Bartłomiej KRZANOWSKIRzeźbiarz i kolekcjoner. Mieszkający od kilku lat w Węglówce. Artysta jako materiał do swojej pracy wybrał drewno, z którego powstają stylizowane na stare ikony płaskorzeźby przedstawiające postacie świętych. Jego zainteresowanie artystyczną obróbką drewna sięga dzieciństwa, kiedy to obserwował pracę twórczą swojego ojca. Tematyka i charakter prac są wyrazem jego zainteresowań i fascynacji sztuką ludową i sakralną.


Wystawy:
  • 2004 - pokonkursowa wystawa 20. Przeglądu Plastyki - Galeria Krośnieńskiego Domu Kultury
  • 2013 – wystawa zbiorowa, Dom Strażaka w Korczynie