Bronisława BETLEJUrodziła się 26 sierpnia 1928 roku w Dominikowicach koło Gorlic. Zmarła 10 marca 2017 roku. Od 1950 roku mieszkała w Jedliczu. Pisała wiersze, prozę, bajki i opowiadania dla dzieci. Jej wiersze po raz pierwszy ukazały się na łamach dziennika „Nowiny Rzeszowskie” w 1968 roku. Debiutancki tomik poezji zatytułowany „Przeciw światu” wydany został na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie w 1989 roku. B. Betlej publikowała swoje utwory w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, występowała w radiu i telewizji. Odbyła ponad 1000 spotkań autorskich w szkołach i placówkach kultury w kraju i regionie. Jej poezja cieszy się uznaniem, o czym świadczy odbywający się od 1994 roku konkurs recytatorski jej poświęcony organizowany corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu. Posiadała wiele świadectw uznania, certyfikatów środowisk naukowo-twórczych, również zagranicznych, była wielokrotnie nagradzana i odznaczana Należała do oddziału rzeszowskiego Związku Literatów Polskich, Klubu Literackiego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Działała także w Światowym Związku Żołnierzy AK, Niezależnym Stowarzyszeniu Kombatantów Polskich w Opolu oraz w towarzystwach regionalnych na Podkarpaciu; Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Gorlickiej.


Bibliografia podmiotowa:

Książki opublikowane:

 1. Smak czarnego chleba : biografia / Betlej Bronisława ; red. Elżbieta Magdalena Betlej. – Jedlicze : Bronisława Betlej, 2016
 2. Wzięci w boskie posiadanie / Bronisława Betlej ; [wstęp Krystyna Boczar-Różycka]. – Dukla : Gmina Dukla, 2015
 3. Pochyl głowę, który przechodzisz... : kapliczki i krzyże przydrożne gminy Jedlicze / [wiersze Bronisława Betlej ; tekst Bronisława Betlej, Hanna Wajda-Lawera]. - Jedlicze : Gminna Biblioteka Publiczna im. Kacpra Wojnara, 2014
 4. Rozmowy z milczeniem. - Jedlicze : Bronisława Betlej, 2014
 5. Na harfie wzruszeń ; antologia. - Jedlicze : Bronisława Betlej, 2013
 6. Kronika sercem pisana / Bronisława Betlej ; [wybór utworów Elżbieta Magdalena Betlej ; rys. , graf. Waldemar Hübner]. - Nowy Sącz : Nova Sandec, 2012
 7. W pogoni za uciekającym rozumem.... - Jedlicze : Splast, 2012
 8. Moc ziół prawdy / Bronisława Betlej ; przedm. Wiesław Jan Wysocki. - Warszawa : Wydawnictwo Vipart, 2012
 9. Światło i cień / Bronisława Betlej. - Jedlicze : Bronisława Betlej ; Wydawnictwo Vipart, 2011
 10. Na kanwie wspomnień / Bronisława Betlej ; oprac. graf. Elżbieta Betlej. - [Rzeszów : PGN Dystybucja Sp. z o.o], 2010
 11. Obudzić anioły - poskromić demony / Bronisława Betlej ; [wybór utworów Elżbieta Magdalena Betlej]. - Kraków ; [Jedlicze] : Bronisława Betlej, 2010
 12. Poetą być / Bronisława Betlej ; [wybór utworów Elżbieta Magdalena Betlej] - Kraków ; [Jedlicze] ; Bronisława Betlej, 2010
 13. Jeślibyś zasiał miłości ziarno. - Kraków : Bronisława Betlej, 2008
 14. Santo subito. - Jedlicze : „Splast” Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, 2008
 15. Lew i panna. - [Kraków ; Jedlicze : Bronisława Betlej, 2009]
  Re. : Lew i panna Bronisławy Betlej / W. Gosiewski. - Fot. // Nadwisłocze. - 2009, nr 4, s. 38
 16. Z logarytmów czasu.- [Kraków : Wydawnictwo AA, 2009]
 17. Pośpiech zachwytu. - Jedlicze : Bronisława Betlej ; nakł. „Splast” Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, 2007
 18. Zawieszenie w czasie. - Jedlicze : Bronisława Betlej ; nakł. „Splast” Zakład Tworzyw Sztucznych, 2007
 19. Podróż w głąb człowieka : tryptyk. – Kraków ; [Jedlicze] : Bronisława Betlej, 2006
 20. Przez biel, której imię wyciszenie… - Kraków : Bronisława Betlej ; nakł. „Splast” Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, 2005
 21. W poszukiwaniu echa. - Kraków : Bronisława Betlej ; nakł. „Splast” Zakład Tworzyw Sztucznych, 2005
 22. Pewnego dnia. - Jedlicze : Bronisława Betlej ; nakł. „Splast” Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, 2004
 23. Zauroczenie. - Warszawa : Bronisława Betlej ; nakł. Banku Ochrony Środowiska, 2002 Ojcu Świętemu z ojczystej ziemi. – Jedlicze : Bronisława Betlej, [2004]
 24. W karawanie marzeń. - Jedlicze : Bronisława Betlej ; nakł. „Splast” Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, 2004
 25. Pochyl głowę, który przechodzisz… kapliczki i krzyże przydrożne gminy Jedlicze / wiersze Bronisława Betlej ; tekst Hanna Lawera ; zdj. Ariusz Nawrocki. - Jedlicze : Urząd Gminy ; Krosno : „Apla”, 2002
 26. Pytanie o wymiar szczęścia. - Kraków ; [Jedlicze] : Bronisława Betlej, 2002
 27. Mała ojczyzna - Jedlicze. - Kraków : Bronisława Betlej ; nakł. Rafinerii Jedlicze, 1999
 28. To tylko myśli. - Kraków : Bronisława Betlej, 1999
 29. Gwiezdna obietnica. - Warszawa : Bronisława Betlej ; nakł. Misters Audytor, [1998]
 30. Pozwólmy śpiewać dzieciom. - [Jedlicze : Bronisława Betlej], 1998
 31. Pożółkłe karty historii odwracam. - Kraków : [Gmina Jedlicze], 1998
 32. Stan skupienia : (wybór wierszy). - Kraków : Pracownia AA, 1998
  Rec. : Impresje kobiety / (kor) // Super Nowości. - 1998, nr 170, s. 8
 33. Z wiarą ojców w nowe tysiąclecie. - Kraków : Pracownia AA, 1997
 34. Modlitwa pielgrzyma przed matką Bożą z La Salette. - Kraków : Wydawnictwo La Salette Misjonarzy Saletynów, 1996
 35. Psalmy mojego życia. - Kraków : Pracownia AA, 1996
  Rec.: „Wierzyłam i wątpiłam” / (JaSt) // Nowe Podkarpacie. - 1997, nr 18, s. 4
 36. Taniec woskowych figur. - Rzeszów : Wydawnictwo RAF, 1996
 37. Bać się nie trzeba. - Krosno : Oficyna Wydawnicza Kalliope, 1995
  Rec. : Nie odwracaj lustra / JAL // Nowe Podkarpacie. - 1995, nr 41, s. 4
 38. Gorlice - brosza serca. - Kraków : Pracownia AA, 1995
 39. Jakie jest imię ciszy. - Kraków : Pracownia AA, 1995
  Rec. : Wsłuchiwanie się w ciszę / Kazimierz Wolny // Gazeta Wyborcza w Rzeszowie. - 1995, nr 240, s. 3
 40. Posłuchaj starych drzew. - Rzeszów : Wydawnictwo RAF, 1994
  Rec. : Poezja wspomnieniowo-okolicznościowa / Kazimierz Wolny // Gazeta Wyborcza w Rzeszowie. - 1994, nr 323, s. 3 -
  Rec. : W cieniu historii / Stanisław Fryc // Nowe Podkarpacie. - 1994, nr 40, s. 4 -
  Rec. : Posłuchaj starych drzew / (jsl). – Rys. // Kurier Podkarpacki. – 1994, nr 43, s. 11
 41. Ty który w oczach masz wiosnę. - Kraków : Pracownia AA, 1994
  Rec. : Wśród kaczeńców, tulipanów i bzu. – Fot. // Kurier Podkarpacki. - 1995, nr 13, s. 4
