• 2
  • 4
  • 5
  • 1
  • 3

Wystawa fotografii Stanisława Nawracaja „Krosno – miasto i ludzie z lat 60. – 80. XX w.” – 8 listopada – 9 grudnia 2017 r. – Salonik Artystyczny KBP /ul. Wojska Polskiego 41/


Stanisław Nawracaj ur. się 13 listopada 1932 roku w Jodłowej (pow. dębicki) jest z wykształcenia geografem, z zawodu nauczycielem– wychowawcą, a z zamiłowania – fotografem. Uczył geografii i organizowania turystyki w Liceum Ogólnokształcącym w Kietrzu Śląskim i w Krośnie: w technikum przemysłowo-pedagogicznym, technikum mechanicznym, studium nauczycielskim, studium kulturalno-oświatowym i centrum kształcenia ustawicznego. Pracował również w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie, w funkcji starszego wizytatora. Za osiągnięcia w pracy zawodowej został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.