Ewa WŁODZIK-BURDZYUrodziła się w Korczynie. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Uprawia malarstwo i rysunek, głównie akryl, rzadziej akwarele i pastele olejne. Na podstawie dorobku twórczego została przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków. Ulubionym tematem artystki jest przyroda, szczególnie bliskie jej sercu są Bieszczady, które utrwala na swoich płótnach. Jest laureatką kilku nagród i wyróżnień, brała udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotnie uczestniczyła w plenerach malarskich.


Wystawy indywidualne:
  • 2002 – Galeria „Pasaż”, Iwonicz Zdrój (wspólnie z Markiem Burdzy)
  • 2005 – Salonik Artystyczny Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (wspólnie z Markiem Burdzy)
  • 2007 – wystawa zbiorowa „Grupa 33 i przyjaciele” - Galeria „Rynek 6”, Jarosław
  • 2010 – Galeria Główna u Attavantich, Jarosław
  • 2012 – „Malowanie we dwoje” - Galeria Muzeum Miejskiego w Stropkowie (wspólnie z Markiem Burdzy)