Danuta DRZEWICKAUrodziła się 20 sierpnia w 1941 r. W 1970 r. ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Przez wiele lat uczyła języka polskiego w krośnieńskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Była wykładowcą w Studium Nauczycielskim i Kolegium Nauczycielskim w Krośnie. Przez 10 lat pracowała jako doradca metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krośnie. Wykładała też w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Od 2007 r. jest na emeryturze. Debiutowała w 1992 r. wierszem „Nauczycielka” zamieszczonym w regionalnym kwartalniku edukacyjnym „Ergo”. Jest autorką tomiku „Wszystkie barwy tęczy” (2002). Wspólnie z Krystyną Kulman i Józefem Janowskim wydała zbiór „Trio na samotność” (2007). Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie.


Bibliografia podmiotowa:

Wiersze:

 1. Jesteś ; Drzewo ; Pisz swe życie do końca ; Jestem ; Bezdomni ; Ja ; Pamiętaj ; Jesteś mną Przyprawiam ci skrzydła // W : Ścieżki życia : XI almanach Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie / red. i wstęp Krystyna Kulman ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Oficyna Wydawnicza RuthenicArt, 2019. – S. 6-15
 2. Homo Sapiens ; Co czynisz ; Jesteś ze mną ; Odchodzę ; Dla mnie ; Życie ; Nic nie jest dane na zawsze ; Podróż ; Limeryki // W: Blask słowa : X almanach literacki / [wstęp Krystyna Kulman] ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2018. – S. 9-18
 3. Magia czasu ; Słowo jest ziarnem ; Fatamorgana ; Świat zagubionych tajemnic ; Tęsknota // W : VI Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne : almanach poetycki / red. Anna Jakubik ; słowo wstępne Marek Petrykowski. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2018. – S. 27-30
 4. Ja ; Magia czasu ; Lustro ; Nie bierz świata na swe barki ; Zapach dzieciństwa // W : Krajobrazy liryczne : IX almanach literacki / wstęp Agnieszka Rybicka ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2017. – S. 7-11
 5. Pamiętaj! ; Tajemnica ; Twój uśmiech ; Tęsknota ; Nie powiem // W: Poezja współczesna o wielu twarzach : antologia / red. Anna Ziemba-Lonc. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2017. – S. 75-79
 6. Limeryki : inspiracje Wierzchowskim / Danuta Drzewicka // Akant. – 2016, nr 13, s. 21
 7. Słowo jest ziarnem ; Eden ; Fatamorgana ; Aleppo ; Świat zagubionych tajemnic // W: Pojednanie : VIII almanach Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli ; Armagraf, 2016. – S. 9-14
 8. Codziennie ; Twój uśmiech ; To nie tak ; Dobrze ; Kurek na kościele // W : Pod przykrywką metafory : VII almanach literacki. – Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2015. – S. 8-13
 9. Czerwiec // Croscena. – Nr 133 (2015), s. 20
 10. Ostatni obraz // Croscena. – Nr 129 (2015), s. 21
 11. Droga ; Eden ; Lustro ; Pisz swe życie do końca ; Piąty wymiar // W : Słowo o wielu twarzach : almanach poetycki / [red. Wacław Turek]. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2015. – S. 23-26
 12. [Nadużywam Twej cierpliwości Panie] ; Dzieciństwo ; Prawda ; Tęsknota // W : Pamięć i czas : VI almanach literacki / wstęp Danuta Drzewicka ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2014. – S. 9-12
 13. Prawda ; [Nadużywam Twej cierpliwości Panie] ; To nie tak ; Twój uśmiech // W: W kapliczkach słów : almanach poetycki / [red. Wacław Turek]. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2014. – S. 23-24
 14. Idziesz tą drogą ; Marzenia ; Piąty wymiar ; Limeryki // W : Smaczki literackie : V almanach literacki / wstęp Artur Kurek ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno ; Wydawnictwo Armagraf, 2013. – S. 9-12
 15. Idź ; Jesteś ; Tajemnica ; Dąb ; Mój świat; Wyobraźnia ; Nowe ; Pamiętaj! ; Dziękuję Ci, Panie // W : Pulsary i meteory : IV almanach literacki / Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2012. – S. 7-15
 16. Nowe ; Mój świat ; Tajemnica ; Pusta kapliczka // W : Tam gdzie rosną wiersze : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2011. – S. 29-30
 17. Tęcza ; Idący człowiek ; Nie oczekuj ; Rocznica matury ; Wolność ; Drzewo ; Ostatni obraz ; Czerwiec ; Pusta kapliczka ; Los ; Homo homini // W : Teraźniejszość w słowie : III almanach literacki / Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie ; [red. Józef Janowski]. – Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2011. – S. 9-19
 18. Czerwiec ; Idący człowiek ; Los ; Chcę // W: Na dwoje stół : almanach poetycki / [red. Wacław Turek]. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2010. – S. 23-26
 19. Podróż ; Ostatni obraz ; Moje wiersze ; Homo domini // W : Echem minionych snów : almanach poetycki / red. Wacław Turek.- Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2009. - S. 19-22
 20. Przyprawiam ci skrzydła // Croscena. - 2009, nr 69, s. 18
 21. Przyprawiam ci skrzydła ; Sen ; Muzo! ; Jak Maria i Eliza // W: Do pierwszego zdziwienia : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : [Regionalne Centrum Kultur Pogranicza], 2008. - S. 29-32
 22. Nic nie jest dane na zawsze ; Ja ; Drzewo ; Bezdomni // W: Wobec światła : almanach poetycki / red. Wacław Turek, projekt okł. Joanna Topolska. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2007. - S. 25-28
 23. W piątej stronie świata ; Wymyśliłeś mnie ; Zaklinam się ; [Rozum ludzki] // W : Almanach literacki II / Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2001. – S. 12-14
 24. Dorodne kłosy ; Zatrzymać strzałę ; Codzienność ; Przypisani do siebie // W : Almanach literacki / red. [Józef Janowski]. – Krosno ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 1999. – S. 10-13


Książki opublikowane:

 1. Podkarpackie limeryki / Danuta Drzewicka. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2018
 2. Wyspy szczęśliwe / Danuta Drzewicka. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2013
 3. Trio na samotność / Danuta Drzewicka, Józef Janowski, Krystyna Kulman - Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2007
 4. Wszystkie barwy tęczy / Danuta Drzewicka. - Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2002


Bibliografia przedmiotowa:
 1. Spotkanie poetów / (WZ-S) // Nowe Podkarpacie. – 2019, nr 5, s. 16
 2. Krośnieńscy lirycy w Saloniku / J.T. - Fot. // Nasz Głos. - 2008, nr 4, s. 17
 3. Trio na samotność / ewg // Nowiny. - 2008, nr 20, s. 7