• 2
  • 4
  • 5
  • 1
  • 3

Wystawa prac Anny Warchał - 14 grudnia 2016 r. - 7 stycznia 2017 r. - Salonik Artystyczny KBP /ul. Wojska Polskiego 41/


Anna Warchał jest emerytowaną nauczycielką plastyki i mieszka w Dynowie. Do jej hobby należy rysowanie. Najczęściej posługuje się suchą pastelą, ołówkiem oraz piórkiem i tuszem. Interesuje się martwą naturą, pejzażem i portretem. Jej rysunki tworzą rozmaite cykle np. ,,Grzyby, róże, pejzaż z drogą, przemijanie itp.”

Główne motywy przedstawia w różny sposób. W martwych naturach zaznacza dużo szczegółów i podkreśla bryłowatość przedmiotów, a wszystko umieszcza na nierzeczywistym, rozedrganym tle. W pejzażach eksponuje efekty kolorystyczne i zaznacza plany, pomija natomiast dokładne wykreślanie perspektywy. Portret modela traktuje swobodnie, dla spotęgowania wrażenia i podkreślenia wybranych problemów plastycznych, posługuje się kontrastem barwnym.

Ze względu na stan zdrowia Anna Warchał rzadko przebywa poza domem, tworzy głównie we wnętrzu. Podczas pracy blok trzyma na kolanach.

Jej prace były prezentowane na kilku wystawach: w Krzywem, Dynowie, Lesku, Sanoku, Brzozowie i Rzeszowie. Trzykrotnie przekazywała swoje rysunki na aukcje dla chorych dzieci.