O projekcie


Krośnieńska Baza Informacji Regionalnej powstała w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa i digitalizacja regionalnych zasobów informacyjnych Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej”, realizowanego przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „MECENAT”

Głównym celem projektu jest budowa systemu informacji regionalnej poprzez ucyfrowienie zasobów bibliotecznych i budowę bazy danych o twórcach związanych z regionem, gminach w powiecie krośnieńskim, instytucjach kultury, szkołach, prasie lokalnej i regionalnej. Przedstawione materiały zawierają zbiór aktualnych informacji na temat powiatu krośnieńskiego, a także prezentację dorobku literackiego i artystycznego osób związanych z regionem. Zebrane informacje, w tym adresy stron internetowych, pozwalają na szybkie dotarcie do poszukiwanych wiadomości.

Poprzez budowę tego serwisu chcemy ułatwić, zarówno mieszkańcom Krosna i regionu, jak i wszystkim użytkownikom sieci, dostęp do aktualnych i archiwalnych informacji oraz przyczynić się do promocji twórczości literackiej i artystycznej osób związanych z regionem krośnieńskim. Wraz z biblioteką cyfrową /www.kbc.krosno.pl/, w której znajdują się wydawnictwa zwarte, materiały ikonograficzne i dokumenty życia społecznego, Baza Informacji Regionalnej stanowi ważny zbiór źródeł na temat powiatu krośnieńskiego.

Prezentowany zasób będzie na bieżąco aktualizowany i rozbudowywany. Użytkowników serwisu prosimy o opinie i sugestie.