Dariusz WILKUrodził się 21 czerwca 1967 r. we Wrocance k. Krosna. Ukończył filozofię i teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pełni funkcję dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie. Zajmuje się fotografią krajobrazową i przyrodniczą, pisze również wiersze. Interesuje go człowiek w swojej codzienności. Fotografuje także zabytki kultury i architektury. Brał udział w licznych wystawach fotograficznych, był wyróżniany i nagradzany.


Bibliografia podmiotowa:

Wiersze:
  1. Modlitwa wieczorna : [wiersz] ; Ogłoszenie : [wiersz] ; Czekając : [wiersz] ; Odważnie : [wiersz] // W : Smak migdałów : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2006. - S. 91-92
  2. Zapiszę Cię… : [wiersz] ; Wyrwany… : [wiersz] // W : Furtki niedomknięte : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2005. - S. 80-81


Bibliografia przedmiotowa:
  1. „Fantazje …” księdza Wilka / (ip) // Nowe Podkarpacie. - 2006, nr 11, s. 3
  2. Fantazje księdza dyrektora / Zdzisław Gil. - Fot. // Nasz Głos. - 2006, nr 12, s. 6
  3. „Góry w fotografii” / (ar) // Nowiny. - 2004, nr 63, s. 7
  4. Przyroda w obiektywie / (mm). - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2006, nr 28, s. 7
  5. „Shalom” / (ST). - Fot. // Dziennik Polski. - 2006, nr 211, s. II
  6. Twarze Ziemi Świętej / (BH). - Fot. // Dziennik Polski. - 2007, nr 280, s. 17
  7. Ukaż mi swoją twarz / Dariusz Wilk ; rozm. Wioletta Zimmermann. - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2007, nr 49, s. 11
  8. Wernisaż w KDK / sec // Super Nowości. - 2004, nr 161, s.6