Stanisław MATERNIAKUrodził się w 1952 roku. Młodość spędził w Rymanowie z którym jest emocjonalnie związany do dziś, gdyż stąd pochodzą jego przodkowie. Ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem mgr inżyniera budownictwa. Swoją pierwszą pracę podjął w 1978 roku w Krośnieńskim Kombinacie Budowlanym na stanowisku inżynier budowlany. W 1992 r. został powołany na członka Zarządu, obejmując jednocześnie funkcję Dyrektora Produkcji. Dwa lata później powołano go na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego i nieprzerwanie kierował Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym w Krośnie SA do 2009 roku. Obecnie jest szefem Rady Nadzorczej KPB oraz pełni funkcję w zakresie nadzoru właścicielskiego. Aktywny działacz społeczny zaangażowany w dobroczynność, akcje charytatywne, wspiera też działalność kulturalną. Jest członkiem Stowarzyszenia Portius, pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Ziemi Rymanowskiej „Spotkanie-Rymanów”. Jego wielką pasją są podróże, które dokumentuje w formie licznych zdjęć z których tworzy cykle fotograficznych felietonów – Ziemia Święta, Europa, Europa…, Chiny, Góra Athos, Parki narodowe USA Etiopia, Borneo, Sumatra, Alaska. Jest członkiem Fotoklubu, działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Jego fotografie były wystawiane nie tylko w Polsce, ale na Słowacji i Litwie.


Bibliografia:
 1. Namibia i Botswana // Nasz Głos. - 2011, nr 22, s. 4
 2. Wilno, czyli barok, obłoki i ... Kalifornia / (l) // Nowe Podkarpacie. - 2011, nr 18, s. 14
 3. Wilno, czyli barok, obłoki i... Kalifornia / Jan Tulik // Nasz Głos. - 2011, nr 17, s. 19
 4. Poezja Balassiego na Kamieńcu / Stanisław Materniak // Croscena. - Nr 82 (2010), s. 14
 5. Nasi nad Issą / JSW. // Croscena.- nr 57 (2008), s.8-9
 6. Spokojnie patrzymy w przyszłość / Stanisław Materniak ; rozm. Tomasz Landorf // Przedsiębiorca Podkarpacki. - 2008, grudzień, s. 7
 7. Łączymy solidne partnerstwo z nowoczesną technologią / ze Stanisławem Materniakiem, dyrektorem naczelnym Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krośnie rozm. Marzena Miśkiewicz // Nowe Podkarpacie. - 2006, nr 29, s. 5
 8. Nowy Świat / Stanisław Materniak // Croscena. - Nr 31 (2006), s. 27-28
 9. Świat według Materniaka / (jt) // Nowe Podkarpacie. - 2006, nr 8, s. 2
 10. Athos w saloniku / A.B. Leśniak // Nasz Głos. - 2005, nr 8, s. 5
 11. Gdzie od 1000 lat nie było kobiety / sec // Super Nowości. - 2005, nr 39, s. 19
 12. Opowieść o pielgrzymce / (ST) // Dziennik Polski. - 2005, nr 48, s. III
 13. Tajemnice Świętej Góry / ewg // Nowe Podkarpacie. - 2005, nr 10, s. 10
 14. Ze świętej góry Athos / jt // Nowe Podkarpacie. - 2005, nr 10, s. 10
 15. Chiny w obiektywie / Marcin Głuch // Nasz Głos. - 2004, nr 48 A, s. 6
 16. Trzeba walczyć o swoje / ze Stanisławem Materniakiem, prezesem Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. rozm. Iza Półchłopek // Nowe Podkarpacie. - 2004, nr 19, s. 5
 17. Zza Wielkiego Muru / (BH) // Dziennik Polski. - 2004, nr 285, s. III