Bogusława SOBOŃ


Mieszka w Chorkówce. Z wykształcenia jest przedszkolanką. Maluje obrazy olejne, głównie pejzaże i martwą naturę, akwarele, rysunki (sepia, węgiel), a także kopie dzieł znanych artystów m.in. „Martwą naturę z zielonym dzbanem” Józefa Pankiewicza, „Polowanie z sokołem” Juliusza Kossaka, „Czarny staw” Wojciecha Gersona, „Wejście do portu w Marsylii” Paula Signaca. Maluje również akwarele przedstawiające podkarpackie pejzaże. Brała udział w wystawach zbiorowych organizowanych przez Krośnieński Dom Kultury.


Wystawy:
  • 2000 – wystawa malarstwa w KDK w Krośnie