Urszula GORTATUrodziła się w Krośnie. Jest z wykształcenia inżynierem organizacji i zarządzania przemysłem. Malarstwem zajmuje się amatorsko. Do jej ulubionych technik plastycznych należą akryl, gwasz i olej. Dominującym tematem jej prac jest pejzaż. Pierwszy pokaz publiczny jej obrazów miał miejsce w 2003 r. w organizowanym przez Krośnieński Dom Kultury 19. Przeglądzie Plastyki. Otrzymała wówczas główną nagrodę za zestaw prac. W kolejnych latach brała udział w wystawach zbiorowych, miała także wystawy indywidualne. Była wyróżniana i nagradzana.