Joanna TOPOLSKA-ULIASZUrodziła się w 1979 roku w Krośnie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplom uzyskała w Pracowni Wklęsłodruku prof. Włodzimierza Kotkowskiego w 2004 roku. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową a także rysunkiem i malarstwem. Jest założycielką Pracowni Grafiki Tradycyjnej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, w której prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W 2018 roku Pracownia Grafiki otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się również fotografią, należy do Fotoklubu RCKP.