Joanna TOPOLSKA-ULIASZUrodziła się w 1979 roku w Krośnie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplom uzyskała w Pracowni Wklęsłodruku prof. Włodzimierza Kotkowskiego w 2004 roku. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową a także rysunkiem i malarstwem. Jest założycielką Pracowni Grafiki Tradycyjnej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, w której prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W 2018 roku Pracownia Grafiki otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się również fotografią, należy do Fotoklubu RCKP.


Wystawy indywidualne:
 • 2004 – rysunek (wystawa indywidualna), KDK Krosno
 • 2004 - udział w 8. Biennale Plastyki Krośnieńskiej
 • 2004 - BWA Krosno
 • 2004 - Sarisska Galeria, Presov (Słowacja)
 • 2004 - „Grafika z Krasnego” BWA Rzeszów
 • 2004 - wystawa grafiki: Zamek Kazimierzowski w Przemyślu
 • 2004 - wystawa grafiki: Dwór Karwacjanów w Gorlicach
 • 2005 – wystawa indywidualna grafiki, Salonik Artystyczny KBP w Krośnie
 • 2005 - wystawy poplenerowe: Izabelin, Sanok, Koszyce (Słowacja)
 • 2005 - 21. Przegląd Plastyki, KDK Krosno
 • 2006 – „Sztuka spotkania” wystawa rysunku, Galeria KOS, Koszyce (Słowacja)
 • 2006 - 5. Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kair (Egipt)
 • 2006 - wystawa indywidualna rysunku i grafiki, Humenne (Słowacja)
 • 2006 - wystawa fotograficzna Fotoklubu KDK, Bardejov (Słowacja)
 • 2006 - udział w ogólnopolskim projekcie „Miejsca Pracy w Sektorze Kultury”, publikacja Prac w „Albumie Beneficjentów” oraz udział w wystawach: Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice
 • 2006 - konkurs fotograficzny „Piękno Podkarpacia”
 • 2006 - wystawy poplenerowe: Sanok, Humenne (Słowacja)
 • 2006 - 9. Biennale Plastyki Krośnieńskiej, BWA Krosno, Sarisska Galeria Presom (Słowacja)
 • 2007 – „Międzynarodowe Plenery Fotograficzne”, KDK Krosno
 • 2007 - 8. Międzynarodowe Biennale Grafiki „Sucha igła 2007”, Uzice (Jugosławia)
 • 2007 - „A…symetria” - wystawa indywidualna fotografii, Galeria Fotografii Grudysz Image Center, Krosno
 • 2007 - wystawa indywidualna rysunku i grafiki; Hornosarisske osvetove stredisko, Bardejov Słowacja
 • 2007 - wystawy poplenerowe: Sanok, Nyirbator (Węgry)
 • 2008 – wystawa poplenerowa: Podziemne Muzeum, Koszyce (Słowacja); artFarm Drienoviec (Słowacja)
 • 2009 - IV Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne, WDK Rzeszów
 • 2009 – wystawa rysunku w Galerii VEBA , Koszyce (Słowacja)
 • 2017 – udział w 4. Karpackim Biennale Sztuki
 • 2018 – „W kolorze” wystawa malarstwa i grafiki, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie