Ewa WŁODZIK-BURDZYUrodziła się w Korczynie. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Uprawia malarstwo i rysunek, głównie akryl, rzadziej akwarele i pastele olejne. Na podstawie dorobku twórczego została przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków. Ulubionym tematem artystki jest przyroda, szczególnie bliskie jej sercu są Bieszczady, które utrwala na swoich płótnach. Jest laureatką kilku nagród i wyróżnień, brała udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotnie uczestniczyła w plenerach malarskich.


Bibliografia przedmiotowa:
  1. Artyści z Korczyny z wystawą w Stropkowie / (aj) // Nowe Podkarpacie. – 2012, nr 41, s. 8
  2. Dwie wizje pejzażu – o malarstwie Ewy i Marka Burdzych / Andrzej Szwast // Fraza. – 2006, nr 1/2, s. 246-249
  3. Malownicze małżeństwo / Aneta B. Leśniak // Nasz Głos. – 2005, nr 37, s. 6
  4. Razem i osobno / (JT) // Dziennik Polski. – 2005, nr 221, s. III
  5. Razem czy osobno / jt // Nowe Podkarpacie. – 2005, nr 39, s. 9
  6. Poetycki klimat do zadumy i rozmarzenia / Renata Pelczar // Prządki. – 2003, nr 9, s. 15
  7. Pejzaże i portrety / (ST) // Dziennik Polski. – 2002, nr 142, s. III