Bronisława BETLEJUrodziła się 26 sierpnia 1928 roku w Dominikowicach koło Gorlic. Zmarła 10 marca 2017 roku. Od 1950 roku mieszkała w Jedliczu. Pisała wiersze, prozę, bajki i opowiadania dla dzieci. Jej wiersze po raz pierwszy ukazały się na łamach dziennika „Nowiny Rzeszowskie” w 1968 roku. Debiutancki tomik poezji zatytułowany „Przeciw światu” wydany został na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie w 1989 roku. B. Betlej publikowała swoje utwory w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, występowała w radiu i telewizji. Odbyła ponad 1000 spotkań autorskich w szkołach i placówkach kultury w kraju i regionie. Jej poezja cieszy się uznaniem, o czym świadczy odbywający się od 1994 roku konkurs recytatorski jej poświęcony organizowany corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu. Posiadała wiele świadectw uznania, certyfikatów środowisk naukowo-twórczych, również zagranicznych, była wielokrotnie nagradzana i odznaczana Należała do oddziału rzeszowskiego Związku Literatów Polskich, Klubu Literackiego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Działała także w Światowym Związku Żołnierzy AK, Niezależnym Stowarzyszeniu Kombatantów Polskich w Opolu oraz w towarzystwach regionalnych na Podkarpaciu; Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Gorlickiej.


Nagrody:
 • 1963 - I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim czasopisma „Nasz Klub”
 • 1993/1994 - tytuł „Kobieta Roku w Literaturze na świecie” przyznay przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge
 • 1995 - honorowy tytuł „Indywidualność Województwa Krośnieńskiego”
 • 1996 - nagroda „Złote Pióro” przyznana przez Związek Literatów Polskich
 • 1997 - tytuł „Człowiek Roku na Podkarpaciu” przyznany przez redakcję „Podkarpacia” i wojewodę krośnieńskiego
 • 1997 - Złoty Krzyż Zasługi za działalność literacką przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1999 - tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Jedlicze” przyznany z okazji 50-lecia pracy twórczej
 • 2001 - certyfikat „Międzynarodowa Osobowość Roku” za osiągnięcia w dziedzinie poezji i literatury przyznany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge
 • 2001 - certyfikat „Nagroda XXI wieku za osiągnięcia” w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie poezji i literatury przyznany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge
 • 2002 - nagroda burmistrza gminy Jedlicze za osiągnięcia w dziedzinie kultury
 • 2003 - „Złote Pióro” redaktora naczelnego „Kuriera Gorlickiego”
 • 2003 - odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” przyznana przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2003 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2004 - tytuł „Międzynarodowy Pisarz Roku 2003” za wybitny wkład w dziedzinie poezji i literatury nadany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge
 • 2004 - certyfikat International Peace Prize przyznany przez United Cultural Convention Siting in the United States of America
 • 2005 – nagroda Starosty Krośnieńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury
 • 2005 – nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury
 • 2006 - Srebrny Medal dla Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • 2007 - tytuł Honorowy Director General for Poland nadany przez Prezydenta International Biographic Centre - Great Britain
 • 2007 - nagroda burmistrza Gorlic
 • 2008 - tytuł Honorowy Director General for Europe nadany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge
 • 2009 - nagroda burmistrza gminy Jedlicze z okazji 60-lecia pracy twórczej
 • 2009 - nagroda Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z okazji 60-lecia pracy twórczej
 • 2011 - Kobieta Roku 2011 - tytuł przyznany przez Amerykański Międzynarodowy Instytut Biograficzny w San Francisco
 • 2014 - nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego - za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej


Figuruje w wielu Międzynarodowych encyklopediach wydawanych przez Cambridge Dictionary of International Biography:

 • International Who`s Who in Poetry and Poets / 1999/2000
 • International Who`s Who in Poetry and Poets / 2001/2002
 • Biographical Association Directory / 1996/1997
 • International Who is Who Intellectuals / 1995/1996
 • The World Who`s Who Woman 1994/1995


Posiada wiele odznaczeń wojskowych, m.in.:

 • 1995 - Odznaka Weterana Walk o Niepodległość przyznana przez Sekretarza Stanu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • 1995 - Krzyż Armii Krajowej nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1997 - Kombatancki Krzyż Zasługi nadany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny
 • 2002 - Odznaka Honorowego Obrońcy Kresów Wschodnich II RP nadaną przez Radę Główną Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich i Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • 2002 - Srebrny Medal za Zasługi dla Oficerów RP nadany przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • 2004 - Stopień Porucznika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (mianowanie przez Ministra Obrony Narodowej)
 • 2015 - srebrny medal 35-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego


Za wkład pracy społecznej w dziedzinie opieki nad dzieckiem otrzymała:

 • 1994 - Odznakę Przyjaciel Dziecka nadaną przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie
 • 1996 - Odznakę Zasłużony Działacz TPD nadaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci