Stanisław KLIMEKUrodził się i mieszka w Krośnie. Z zawodu jest lekarzem internistą i radiologiem. Studia medyczne ukończył w Katowicach, specjalizację z radiologii zrobił w Krakowie a doktorat obronił w Lublinie. Znany jest z pasji muzycznych i literackich oraz zamiłowania do turystyki pieszej i rowerowej. Od ponad dwudziestu lat jego wielkim hobby jest fotografia. Kiedyś wyznał, że jego codzienny kontakt zawodowy z rentgenowskimi czarno-białymi negatywami powoduje, iż niemal podświadomie znajduje antidotum w uprawianiu fotografii barwnej. W swoich fotografiach utrwala przyrodę, dawną architekturę, poszukuje nowych odcieni kolorów podczas wędrówek po okolicach Krosna i Beskidu Niskiego. Jest członkiem krośnieńskiego FotoKlubu działającego przy RCKP. Uczestnik corocznego konkursu Leśne fotografie, ogłaszanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Jego prace (fotografie) były wystawiane w ramach wystaw zbiorowych oraz indywidualnie, tak kraju jak i za granicą.


Wystawy:
  • 2003 - „Barwy wędrowania”. Krośnieński Dom Kultury
  • 2004 – „Światło i słowo”. Filia nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Krakowskiej
  • 2006 – „Miniatury i przestrzenie”. Galeria Fotografii AGFA Image Center przy ul. Mickiewicza
  • 2007 – „Punkty widzenia”. Krośnieński Dom Kultury
  • 2011 – „Krańce Europy: Skandynawia”. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
  • 2012 – „Krańce Europy: Skandynawia”. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Sarospatak