Bronisława BETLEJUrodziła się 26 sierpnia 1928 roku w Dominikowicach koło Gorlic. Zmarła 10 marca 2017 roku. Od 1950 roku mieszkała w Jedliczu. Pisała wiersze, prozę, bajki i opowiadania dla dzieci. Jej wiersze po raz pierwszy ukazały się na łamach dziennika „Nowiny Rzeszowskie” w 1968 roku. Debiutancki tomik poezji zatytułowany „Przeciw światu” wydany został na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie w 1989 roku. B. Betlej publikowała swoje utwory w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, występowała w radiu i telewizji. Odbyła ponad 1000 spotkań autorskich w szkołach i placówkach kultury w kraju i regionie. Jej poezja cieszy się uznaniem, o czym świadczy odbywający się od 1994 roku konkurs recytatorski jej poświęcony organizowany corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu. Posiadała wiele świadectw uznania, certyfikatów środowisk naukowo-twórczych, również zagranicznych, była wielokrotnie nagradzana i odznaczana Należała do oddziału rzeszowskiego Związku Literatów Polskich, Klubu Literackiego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Działała także w Światowym Związku Żołnierzy AK, Niezależnym Stowarzyszeniu Kombatantów Polskich w Opolu oraz w towarzystwach regionalnych na Podkarpaciu; Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Gorlickiej.