Piotr WÓJTOWICZUrodził się w 1958 roku w Stalowej Woli. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Ukończył Wydział Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Szancenbacha oraz pracowni rysunku prof. Zbyluta Grzywacza. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jego prace były prezentowane na 26 wystawach indywidualnych i ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Za swoją twórczość był kilkakrotnie wyróżniony na przeglądach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Trzykrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Należy do Związku Polskich Artystów i Plastyków. Jego prace znajdują się w zbiorach: Galerii BWA w Krośnie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Vychodoslovenskiej Galerii w Koszycach, Foundation ARPAC, Montpellier, Galerii DIZAJN FORUM , Drienovec oraz w kolekcjach prywatnych we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Słowacji i Polsce. Mieszka w Krośnie, gdzie pracuje jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym. Emocje są podstawowym tworzywem moich prac. Malowanie jest dla mnie działaniem zmierzającym do poznania, sam obraz zaś – obszarem odkrycia, określenia i refleksji zarazem – mówi o sobie Piotr Wojtowicz.


Bibliografia podmiotowa:

 1. Malarstwo jest moim domem : Nina Rostkowska / tekst Piotr Wójtowicz ; oprac. graf. Ariusz Nawrocki. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2018. – 85 s. : il. kolor. ; 27 cm.
 2. 4. Karpackie Biennale Sztuki [katalog wystawy] / Piotr Wójtowicz. - Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2017. – 56 s. : il. kolor. ; 21 cm.
 3. VIII Sympozjum Malarskie „Portret Krosna” = Painting Symposium / tekst Marek Burdzy ; koncepcja katalogu Piotr Wójtowicz ; tł. Erwina Kalistel-Pojnar. – Krosno : [b.w.], 2017. – 33 s. : il. ; 28 cm
 4. W stronę fantazji i wyobraźni / projekt katalogu Piotr Wójtowicz. - Krosno : Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego, 2016. – 19, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
 5. Sztuka Podkarpacia. T. 4 / aut. tekstów Jacek Kawałek, Piotr Wójtowicz [i in.] ; koncepcja albumu Jacek Krzysztof Nowak. - Rzeszów : Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 2015. - 217 s. : il. kolor. ; 31 cm.
 6. I Ogólnopolskie Biennale „W stronę fantazji i wyobraźni” / Piotr Wójtowicz // Croscena. - Nr 120 (2014), s. 3
 7. 2. Karpackie Biennale Sztuki : człowiek - istota energetyczna / tekst Piotr Wójtowicz. - Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2013. – 51 s. : il. kolor. ; 30 cm.
 8. 2. Karpackie Biennale sztuki / Piotr Wójtowicz // Croscena. - Nr 116 (2013), s. 3 Sztuka Podkarpacia. T. 3 / aut. tekstów Grażyna Niezgoda, Piotr Wójtowicz [i in.] ; koncepcja albumu Jacek Krzysztof Nowak. - Rzeszów : Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 2013. - 215 s. : il. kolor. ; 31 cm
 9. Wspomnienie o Bogdanie Biernacie / Piotr Wójtowicz // Nowe Podkarpacie. - 2013, nr 31, s. 22
 10. Kandefer : prace rysunkowe z okresu Akademii 1946-1952 / tekst Piotr Wójtowicz. - Krosno : Biuro Wystaw Artystycznych, 2011. - 6, [2] s. : il. ; 30 cm.
 11. Sztuka Podkarpacia. T. 2 / aut. tekstów Magdalena Rabizo-Birek, Piotr Wójtowicz [i in.] ; koncepcja albumu Jacek Krzysztof Nowak. - Rzeszów : Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 2011. - 213 . : il. kolor. ; 31 cm
 12. Piwnica PodCieniami / Piotr Wójtowicz // Croscena. - Nr 74 (2010), s. 27-28
 13. Portret Krosna ; plener malarski = the Plein-Air Painting Workshop / tekst Piotr Wójtowicz, tł. Patrycja Wojnar. - Krosno : Biuro Wystaw Artystycznych, 2010. - 31, [3]s. : il. ; 28 cm.
 14. 30 lat Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie / oprac. tekstu Magdalena Stochla, proj. Graf. Piotr Wójtowicz. - Krosno : Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego, 2009. - 24 s. : fot. ; 30 cm.

Bibliografia przedmiotowa:

 1. BWA w nowym klimacie / Ewelina Jurasz ; rozmawia Wioletta Zimmermann-Szubra // Nowe Podkarpacie. - 2019, nr 3, s. 2
 2. Konstelacje Piotra Wójtowicza / Paweł Nowicki // Fraza. - 2015, nr 4, s. 316-318
 3. Z Piotrem Wójtowiczem rozmawia Grażyna Niezgoda // Nowa Okolica Poetów. - 2012, nr 2(37), s. 72-80
 4. Sztuka Podkarpacia. T. 1 / Magdalena Rabizo-Birek, Jacek Kawałek, Piotr Rędziniak. – Rzeszów : Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, [2011]
 5. Dni kultury polskiej / (ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 269, s. III
 6. 10 Dni Kultury Polskiej / Wacław Turek // Nasz Głos. – 2006, nr 47, s. 14
 7. Piotr Wojtowicz / Wacław Turek // Croscena. – Nr 11(2004), s. 22-23
 8. Ikar polski i uniwersalny / Antoni Adamski // Nowiny. – 2001, nr 230, s. 11
 9. „Ikary” Worońca i Wójtowicza / (ST) // Dziennik Polski. – 2001, nr 267, s. III
 10. Abstrakcja liryczna / (ZCAK) // Dziennik Polski. – 1996, nr 256, s. 20
 11. Emocje i znak / Jan Tulik // Nowiny. – 1996, nr 248, s. 7
 12. Malarstwo Piotra Wojtowicza / (EWG) // Nowiny. – 1996, nr 216, s. 12
 13. Ikonografia Piotra Wojtowicza / Antoni Adamski // Nowiny. – 1995, nr 226, s. 5
 14. Laury za „Gimnastykę poranną” / (CZAK) // Dziennik Polski. – 1996, nr 287, s. 8
 15. Spotkania dwóch rzeczywistości / Alfred Kyc // Informator Kulturalny Województwa Krośnieńskiego. – 1987, nr 16, s.
 16. Wystawa Piotra Wojtowicza / Małgorzata Zwiercan-Kciuba // Informator Kulturalny Województwa Krośnieńskiego. – 1987, nr 8, s. 31-31