Stanisław KLIMEKUrodził się i mieszka w Krośnie. Z zawodu jest lekarzem internistą i radiologiem. Studia medyczne ukończył w Katowicach, specjalizację z radiologii zrobił w Krakowie a doktorat obronił w Lublinie. Znany jest z pasji muzycznych i literackich oraz zamiłowania do turystyki pieszej i rowerowej. Od ponad dwudziestu lat jego wielkim hobby jest fotografia. Kiedyś wyznał, że jego codzienny kontakt zawodowy z rentgenowskimi czarno-białymi negatywami powoduje, iż niemal podświadomie znajduje antidotum w uprawianiu fotografii barwnej. W swoich fotografiach utrwala przyrodę, dawną architekturę, poszukuje nowych odcieni kolorów podczas wędrówek po okolicach Krosna i Beskidu Niskiego. Jest członkiem krośnieńskiego FotoKlubu działającego przy RCKP. Uczestnik corocznego konkursu Leśne fotografie, ogłaszanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Jego prace (fotografie) były wystawiane w ramach wystaw zbiorowych oraz indywidualnie, tak kraju jak i za granicą.


  • 2005 - wyróżnienie w konkursie Leśne fotografie 2004 za zdjęcie „U źródeł Jasielu”
  • 2006 - III nagroda w konkursie Leśne fotografie 2005 za zdjęcie „Leśne zwierciadło”, oraz wyróżnienie za cykl zdjęć pt. „Leśne bibeloty”
  • 2007 - wyróżnienie w konkursie Leśne fotografie 2006 za zdjęcie „Leśne puzzle”
  • 2008 - wyróżnienie w konkursie Leśne fotografie 2007 za zdjęcie „Mały wielki świat”
  • 2009 - wyróżnienie w konkursie Leśne fotografie 2008 za zdjęcie „Leśne memento”
  • 2010 - III nagroda w konkursie Leśne fotografie 2009 za zdjęcie „Usypianie”
  • 2011 - wyróżnienie w konkursie Leśne fotografie 2010 za zdjęcie „Żywioły”
  • 2012 - wyróżnienie w konkursie Leśne fotografie 2011 za tryptyk „Wszystko płynie”