Joanna WRZECIONKOPochodzi z Bielska Podlaskiego. Studiowała romanistykę w Lublinie. Wraz z mężem, Andrzejem podjęli wspólną decyzję osiedlenia się w Beskidzie Niskim, w Iwli koło Dukli. Ukończyła Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, uzyskując tytuł czeladnika w rzemiośle tkactwo, hafciarstwo i uprawnienia instruktora kulturalno-oświatowego. Tam zdobyła podstawową wiedzę i doświadczenie z zakresu licznych rzemiosł jak tkanina, haft, rzeźba, wiklina i malarstwo. Obecnie zajmuje się głównie dekoracjami świątecznymi (wianki, choinki, kule, anioły), dobrze opanowała technikę batiku i filcu. Swoje umiejętności wykorzystuje przy prowadzeniu licznych warsztatów. Rękodziełem zajmuje się wraz z mężem, Andrzejem – przetwarzają naturalne surowce: siano, wiklinę, korę wikliny, len, suche kwiaty, wełnę oraz podobne materiały. W sposób nietypowy dla tradycyjnych technik nadają im nowe formy. Swoje prace prezentują w wielu krajach europejskich oraz biorą udział w różnego rodzaju jarmarkach rękodzielniczych. Wraz z innymi twórcami założyli Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych „Animare” w Dukli.


Wystawy zbiorowe:
  • 1996 – wystawa rękodzieła artystycznego w Burg St. Marice we Francji
  • 2001 – Targi Sztuki i Osobliwości w Schongau w Niemczech
  • 2002 – Międzynarodowy Festiwal Targów Ulicznych w ramach wystaw twórców karpackich W Nyibator
  • 2004 – wystawa na Targach Bożonarodzeniowych we Francji w Montebeliard i Aerl we Francji
  • 2007 – wystawa rękodzieła artystycznego w Filii nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
  • 2010 – wystawa rękodzieła artystycznego w Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej