Dariusz WILKUrodził się 21 czerwca 1967 r. we Wrocance k. Krosna. Ukończył filozofię i teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pełni funkcję dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie. Zajmuje się fotografią krajobrazową i przyrodniczą, pisze również wiersze. Interesuje go człowiek w swojej codzienności. Fotografuje także zabytki kultury i architektury. Brał udział w licznych wystawach fotograficznych, był wyróżniany i nagradzany.