Urszula GORTATUrodziła się w Krośnie. Jest z wykształcenia inżynierem organizacji i zarządzania przemysłem. Malarstwem zajmuje się amatorsko. Do jej ulubionych technik plastycznych należą akryl, gwasz i olej. Dominującym tematem jej prac jest pejzaż. Pierwszy pokaz publiczny jej obrazów miał miejsce w 2003 r. w organizowanym przez Krośnieński Dom Kultury 19. Przeglądzie Plastyki. Otrzymała wówczas główną nagrodę za zestaw prac. W kolejnych latach brała udział w wystawach zbiorowych, miała także wystawy indywidualne. Była wyróżniana i nagradzana.

Strona internetowa: http://urszulagortat.com


Wystawy indywidualne:
 • 2004 - „… jak fioletowy zapach frezji…”, Filia nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, Krosno
 • 2005 - „Impresje z łąk i wrzosowisk”, Krośnieński Dom Kultury, Krosno
 • 2005 - Galeria „Pasaż”, Iwonicz-Zdrój
 • 2006 - Salonik Artystyczny Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, Krosno
 • 2007 - „Pejzaż romantyczny”, Galeria Wojciecha Siemiona, Petrykozy
 • 2011 - "Widoki zapamiętane", Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Krosno
 • 2014 - Salonik Artystyczny Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Wystawy zbiorowe:
 • 2003 - 19. Przegląd Plastyki, Krośnieński Dom Kultury, Krosno
 • 2003 - VI Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego, Wojewódzki Dom Kultury, Rzeszów
 • 2003 - V Międzywojewódzka Wystawa Akwareli im. Mariana Strońskiego pn. „Ściana Wschodnia”, Wojewódzki Dom Kultury, Rzeszów
 • 2005 - VII Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego, Wojewódzki Dom Kultury, Rzeszów