 42. Los zapisany westchnieniem. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993
  Rec. : Poetka „losu ludzkiego” / Kazimierz Wolny // Gazeta Wyborcza w Rzeszowie. - 1994, nr 30, s. 3
 43. Mój maleńki świat. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993
 44. Słowo wobec Boga i jego Matki. - Kraków : Pracownia AA, 1993
 45. Cnoty i niecnoty. - Krosno : Wojewódzki Dom Kultury, 1992
 46. Moje krajobrazy. - Jedlicze : nakł. Autorki, 1992
  Rec. : Moje Krajobrazy / Edyta Świerz // Kurier Podkarpacki. - 1992, nr 47, s. 14
 47. Oto moja godzina. - Jedlicze : nakł. Autorki, 1991
  Rec. : Poezja o rodzinie / Kazimierz Wolny // Gazeta Wyborcza w Rzeszowie. - 1994, nr 134, s. 3
 48. Pióro tańczącego ptaka. - Jedlicze : nakł. Autorki, 1991
 49. Słowa na niepogodę. - Jedlicze : nakł. Autorki, 1991
 50. Zatrzymać jeszcze wiatr. - Krosno, 1990
 51. Przeciw światu. - Krosno, 1989


Wiersze:

 1. Kronikarz ; Rozmowy z milczeniem ; Poszukiwanie barw życia ; Krzyk ; Człowiek jest tym kim chce być ; Dłonie ; Codzienność ; Ciekawość // W: Z księgi życia : almanach poezji autorów zrzeszonych w Oddziale ZLP w Rzeszowie / [red. Ryszard Mścisz]. – Rzeszów: WBX Studio Drukarnia-Wydawnictwo, 2017. – S. 28-38
 2. Zefir sierpniowy // Croscena. – Nr 145 (2016), s. 13
 3. Wiesz przekorny ; Już jesień ; Psalm spełnienia ; [Gdyby tak pióro] ; [Już we mnie] // W : Słowo o wielu twarzach : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2015. – S. 12-14
 4. Szukanie miłości ; Harmonia ; Arka ; Most do innego świata ; Przyszła muza ; Niewidzialne ; Nawałnica ; Pustynia // W : Pod powierzchnią kropli : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 2013. - S. 13-14
 5. Zioła prawdy ; [Zapisałam już wiele] ; Przyjacielu usiądź blisko ; Moja ulica // W: W kapliczkach słów : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2014. – S. 11-13
 6. [W pogoni za uciekającym życiem...] ; Trudne pytania ; Wiersz czterech ścian ; [Jak pisać - jeśli głowa jak pusty kufer...] // W : Jeszcze tyle białych kartek : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 2012. - S. 13-14
 7. Układanie ; Przemijanie ; Lustro ; [Nokturn dla poety] // W : Tam rosną wiersze : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno :Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 2011. - S. 17-18
 8. Eliksir serca ; Wczoraj ; Trudne pytanie ; Prośba // W : Na dwoje stół : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 2010. - S. 15-18
 9. Przemijanie // Croscena. - Nr 69 (2009), s. 19
 10. Wiersz trudnych pytań ; Kasztan ; Są słowa ; Przemijanie // W : Echem minionych snów : almanach poetycki / red. Wacław Turek.- Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2009. - S. 11-14
 11. [Niezapomniane] ; Jeśli kochasz ; Psalm niepokoju ; Malwy // W : Do pierwszego zdziwienia : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : [Regionalne Centrum Kultur Pogranicza], 2008. - S. 17-20
 12. Jesienny listonosz / Bronisława Betlej // Croscena. - Nr 48 (2007), s. 1
 13. [Jeśli szukasz] ; Świt po burzy ; Dokładność ; Trudne pytania // W : Wobec światła : almanach poetycki / red. Wacław Turek, projekt okł. Joanna Topolska. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2007. - S. 13-16
 14. Prolog do starości // Croscena. - Nr 42 (2007), s. 23
 15. Przedwiośnie ; Piwonie ; Liście złote ; Dom rodzinny // W : Smak migdałów : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2006. - S. 13-14
 16. [O dniu] // Croscena. - Nr 23 (2005), s. 18
 17. 35. [Trzydziestopięciolecie] tygodnika „Podkarpacie” // Nowe Podkarpacie. - 2005, nr 46, s. 3
 18. [Zaśpiewaj] // Croscena. - Nr 28 (2005), s. 1
 19. Zauroczenie ; [Zaśpiewaj] // W : Furtki niedomknięte : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2005. - S. 14-15
 20. Cztery pory ; Lato // W : Zasłonięte tajemnice : almanach poetycki Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2004. - S. 10 - 11
 21. [Wiosnę] / Croscena. - Nr 10 (2004), s. 15
 22. Droga ; Stare i nowe // W : Tekst do pejzażu : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2003. - S. 8-9
 23. Iwonicz // W : U iwonickich zdrojów : antologia poezji iwonickiej XIX i XX wieku / wybór i oprac. Janusz Michalak, Małgorzata Rysz. - Krosno - Iwonicz Zdrój : Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicz Zdroju, 2003. - S. 57-58
 24. Lato ; Droga ; [chyba mi] ; [nie zdążyłaś] ; Nie napisze nikt ; Przemijanie // Croscena. – Nr 3 (2003), s. 12-13
 25. Noc grudniowa // Croscena.- Nr 7 (2003), s. 20
 26. Jesienny liść ; Przedwiośnie // W : Światło cienia : almanach poetycki Krośnieńskiego Domu Kultury. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2002. - S. 10-11
 27. Jubileusz 10. lecia „Wiadomości Brzozowskich” // Wiadomości Brzozowskie. - 2002, nr 1, s. 17
 28. Malwy // W : Chyba warto : almanach poetycki Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2001. - S. 6
 29. Sen ; Wymiana miłości ; [Przechodzą] ; Jakimi jesteśmy ; [Nauczono] ; [W poszukiwaniu] ; Gaz ; [Nie smuć] ; [Niewiary nauczono] ; [Chłód] // Wspólna obecność : almanach rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz Klubu Literackiego / red. Zbigniew Janusz - Stalowa Wola : Wydawnictwo Sztafeta, 2000. - S. 30-39


Bibliografia przedmiotowa:

 1. Betlej Bronisława (1928-2017) // W: Pamięci tych, którzy znali tamten czas : zapisani w ziemi jedlickiej. – Jedlicze : Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rota” ; Krosno : Wydawnictwo „Ruthenus”, 2018. – S. 12-13
 2. Bronisława Betlej nie żyje! / Krystyna Boczar-Różewicz // Dukla.pl. – 2017, nr 3, s. 9
 3. Inc. : „Z wielkim żalem”… / Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Zarządem // Nowe Podkarpacie. – 2017, nr 11, s. 3
 4. Pożegnanie Poetki Bronisławy Betlej / Ewelina Górowska // Nasz Rymanów. – 2017, nr 4, s. 8
 5. Smutne pożegnania / Zygmunt Jerzyk // Biuletyn Gminne Wieści, nr 1, s. 18
 6. Zmarła znana poetka z Jedlicza / Andrzej Józefczyk // Nowe Podkarpacie. – 2017, nr 11, s. 15
 7. Benefis pani Bronisławy / (WZ-S) // Nowe Podkarpacie. – 2016, nr 1, s. 15
 8. Brylantowe pióro dla zasłużonej poetki / oprac. Ab // Croscena. – Nr 148 (2016), s. 23-24
 9. Niby tak samo a jednak inaczej… pokonkursowe refleksje / Ewelina Górska // Nasz Rymanów. – 2016, nr 12, s. 9
