Joanna TOPOLSKA-ULIASZUrodziła się w 1979 roku w Krośnie, gdzie ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom uzyskała w Pracowni Wklęsłodruku prof. Włodzimierza Kotkowskiego w 2004 r. Specjalizuje się w rysunku i grafice, zajmuje się także fotografią. Prowadzi zajęcia z grafiki tradycyjnej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Należy do Fotoklubu RCKP.