Wacław TUREKUrodził się w 1947 roku w Krośnie. Regionalista, muzyk, fotografik, poeta - od niemal 50 lat aktywnie zaangażowany w życie kulturalne miasta Krosna (pracował w domu kultury w Krośnie, obecnie przebywa na emeryturze). 20 lat był członkiem kapeli ludowej „SWATY””, działającej przy krośnieńskim domu kultury, która dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz brała udział w licznych koncertach na trenie kraju i za granicą. Prowadzi Fotoklub działający przy RCKP. Brał udział za pośrednictwem Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego w wystawach fotograficznych w kraju i za granicą m.in. w Singapurze, Włoszech i Brazylii. Jego wystawa fotograficzna „Podkarpackie kapliczki” prezentowana była w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Litwie, w Finlandii, Austrii. Miał wystawy indywidualne w Polsce i na Słowacji. Często współpracuje z prasą jako fotoreporter; jego zdjęcia umieszczane są w wielu czasopismach; jest autorem fotografii do wielu katalogów i albumów. Drugą wielką pasją Wacława Turka jest poezja. Debiutował na łamach „Radaru” w 1970 roku wierszami z cyklu „Cisza”. Od tego czasu jego wiersze i inne formy literackie publikowane były w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich. W latach 1999-2015 prowadził w RCKP Klub Literacki; był redaktorem miesięcznika CROSCENA, wydawanego przez RCKP, w którym prezentowana była m.in. twórczość poetów Podkarpacia oraz pogranicza. Był pomysłodawcą i realizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Lampę Ignacego Łukasiewicza”, obejmującego swoim zasięgiem środowiska polonijne. Wydał 9 tomików wierszy; jego utwory poetyckie publikowane były w kilkunastu almanachach, wydawał je też wspólnie z innymi poetami: Cecilią Woloch z USA, Sarach Łuczaj z Anglii w wersji polsko-angielskiej (His line on de map – Linia na mapie) Krosno 2007, z Janem Tulikiem, Januszem Szuberem i Janem Belcikiem w wersji polsko-węgierskiej (Złoto Aschu) 2003 oraz wileńskim poetą Wojciechem Piotrowiczem w wersji polsko-litewskiej (Czasy i inkluzy – Laikai ir inkluzijos), Krosno 2004. Wacław Turek jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie fotografii i poezji. W listopadzie 2017 roku został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”. W 2018 roku od Prezydenta Miasta Krosna otrzymał Medal „Za zasługi dla Krosna”.