Joanna TOPOLSKA-ULIASZUrodziła się w 1979 roku w Krośnie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplom uzyskała w Pracowni Wklęsłodruku prof. Włodzimierza Kotkowskiego w 2004 roku. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową a także rysunkiem i malarstwem. Jest założycielką Pracowni Grafiki Tradycyjnej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, w której prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W 2018 roku Pracownia Grafiki otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się również fotografią, należy do Fotoklubu RCKP.


Bibliografia podmiotowa:
 1. 4. Spotkanie z Grafiką Pogranicza = 4. Stretnuite s Grafikou Pohraničia : Krosno, 27-29.09.2018 / tekst Agnieszka Kaczyszyn ; oprac. graf. Joanna Topolska-Uliasz ; tł. Anna Patejuk. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2018. – [24] s. : il. ; 30 cm.
 2. Pracownia Grafiki Tradycyjnej : 2007-2008/2017-2018 : jubileusz 10-lecia / Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ; oprac. graf. Joanna Topolska-Uliasz. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2018. – [32] s. : il. ; 30 cm.
 3. Miejska Górnicza Orkiestra Dęta / oprac. graf. Joanna Topolska-Uliasz, Wiesław Wojnar. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2016. – 44, [2] s. : il. ; 28 cm.
 4. Międzynarodowe Biennale Ex Librisu na Słowacji / Joanna Topolska-Uliasz. – Il. // Croscena. – Nr 136 (2015), s. 14-15
 5. Przed obiektywem : wystawa Fotoklubu Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie : 3 listopada-31 grudnia 2015 / oprac. graf. Joanna Topolska-Uliasz. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza : Wydawnictwo Ruthenus, 2015. – [32] s. : il. ; 21 cm.
 6. 2. Spotkanie z Grafiką Pogranicza / Joanna Topolska-Uliasz. – Il. //Croscena. – Nr 125 (2014), s. 6
 7. Spotkanie z grafiką pogranicza – wystawa prac / Joanna Topolska-Uliasz. – Il. // Croscena. – Nr 106 (2012), s. 3-4
 8. Uroczysta inauguracja sezonu artystycznego 2011/2012 : [program] / red. Daniel Elbin, Ewa Cisowska ; oprac. graf. Joanna Topolska-Uliasz. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2011. – [13] s. : il. ; 20 cm.
 9. Trzecim okiem : wystawa zbiorowa [katalog] / oprac. graf. Joanna Topolska-Uliasz. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2010. – [8] k. tab. : fot. ; 20 cm.
 10. Anioły Pogranicza = Anjeli pohraničia : Polsko-Słowackie Spotkania Artystyczne = Polsko-slovenské umelecké stretnutia ; twórcy pogranicza = tvorci pohraničia / tł. Anna Patejuk ; oprac. graf. Joanna Topolska ; fot. fot. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2009. – 62 s. : fot. kolor. ; 29 cm.
 11. Rysunek – linia / Joanna Topolska – Krosno : [Regionalne Centrum Kultur Pogranicza], 2009
 12. 30 Lat z pędzlem i szpachlą ; Henryk Wichniewicz [katalog wystawy] / oprac. graf. Joanna Topolska-Uliasz. – Krosno : regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2008. – [12] k. : fot. kolor. ; 20 cm
 13. Międzynarodowe plenery fotograficzne : wystawa poplenerowa / oprac. graf. Joanna Topolska. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2007. – [16] s. : fot. ; 20 cm.
 14. Piękna plejada : almanach / red. Jan Tulik ; projekt okł. Joanna Topolska. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2007. – 59 s. : fot. ; 16 cm.
 15. Teatr na bruku = Teatr na bruku = Theatre on the pavement / fot. Piotr Bogacz i in. ; oprac. graf. Joanna Topolska. – Krośnieński Dom Kultury, 2007. – 32 s. : fot. kolor. ; 30 cm.
 16. Wobec światła : almanach poetycki / red. Wacław Turek, projekt okł. Joanna Topolska. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2007. – 111, [5] s. ; 20 cm.
 17. LRT’S Dance : polsko-słowacka Młodzieżowa Akademia Tańca Współczesnego / oprac. graf. Joanna Topolska. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2006. – [20] s. : fot. kolor. ; 26 cm.
Bibliografia przedmiotowa:
 1. Joanna Topolska-Uliasz „W kolorze” : malarstwo, grafika : [wystawa] Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Krosno : wrzesień 2018 / wstęp Małgorzata Baranowska ; oprac. graf. Ariusz Nawrocki. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2018. – 51, [1] s. : il. ; 26 cm.
 2. „linia” w Koszycach / W. Turek // Croscena. – 2009, nr 67, s. 4
 3. Mój punkt widzenia / (wz) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 25, s. 13
 4. Plastyczne nagrody / Anna Bryła // Croscena. – 2006, nr 38, s. 22
 5. Sztuka spotkania / NR // Croscena. – 2006, nr 35, s. 5
 6. Zmysłowe znaki / (JT) // Dziennik Polski. – 2005, nr 106, s. III
 7. Grafiki Topolskiej / EWG // Nowiny. – 2005, nr 86, s. III
 8. Grafika w saloniku / A.B.L. // Nasz Głos. – 2005, nr 15 A, s. 8