Mikołajkowe Spotkania Taneczne / W. Turek // Croscena. – Nr 95 (2011), s. 7
 12. 15 Dni Polskiej Kultury w Koszycach na Słowacji / W. Turek // Croscena. – Nr 95 (2011), s. 7-8
 13. Jubileuszowy wybór wierszy Jana Tulika / Wacław Turek // Croscena. – Nr 95 (2011), s. 10
 14. Sztuka potrafi bronić się sama / Maria Jurkowska; rozm. Wacław Turek // Croscena - Nr 94 (2011), s. 10-12
 15. Święto polskiej kultury w Borysławiu / W. Turek // Croscena. – Nr 94 (2011), s. 12-13
 16. Z nafty i folkloru / Wacław Turek // Croscena. – Nr 92 (2011), s. 12-14
 17. Jesiennie / Wacław Turek // Croscena. – Nr 92 (2011), s.21
 18. Jubileusz Janka / Wacław Turek // Croscena. – Nr 90 (2011), s. 12-13
 19. Jubileuszowa wystawa Fotoklubu RCKP / W. Turek // Croscena. – Nr 88 (2011), s. 4
 20. Polacy w życiu społeczeństwa Słowacji / Wacław Turek. // Croscena. – Nr 88 (2011), s. 8-11
 21. 20-lecie Klubu Literackiego / Wacław Turek // Croscena. – Nr 87 (2011), s. 7-8
 22. Z 40-letniej działalności amatorskiego ruchu fotograficznego w Krośnie / Wacław Turek // Croscena. – Nr 87 (2011), s. 9-11
 23. Dać szansę pasjom / Jacek Wnuk; rozm. Wacław Turek // Croscena. – Nr 87 (2011), s. 22-24
 24. Rozmowy o współpracy / W. Turek // Croscena. – Nr 85 (2011), s. 12
 25. Świąteczne spotkania fotografów / W. Turek // Croscena. – Nr 84 (2010), s. 14
 26. Zaczęło się w przedszkolu… / Daniel Eibin; rozm Wacław Turek // Croscena. – Nr 84 (2010), s. 19-21
 27. Krośnieńskie legendy na krakowskich targach / W. Turek // Croscena. – Nr 83 (2010), s. 12-13
 28. Żyć pięknie i przekazywać piękno / Wacław Turek // Croscena. – Nr 83 (2010), s. 18-20
 29. Krośnieński „Kopernik” zgarnął całą pulę / W. Turek // Croscena. – Nr 83 (2010), s. 23-24
 30. Jak liście / Wacław Turek // Croscena. – Nr 82 (2010), s. 30
 31. Krośnieński ślad na węgierskiej ziemi / Wacław Turek // Croscena. – Nr 81 (2010), s. 7-8
 32. Warto sięgnąć do skarbnicy mądrości / Adam Krzanowski; rozm. Wacław Turek // Croscena. – Nr 81 (2010), s. 19-21
 33. Był wśród nas / Wacław Turek // Croscena. – Nr 78 (2010), s. 6-8
 34. „myśli niedokończone…” : wystawa malarstwa Iwony Kozak-Jankowskiej / Wacław Turek // Croscena. – Nr 75 (2010), s. 3-4
 35. „Trzecim okiem” : wystawa zbiorowa Fotoklubu RCKP „Patrzeć i widzieć” / Wacław Turek // Croscena. – Nr 75 (2010), s. 4-5
 36. Błękit w Beskidzie / Wacław Turek // Croscena. – Nr 74 (2010), s. 12
 37. Zdecydowanie kamień / Wacław Turek // Croscena. – Nr 74 (2010), s. 19-20
 38. Anioły Pogranicza = Anieli pohranicia ; Polsko-Słowackie Spotkania Artystyczne = Polsko-slovenske umeleckie stretnutia; twórcy pogranicza = tvorci pohranicia / tł. na jęz. słowacki Anna Matejuk; oprac. graf. Joanna Topolska; fot. W. Turek. – [Krosno : Regionalne Centrum Pogranicza], 2009
 39. Benefis i rozmowy z kwiatami / W. Turek // Croscena. – Nr 73 (2009), s. 7-8
 40. Uznanie dla krośnieńskiego plastyka / W. Turek // Croscena. – Nr 73 (2009), s. 8-9
 41. Jan Zych / opr. W. Turek // Croscena. – Nr 73 (2009), s. 14-15
 42. Światło Zakarpacia ; wystawa fotografii Jana Tulika / Wacław Turek // Croscena. – Nr 72 (2009), s. 5
 43. Malarstwo Evy Lorenzovej / W. Turek // Croscena. – Nr 72 (2009), s. 4
 44. Nasze fotografie na Słowacji / W. Turek // Croscena. – Nr 72 (2009, s. 11
 45. Złote Pióro dla poetki ze Zręcina / W. Turek // Croscena. – Nr 72 (2009), s. 25
 46. Przygraniczne spotkania z fotografią / Wacław Turek // Croscena. – Nr 70 (2009), s. 11
 47. Laureaci X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Lampę Ignacego Łukaszewicza” / Wacław Turek // Croscena. – Nr 70 (2009), s. 12
 48. Majówka poetycka / W. Turek // Croscena. – Nr 68 (2009), s. 8-9
 49. „Patrona Civitatis Crosnae” / oprac. Andrzej Kosiek; fot. Wacław Turek // Croscena. – Nr 67 (2009), s. 11-12
 50. „linia” w Koszycach / W. Turek // Croscena. – Nr 67 (2009), s. 4
 51. Fotografia bez granic / W. Turek // Croscena. – Nr 67 (2009), s. 4-5
 52. Tęsknota Jasionki / Wacław Turek // Croscena. – Nr 36 (2009), s. 27
 53. Poetycka majówka / W. Turek // Nasz Głos. – 2009, nr 20, s. 11
 54. Tomasz Okoniewski z Korczyny, członek Fotoklubu Regionalnego centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zdobywa nagrody fotograficzne / oprac. A. Bryła, fot. W. Turek // Croscena. - Nr 66 (2009), s. 20-21
 55. Nie został zapomniany / Wacław Turek // Croscena. – Nr 66 (2009), s. 7-8
 56. 24 przegląd plastyki / [proj. katalogu Nina Rostkowska; zdj. Wacław Turek] – Krosno: Regionalne Centrum Kultur Podkarpacia, 2008
 57. Trzeba z młodymi naprzód iść… / Wacław Turek // Croscena. – Nr 62 (2008), s. 13-15
 58. Historia Lisa-Kuli wg Jana Tulika / Wacław Turek // Croscena. – Nr 61 (2008), s. 11
 59. Kto śpiewa, ten radośniej żyje / Wacław Turek. – 2008, nr 61, s. 20-22
 60. Znaleźć wspólny język z młodzieżą / Wacław Turek // Croscena. – Nr 60 (2008), s. 20-21
 61. Malarstwo i poezja Janusz Kopcia / Wacław Turek // Croscena. – Nr 69 (2008), s. 14
 62. „Bobrzanie” tańczą i śpiewają / W. Turek // Croscena. – Nr 57 (2008), s. 9-10
 63. Inc: „…trzeba mieć w sobie pasję” / Renata Zajdel; rozm. Wacław Turek // Croscena. – Nr 57 (2008), s. 18-21
 64. Byłem wśród kamieni / Jan Tulik; rozm. Wacław Turek // Croscena. – Nr 56 (2008), s. 18-20
 65. Moim życiem jest rzeźba / Wacław Turek // Croscena. – Nr 55 (2008), s. 12-15
 66. Wszystko, by żyć / Wacław Turek // Croscena. – Nr 55 (2008), s. 10-11
 67. Aktywność ma źródło w myśleniu / Teresa Leśniak; rozm. Wacław Turek // Croscena. – Nr 54 (2008), s. 12-15
 68. Na planie „Wyjątkowi” / Wacław Turek // Nasz Głos. – 2008, nr 9, s. 9
 69. Życie wśród książek / Wacław Turek // Croscena. – Nr 53 (2008), s. 18-21
 70. Być normalnym człowiekiem / Wacław Turek // Croscena. – Nr 52 (2008), s. 11-13
 71. Nie boli mnie wyjście na scenę / Wacław Turek // Croscena. – Nr 51 (2007), s. 22-24
 72. Zamarzyło się… iść w aktory / Wacław Turek // Croscena. – Nr 49 (2007), s. 21-23
 73. Zawsze będę mieć Krosno w sercu / Wacław Turek // Croscena. – Nr 47 (2007), s. 20-21
 74. Szklany Puchar 2007 / Wacław Turek // Nasz Głos. – 2007, nr 14, s. 26-27
 75. Muzeum – zabytkowa chyża łemkowska w Olchowcu / Wacław Turek // Croscena. – Nr 44 (2007), s. 10-12
 76. Życie w sztuce / Wacław Turek // Croscena. – Nr 43 (2007), s. 18-19
 77. 60 lat przed jutrem / red. Teresa Leśniak; oprac. tekstu Wanda Belcik; fot. Wacław Turek. – Krosno: Krosnieńska Biblioteka Publiczna, 2007
 78. Bogdan Biernat / Wacław Turek // Croscena. – Nr 42 (2007), s. 19-21
 79. „Srebrna igła” dla Teatru „itd…” / Wacław Turek // Nasz Głos. – 2006, nr 41, s. 13
 80. Zbigniew Więcek / Wacław Turek // Croscena. – Nr 40 (2006), s. 26-28
 81. Wiele mi się spełniło… / Wacław Turek // Croscena. – Nr 39 (2006), s. 18-20
 82. Zdzisław Teneta (11.VII.1929-12.IX.2001) / oprac. Wacław Turek // Croscena. – Nr 39 (2006), s. 22-23
 83. 10 dni Kultury Polskiej / Wacław Turek // Nasz głos. – 2006, nr 47, s. 14
 84. Debiuty na Wiosennej Biesiadzie poetyckiej / W. Turek // Nasz Głos. – 2006, nr 22, s. 6
 85. Muzeum dziełem mojego życie / Wacław Turek // Croscena. – Nr 35 (2006), s. 21-23
 86. Pół wieku muzykowania / Wacław Turek // Croscena. – Nr 37 (2006), s. 24-26
 87. Nowa galeria wystawiennicza w Krośnie / Wacław Turek // Croscena. – Nr 36 (2006), s. 16-17
 88. To nie skrzypce okazały się być moim przeznaczeniem / Wacław Turek // Croscena. – Nr 36 (2006), s. 21-23
 89. Z muzyką się nie rozstanę / Wacław Turek // Croscena. – Nr 34 (2006), s. 21-22
 90. Groteskowość, ironia i tragizm w malarstwie i rysunku Ryszarda Kryńskiego / Wacław Turek // Croscena. – Nr 33 (2006), s. 18-19
 91. 15 lat Klubu Literackiego KDK / Wacław Turek // Croscena. – Nr 33 (2006), s. 7-8
 92. Szczęśliwy dualizm / Wacław Turek // Croscena. – Nr 32 (2006), s. 9-11
 93. Najlepszy debiut / W. Turek // Nasz Głos. – 2006, nr 13, s. 6
 94. Dni Krosna i regionu / Wacław Turek // Croscena. – Nr 31 (2006), s. 18-20
 95. Wypowiadam się w szkle i malarstwie / z Patrycją Dubiel rozm. Wacław Turek // Croscena. – Nr 30 (2006), s. 18-20
 96. To, co mnie spotkało w międzyczasie / z Józefem Węgrzynem rozm. Wacław Turek // Croscena. – Nr 29 (2005), s. 12-15
 97. Wiele nauczyła mnie Konopnicka / Wacław Turek // Croscena. – Nr 29 (2005), s. 20-22
 98. Dogoniłem świat wewnętrzny / Wacław Turek // Croscena. – Nr 28 (2005), s. 10-12
 99. Jan Lusznia / oprac. Wacław Turek // Croscena. – Nr 28 (2005), s. 8-9
 100. Bronisław Burek / Wacław Turek // Croscena. – Nr 27 (2005), s. 12
 101. Sylwetki / Wacław Turek // Croscena. – Nr 26 (2005), s. 21-23
 102. W rzeźbie zamykam fragment duszy / Wacław Turek // Croscena. – Nr 25 (2005), s. 25-27
 103. Z pędzlem przemierzyłem… / Wacław Turek // Croscena. – Nr 24 (2005), s. 18-20
 104. Ulica Kletówki w Krośnie / Wacław Turek // Croscena. – Nr 23 (2005), s. 18
 105. Realizacja filmu o ks. Bronisławie Markiewiczu / Wacław Tutek // Croscena. – Nr 23 (2005), s. 8-9
 106. Małgorzata Twardzik-Wilk / Wacław Turek // Croscena. – Nr 22 (2005), s. 18-19
