Danuta DRZEWICKAUrodziła się 20 sierpnia w 1941 r. W 1970 r. ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Przez wiele lat uczyła języka polskiego w krośnieńskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Była wykładowcą w Studium Nauczycielskim i Kolegium Nauczycielskim w Krośnie. Przez 10 lat pracowała jako doradca metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krośnie. Wykładała też w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Od 2007 r. jest na emeryturze. Debiutowała w 1992 r. wierszem „Nauczycielka” zamieszczonym w regionalnym kwartalniku edukacyjnym „Ergo”. Jest autorką tomiku „Wszystkie barwy tęczy” (2002). Wspólnie z Krystyną Kulman i Józefem Janowskim wydała zbiór „Trio na samotność” (2007). Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie.