Barbara MARCHEWKAPochodzi z Krakowa. Ukończyła Uniwersytet Ludowy we Wzdowie. Razem z mężem prowadzi galerię (w starej łemkowskiej chyży we wsi Lipowica). Jest animatorką kultury, prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Animare” w Dukli. Pasjonuje się malarstwem olejnym (pisze ikony), zajmuje się tkactwem artystycznym. W środowisku dukielskim organizuje warsztaty rękodzieła artystycznego (tkactwo typu gobelin, haft, koronki), wystawy, a także promuje gminę Dukla na targach. Prezentuje swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych.