Władysław PASTERCZYK


Urodził się 11 sierpnia 1925 roku w Żarnowcu. Tu ukończył szkołę podstawową. Aresztowany w 1944 r. był przez osiem miesięcy więziony w obozie pracy (Baudienst) w miejscowości Ujezna k. Przeworska. Po ucieczce z obozu ukrywał się do wyzwolenia. Po wojnie, przez trzydzieści sześć lat pracował jako palacz kotłowy. Pierwsze prace wykonywał jeszcze w szkole, ale regularną działalnością rzeźbiarską zajął się od 1950 roku. Rzeźbi w drewnie lipowym. Brał udział w konkursach i wystawach; między innymi w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum w Nowym Targu, Spółdzielczym Zrzeszeniu Chałupników i Wytwórców Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Gorlicach, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Był wyróżniany i nagradzany. Kilkakrotnie wystawiał swoje prace w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu. Większość jego dzieł znajduje się w domu rodzinnym, w Szkole Podstawowej i w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, pozostałe są w zbiorach prywatnych także poza granicami kraju (Australia, USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy). W. Pasterczyk wykonał rzeźbiarskie dekoracje do kościołów w Jedliczu, Łajscach, Tarnowcu i w Żarnowcu.


  • 1998 - Nagroda Artystyczno-Ludowa Wojewody Krośnieńskiego
  • 2001 - Nagroda Burmistrza Gminy Jedlicze