 107. „Mała ojczyzna”… to Lubatowa / Wacław Turek // Croscena. – Nr 20 (2005), s. 18-21
 108. Piewca ziemi krośnieńskiej / Wacław Turek // Croscena. – Nr 20 (2005), s. 14-15
 109. Od Krościenka sypana drożeczka… / Wacław Turek // Croscena. – Nr 19 (2005), s. 18-19
 110. II Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne / Wacław Turek // Croscena. – Nr 16 (2004), s. 18-19
 111. Muzyce i miastu przypisani / Wacław Turek // Croscena. – Nr 15 (2004), s. 20-23
 112. …z Hagi – Jolanta van Grieken-Barylanka / oprac. Wacław Turek // Croscena. – Nr 14 (2004), s. 22
 113. Tadeusz Marszałek / Wacław Turek // Croscena. – Nr 13 (2004), s. 22-23
 114. Kolekcjonerstwo / Wacław Turek // Croscena. – Nr 13 (2004), s. 14-15
 115. „Bo w tym jest rzeczy sedno, że mnie nie wszystko jedno” / Wacław Turek // Croscena. – Nr 12 (2004), s. 16-17
 116. Piotr Wojtowicz / Wacław Turek // Croscena. – Nr 11 (2004), s. 22-23
 117. Andrzej Pikul / Wacław Turek // Croscena. – Nr 11 (2004), s. 20-21
 118. Pomiędzy ptakiem, a cieniem / oprac. Wacław Turek // Croscena. – Nr 10 (2004), 20-21
 119. Przede wszystkim jestem leśnikiem / oprac. Wacław Turek // Croscena. – Nr 9 (2004), s. 22-23
 120. Miałem zawsze szczęście do ludzi… / Wacław Turek // Croscena. – Nr 8 (2004), s. 18-19
 121. Józef Cymerman / Wacław Turek // Croscena. – Nr 6 (2003), s. 18-20
 122. Nigdy nie utraciłem kontaktu z Krosnem… / z Julianem Sandeckim rozm. Wacław Turek // Croscena. – Nr 4 (2003), s. 18-19
 123. 30 lat z Melpomeną i pędzlem w dłoni / Wacław Turek // Croscena. – Nr 4 (2003), s 20-21
Bibliografia przedmiotowa:
 1. Dziejba kamieniecka / Anna Bryła // Croscena. - Nr 112 (2013), s. 10-11
 2. Nagrodzeni przez prezydenta // Nowe Podkarpacie. - 2013, nr 25, dod. Kurier Krośnieński, s. 18
 3. Znamy laureatów Nagrody Prezydenta Krosna / wz //Super nowości. - 2013, nr 117, s. 6
 4. Rzeźby i fotografie / WaT //Croscena. - Nr 102 (2013), s. 10
 5. Złote Pióro dla redaktorów „Crosceny” / ewg // Nowiny. – 2011, nr 226, s. 6
 6. Złote Pióra za rok 2010 zostały rozdane / MAM // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2011, nr 271, s. 5
 7. Od KTF do Fotoklubu / Jan Grudysz, Wacław Turek ; rozm. Wioletta Zimmermann-Szubra // Nowe Podkarpacie. – 2011, nr 17, s. 10
 8. Mieszkańcy niezasłoniętych okien – wystawa fotografii Wacława Turka // Croscena. – Nr 92 (2011), s. 3
 9. Promocja książki Edwarda Marszałka i wernisaż fotografii Wacława Turka // Dębina. – 2010, nr 11, s. 21
 10. Obrazy pełne dźwięków / (wz-s) // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 42, s. 14
 11. Spotkanie polonijne z Wacławem Turkiem / (wz-s) // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 26, s. 15
 12. Są miejsca gdzie serce bije świętem / Wacław Turek; rozm. Wioletta Zimmermann-Szubra // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 26, s. 13
 13. XXXVII Warszawska Jesień Poezji / wt // Croscena. – Nr 71 (2009), s. 19
 14. Poezja przy muzyce // Croscena. – Nr 69 (2009), s. 12-13
