Stanisław MATERNIAKUrodził się w 1952 roku. Młodość spędził w Rymanowie z którym jest emocjonalnie związany do dziś, gdyż stąd pochodzą jego przodkowie. Ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem mgr inżyniera budownictwa. Swoją pierwszą pracę podjął w 1978 roku w Krośnieńskim Kombinacie Budowlanym na stanowisku inżynier budowlany. W 1992 r. został powołany na członka Zarządu, obejmując jednocześnie funkcję Dyrektora Produkcji. Dwa lata później powołano go na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego i nieprzerwanie kierował Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym w Krośnie SA do 2009 roku. Obecnie jest szefem Rady Nadzorczej KPB oraz pełni funkcję w zakresie nadzoru właścicielskiego. Aktywny działacz społeczny zaangażowany w dobroczynność, akcje charytatywne, wspiera też działalność kulturalną. Jest członkiem Stowarzyszenia Portius, pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Ziemi Rymanowskiej „Spotkanie-Rymanów”. Jego wielką pasją są podróże, które dokumentuje w formie licznych zdjęć z których tworzy cykle fotograficznych felietonów – Ziemia Święta, Europa, Europa…, Chiny, Góra Athos, Parki narodowe USA Etiopia, Borneo, Sumatra, Alaska. Jest członkiem Fotoklubu, działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Jego fotografie były wystawiane nie tylko w Polsce, ale na Słowacji i Litwie.


Wystawy:
 • 2004 – wystawa zdjęć z podróży po Chinach. Muzeum Podkarpackie
 • 2005 – Święta Góra Athos. Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • 2006 – Parki narodowe USA. Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • 2008 – Ziemia Święta. Centrum Kultury w Kiejdanach (Litwa)
 • 2008 – prezentacja fotografii podczas przekazania przez KPB w Krośnie SA hali przemysłowej dla Goodrich Krosno Sp z o.o.
 • 2010 – Stanisław Materniak – fotografia. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
 • 2011 – Dzieci Słońca. (współautor zdjęć) Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
 • 2011 – Alaska – The Last Frontier. Restauracja „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie
 • 2011 – Namibia i Botswana. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
 • 2011 – Między Wilnem a Świtezią. Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • 2012 - "Ziemia, planeta ludzi" wystawa fotografii - Koszyce, Centrum Kultury