 10. Benefis Bronisławy Betlej / Bronisława Betlej ; rozm. przepr. Zygmunt Jerzyk // Biuletyn Gminne Wieści. – 2015, nr 3, s. 4-5
 11. W pogoni za uciekającym życiem – Bronisława Betlej : analiza wierszy o starości i cierpieniu napisanych przez poetkę w 2012 roku podczas jej hospitalizacji / Wioletta Zgłobicka-Gierut // W: Wartość zycia a wychowanie : w XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium Vita. – Lublin, Cop. 2015. – S. 299-310
 12. Benefis poetki Bronisławy Betlej / Zofia Przybylska // Kwartalnik Gorlicki. - Nr 72(2015), s. 65-66
 13. Ignacy Gogolewski recytuje poezję Bronisławy Betlej // Biuletyn Gminne Wieści. - 2015, nr 1, s. 17
 14. Poezja ma zawsze swoje przesłanie - spotkanie z Bronisławą Betlej / Anita Fal // Dębina. - 2015, nr 1, s. 18
 15. Słowo zagościło w Zdroju / Andrzej Józefczyk // Nowe Podkarpacie. - 2015, nr 11, s. 22
 16. Światowy Dzień Poezji / Wacław Turek // Croscena. - Nr 130(2015), s. 12-13
 17. Podkarpacie nagradza twórców / MO // Nowiny. - 2014, nr 124, s. 9
 18. "Czwartek z poezją" / Daria Litarowicz // Nasz Rymanów. - 2013, nr 2, s. 7
 19. 85-lecie urodzin poetki Bronisławy Betlej // Biuletyn Gminne Wieści. - 2013, nr 5, s. 2
 20. Recytując poezję współczesną / Katarzyna Marszałek // Dębina. - 2013, nr 11, s. 17
 21. Kobieta roku 2011. - Il. // Croscena. - Nr 95(2011), s. 24
 22. Konkurs Recytatorski Poezji B. Betlej. - Fot. // Gminne Wieści. - 2011, nr 6, s. 12
 23. Los dzielony na dwoje / Bronisława Betlej // Kwartalnik Gorlicki. - Nr 56 (2011), s. 87
 24. Talent to 10% reszta ciężka praca / Bronisława Betlej // Gminne Wieści. - 2011, nr 6, s. 10-12
 25. Konkurs recytatorski w Jedliczu / Natalia Królicka // Dębina. - 2010, nr 1, s. 11
 26. 60-lecie twórczości poetyckiej Bronisławy Betlej / Zofia Przybylska // Kwartalnik Gorlicki. - Nr 51 (2010), s. 87
 27. Wieczór Muzyczno-Poetycki w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu. - Fot. // Nasz Głos. - 2010, nr 37, s. 12
 28. Autorka 23 tysięcy wierszy / (wz-s). - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2009, nr 48, s. 15
 29. Benefis i rozmowy z kwiatami / W. Turek. - Fot. // Croscena. - Nr 73 (2009), s. 7-8
 30. Nagroda dla Poetki / Z. Gil // Nasz Głos. - 2009, nr 41, s. 21
 31. 60 [Sześćdziesiąt] lat minęło … / (mm). - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2009, nr 43, s. 14
 32. Współcześni poeci i pisarze Ziemi Gorlickiej o swojej "Małej Ojczyźnie" / Anna Płotek // Kwartalnik Gorlicki. - Nr 47(2009), s. 75-79
 33. Docenieni przez Wojsko Polskie / Gmina Jedlicze. - Fot. // Nasz Głos. - 2008, nr 30, s. 15
 34. 39 [Trzydziesty dziewiąty] zbiór wierszy Bronisławy Betlej / (l) // Nowe Podkarpacie. - 2008, nr 14, s. 7
 35. 36 [Trzydziesty szósty] tomik poezji Bronisławy Betlej / (m) // Nowe Podkarpacie. - 2007, nr 3, s. 3
 36. Certyfikat dla Bronisławy Betlej / l // Nowe Podkarpacie. - 2007, nr 5, s. 6
 37. Spotkanie autorskie z Bronisławą Betlej / B.W. - Fot. // Prządki. - 2006, nr 6, s. 6-7
 38. Spotkanie w bibliotece / (ST). - Fot. // Dziennik Polski. - 2006, nr 68, s. 14
 39. Wieczór z poezją / WZ // Super Nowości. - 2006, nr 49, s. 6
 40. Laury dla pani Bronisławy / Andrzej Raus. - Portr. // Nowiny. - 2005, nr 50, s. 2
 41. Mozaika wspomnień / Marta Gonet. - Fot. // Nasz Głos. - 2005, nr 44, s. 6
 42. Nagroda dla Bronisławy Betlej! / (mg). - Portr. // Nowe Podkarpacie. - 2005, nr 11, s. 2
 43. Recytowali wiersze Betlej / (ST) // Dziennik Polski. - 2005, nr 254, s. III
 44. Filozofia życia/ (lm) // Nowe Podkarpacie. - 2004, nr 44, s. 5
 45. Filozofia życia w poezji / B.N // Nasz Głos. - 2004, nr 45, s. 14
 46. Spotkanie z Bronisławą Betlej // Nowe Podkarpacie. - 2004, nr 21, s. 3
 47. Uczniowskie interpretacje / (BH) // Dziennik Polski. - 2004, nr 258, s. III
 48. Honory za kulturę / (SUB) // Dziennik Polski. - 2003, nr 151, s. III
 49. Nagrodzeni za osiągnięcia kulturalne / (kj). - Fot. // Super Nowości. - 2003, nr 127, s. 7
 50. Najlepsi recytatorzy / (ar) // Nowiny. - 2003, nr 205, s. 7
 51. Recytowali… / (ST) // Dziennik Polski. - 2003, nr 238, s. III
 52. Recytowali Betlejową / (BH) // Dziennik Polski. - 2002, nr 244, s. IV
 53. Pamiętają o patronie / ewg // Nowiny. - 2001, nr 94, s. 6
 54. Poetyckie interpretacje / ewg // Nowiny. - 2001, nr 196, s. 13
 55. Twórczość Bronisławy Betlej / (ST) // Dziennik Polski. - 2001, nr 238, s. IV
 56. Uczcili pamięć patrona / (ST) // Dziennik Polski. - 2001, nr 98, s. V
 57. Dlaczego pisze się wiersze? / Bronisława Betlej ; rozm. Małgorzata Zawadzka. - Fot. // Obiektyw Jasielski. - 2000, nr 14, s. 8
 58. Myśli poetki / (BH) // Dziennik Polski. - 2000, nr 14, s. 12
 59. Świat poezji Bronisławy Betlej / (BH) // Dziennik Polski. - 2000, nr 41, s. 15
 60. „Złote pióra” rozdane / wm // Nowiny. - 2000, nr 26, s. 5
 61. „… dalej zatrzymać chcę wiatr…” / Bronisława Betlej ; [rozm. Gabriela Chodorowska]. - Portr. // Nowe Podkarpacie. - 1999, nr 14, s. 12
 62. Radni docenili poezję / (bm) // Super Nowości. - 1999, nr 275, s. 7
 63. Pióra i krzyże / (elba) // Super Nowości. - 1998, nr 42, s. 6
 64. Poetycki wieczór / (ST) // Dziennik Polski. - 1998, nr 277, s. 14
 65. Poezja kształtuje dobro w człowieku / Bronisława Betlej ; rozm. Jolanta Janocha // Podkarpacie. - 1997, nr 2, s. 11
 66. Bronisława Betlej i jej poezja // Nowe Podkarpacie. - 1996, nr 45, s. 7
 67. Literaci nagrodzili literatów / ASK // Dziennik Polski. 1996, nr 11, s. 22
 68. Poezja i modlitwa Bronisławy / Andrzej Raus // Nowiny. - 1996, nr 181, s. 12
 69. Złote pióra przyznane / Mario Miłosz Czachara // Gazeta Wyborcza w Rzeszowie. - 1996, nr 31, s. 3
 70. „Złote pióro dla poetki z Jedlicza” // Nowe Podkarpacie. - 1996, nr 1, s. 2
 71. Bronisława Betlej w IBA // Nowe Podkarpacie. - 1995, nr 29, s. 2
 72. Niezgoda na przemijanie // Kurier Podkarpacki. - 1995, nr 6, s. 4
 73. Uznanie dla Bronisławy Betlej / (ar) // Nowiny. - 1995, nr 142, s. 12
 74. Wieczór poezji // Nowe Podkarpacie. - 1995, nr 48, s. 4
 75. Kobieta roku w literaturze // Nowe Podkarpacie. - 1994, nr 34, s. 2
 76. Posłuchaj starych drzew / (jsl) // Kurier Podkarpacki. - 1994, nr 43, s. 11
 77. Spotkanie z poetką - żołnierzem // Nowe Podkarpacie. - 1994, nr 40, s. 2
 78. Wigilia u Betlejów / R. M. - Rys. // Kurier Krośnieński. - 1993, nr 12, s. 18
 79. Bronisława Betlej. - Portr. // Kurier Podkarpacki. - 1992, nr 31, s. 2