 15. W świecie renesansowych pasji / Wacław Turek; rozm. Mieczysław A. Łyp // Nadwisłocze. – 2008, nr 2, s. 48-51
 16. Nasi nad Issą / JSW // Croscena. – Nr 57 (2008), s. 8-9
 17. Renesansowe pasje / Wacław Turek; rozm. Mieczysław Arkadiusz Łyp // Nasz Dom Rzeszów. – 2008, nr 4, dod. Wspólna Obecność, s. 6-7
 18. W świecie renesansowych pasji / Wacław Turek; rozm. Mieczysław A. Łyp // Nadwisłocze. – 2008, nr 2, s. 48-51
 19. Spotkanie z poetami polsko-słowackiego pogranicza / Wat // Croscena. – Nr 57 (2008), s. 5
 20. Wernisaż, który stał się benefisem / Jan Tulik // Nasz Głos. – 2007, nr 45, s. 10
 21. Podwójny jubileusz / Wacław Turek; rozm Wioletta Zimmermann / Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 47, s. 66
 22. Wernisaż benefisem / Jan Tulik // Dziennik Polski. – 2007, nr 268, s. 21
 23. Fotografie Wacława Turka / ewg // Nowiny. – 2007, nr 222, s. IV
 24. Nagrodzeni za miłość do lasu / ewg // Nowiny. – 2007, nr 112, s. 7
 25. Wacław Turek, laureat konkursu „Las moja miłość” / Edward Marszałek // Nasz Głos. – 2007, 20, s. 20
 26. Słowacka rzeczywistość w fotografiach / (wz) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 15, s. 15
 27. Fotografie Grudysza / (ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 88, s. III
 28. Leśna poezja / (ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 124, s. 15
 29. Podkarpackie kapliczki / (ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 111, s. III
 30. Krośnianie docenieni przez marszałka / (in) // Nowe Podkarpacie. – 2005, nr 28, s. 16
 31. Krośnianie docenieni / (ST) // Dziennik Polski. – 2005, nr 154, s. D.
 32. Anioły Wacława Turka / Małgorzata Bączyk // Nowe Podkarpacie. – 2005, nr 44, s. 3
 33. Promuje Krosno i Podkarpacie / (inf) // Nowe Podkarpacie. – 2004, nr 36, s. 7
 34. Podkarpackie wota, czyli fotografie żarliwości / Jan Tulik // Nowe Podkarpacie. – 2004, nr 36, s. 8
 35. Nagrodzeni w kulturze // Kurier Krośnieński. – 2003, nr 6, s. 1
 36. Ludzie kultury / (ewg) // Nowiny. – 2003, nr 121, s. 6
 37. Kapliczki Turka. / (ST) // Dziennik Polski. – 2003, nr 132, s. III
 38. Kolejny laur Wacława Turka / (ST) // Dziennik Polski. – 2003, nr 23, s. IV
 39. Ciekawe „Polskie” dni / (ST) // Dziennik Polski. – 2002, nr 268, s. IV
 40. Kapliczki Turka / (ST) // Dziennik Polski. – 2002, nr 251, s. III
 41. Laury dla poety / Andrzej Raus // Nowiny. – 2002, nr 190, s. 13
 42. Poeta jednego wiersza / (ST) // Dziennik Polski. – 2002, nr 214, s. V
 43. „Podkarpackie kapliczki” / (ST) // Dziennik Polski. – 2002, nr 21, s. III
 44. Wieczór z Wacławem Turkiem / (ST) // Dziennik Polski. – 2002, nr 23, s. III
 45. Podkarpackie kapliczki w Koszycach / Andrzej Raus // Nowiny. – 2002, nr 229, s. 12
 46. Niespodziewany sukces / (czak) // Super Nowości . – 2000, nr 40, s. 7
 47. Z potrzeby serca / Krystyna Urbanek // Nowiny. – 2000, nr 23, s. 18
 48. Spotkanie z poetą / (ST) // Dziennik Polski. – 1999, nr 269, s. 16
 49. Jeśli mnie słuchasz… / Jan Tulik // Ziemia Krośnieńska. – 1996, nr 4, s. 23