Piotr WÓJTOWICZUrodził się w 1958 roku w Stalowej Woli. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Ukończył Wydział Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Szancenbacha oraz pracowni rysunku prof. Zbyluta Grzywacza. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jego prace były prezentowane na 26 wystawach indywidualnych i ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Za swoją twórczość był kilkakrotnie wyróżniony na przeglądach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Trzykrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Należy do Związku Polskich Artystów i Plastyków. Jego prace znajdują się w zbiorach: Galerii BWA w Krośnie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Vychodoslovenskiej Galerii w Koszycach, Foundation ARPAC, Montpellier, Galerii DIZAJN FORUM , Drienovec oraz w kolekcjach prywatnych we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Słowacji i Polsce. Mieszka w Krośnie, gdzie pracuje jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym. Emocje są podstawowym tworzywem moich prac. Malowanie jest dla mnie działaniem zmierzającym do poznania, sam obraz zaś – obszarem odkrycia, określenia i refleksji zarazem – mówi o sobie Piotr Wojtowicz.