Barbara MARCHEWKAPochodzi z Krakowa. Ukończyła Uniwersytet Ludowy we Wzdowie. Razem z mężem prowadzi galerię ( w starej łemkowskiej chyży we wsi Lipowica). Jest animatorką kultury, prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Animare” w Dukli. Pasjonuje się malarstwem olejnym (pisze ikony), zajmuje się tkactwem artystycznym. W środowisku dukielskim organizuje warsztaty rękodzieła artystycznego (tkactwo typu gobelin, haft, koronki), wystawy, a także promuje gminę Dukla na targach. Prezentuje swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych.


Bibliografia przedmiotowa:
 1. Dwa dni i dwie noce / (SUB) // Dziennik Polski. - 2003, nr 156, s. IV
 2. Galeria w oficynie / (ST). - Fot. // Dziennik Polski. - 2008, nr 163, s. 13
 3. Ikony i Żyd, Wieczny Tułacz / Jan Tulik. - Fot. // Croscena. - 73 (2009), s. 29-30
 4. Ikony i Żyd, Wieczny Tułacz / Jan Tulik. - Fot. // Nasz Głos. - 2009, nr 50, s. 15
 5. Każdy z innej bajki / Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 173, s. 16-17
 6. Mieć swój dom choćby na końcu świata / Barbara Marchewka ; rozm. Krystyna Boczar-Różewicz. - Fot. // Dukla.pl. - 2011, nr 1, s. 4-5
 7. Radość, praca i satysfakcja / Barbara Marchewka ; rozm. Małgorzata Pabis. - Fot. // Nasz Dziennik. - 2003, nr 185, s. 19
 8. Rękodzieło kwitnie / kbr. - Fot. // Nasz Głos. - 2004, nr 30, s. 12
 9. Rękodzieło w Bardejovie / (SUB) // Dziennik Polski. - 2003, nr 76, s. III
 10. Tworzą i uczą innych / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 41, s. 13
 11. W Bibliotece jak w galerii / (ST). - Fot. // Dziennik Polski. - 2002, nr 49, s. III