Dariusz WILKUrodził się 21 czerwca 1967 r. we Wrocance k. Krosna. Ukończył filozofię i teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pełni funkcję dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie. Zajmuje się fotografią krajobrazową i przyrodniczą, pisze również wiersze. Interesuje go człowiek w swojej codzienności. Fotografuje także zabytki kultury i architektury. Brał udział w licznych wystawach fotograficznych, był wyróżniany i nagradzany.


  • 2003 - wyróżnienie w konkursie „Leśne fotografie 2003”, Krośnieński Dom Kultury w Krośnie
  • 2004 - nagroda prezydenta Krosna w konkursie „Zabytki poprzemysłowe terenu Podkarpacia”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie
  • 2005 - III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Świat przyrody w obiektywie”, Toruń
  • 2005 - nagroda w III Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym „Krosno 2005 - Miasto i ludzie - zderzenia”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie