• 2
  • 4
  • 5
  • 1
  • 3

Wystawa grafiki Patrycji Longawy i Karoliny Rudnickiej - 14 września - 8 października 2016 r. - Salonik Artystyczny KBP /ul. Wojska Polskiego 41/


Patrycja Longawa, ur. w 1988 r. w Sanoku. W 2010 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja Artystyczna w Państwowej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku. W 2012 r. uzyskała tytuł magistra sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim, na kierunku Edukacja Artystyczna, w Pracowni Malarstwa, pod kierunkiem prof. J. Szmyd-Sikory. W 2013 r. ukończyła drugi fakultet na Uniwersytecie Rzeszowskim (kierunek Grafika, specjalizacja grafika komputerowa) i obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Druku Cyfrowego, pod kierunkiem dr J. Janowskiej-Augustyn. Dyplom z grafiki warsztatowej (2013) nominowany był do Nagrody im. J. Panka za Najlepszy dyplom artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. P. Longawa zajmuje się rysunkiem, grafiką, plakatem i karykaturą. Swoje prace prezentowała na ośmiu wystawach indywidualnych, m.in. w Rzeszowie, Krośnie i Tarnowie, oraz na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. w Sanoku, Gliwicach, Wejherowie, Gdańsku, Rzeszowie, Toruniu, Krośnie, Cieszynie, Żyrardowie, Warszawie, Częstochowie, Bielsku-Białej, Łodzi, Płocku, Radomiu, Cieszynie, Wrocławiu, oraz na Ukrainie, w Brazylii, Peru, Iranie, Turcji, Ekwadorze, Niemczech, Meksyku, Rosji, USA, Belgii, Bułgarii, Chinach, Francji, Grecji i na Węgrzech. Jest laureatką kilku nagród i wyróżnień artystycznych. Otrzymała m.in. wyróżnienie podczas XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej - Kino Nowe Horyzonty (2012). Zdobyła też I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie „Cassubia Visuales” (2016) w Redzie.

Karolina Rudnicka, ur. w 1988 r. w Krośnie. W 2008 r. rozpoczęła studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kierunku Grafika. W 2011 r. obroniła pracę dyplomową Ciało jako studium motywu. Wybrane tendencje przedstawienia aktu we współczesnej sztuce polskiej. Studia pierwszego i drugiego stopnia ukończyła w Pracowni Edytorskiej, pod kierunkiem prof. T. Nuckowskiego oraz w Pracowni Druku Wypukłego, pod kierunkiem prof. UR K. Skórczewskiego. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Pierwsza wystawa indywidualna miała miejsce w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w 2011 r. Artystka prezentowała na niej zbiór rysunków - studium postaci, wraz z grafikami warsztatowymi druku wypukłego, będącymi aneksem do pracy licencjackiej. Podczas kolejnej wystawy indywidualnej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w 2014 r., K. Rudnicka zaprezentowała zbiór grafik wykonanych w technice linorytu, odnoszących się do cielesności człowieka i będących wynikiem ciągłych poszukiwań artystycznych (grafiki z pracy licencjackiej uzupełnione zostały o cykl z pracy magisterskiej Fetysze ciała w sztuce współczesnej z 2013 r.). Artystka prezentowała też swoje prace w Galerii ARP na Zamku w Krasiczynie k. Przemyśla, Galerii BWA w Krośnie, Galerii BWA w Rzeszowie, BWA w Kielcach. Wystawiała na Węgrzech, na Słowacji i w Rumunii, w ramach Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012. Jej praca Drugie życie I została zakwalifikowana do drugiego, ostatniego etapu konkursu oraz umieszczona w katalogu Triennale.