Lucyna DOMARADZKAUrodziła się i mieszka w Krośnie. Przez wiele lat pracowała z młodzieżą jako nauczyciel. Uprawia malarstwo, swój warsztat doskonali poprzez twórczość indywidualną, wystawy, plenery, konkursy i różnego rodzaju dokształcanie. Od kilku lat bierze udział w zajęciach z rysunku i malarstwa Otwartej Pracowni RCKP w Krośnie prowadzonej przez Ninę Rostkowską. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych m. in. w Krośnie, Rzeszowie, Elblągu, brała udział w przeglądach, konkursach i plenerach malarskich Wielokrotnie była nagradzana i wyróżniana. Jest laureatką III nagrody 21. Przeglądu Plastyki w Krośnie. W 2009 r. otrzymała wyróżnienie podczas IX Wojewódzkiej Wystawy Malarstwa Nieprofesjonalnego w Rzeszowie.


Bibliografia przedmiotowa:
  1. Malarstwo Lucyny Domaradzkiej // Croscena. – Nr 100 (2012), s. 4
  2. 14 lipca – 4 września / Joanna Łach // Croscena. – Nr 80 (2010), s. 29-30
  3. Poczwórny wernisaż / (mm) // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 29, s. 15
  4. Klasycy inaczej, czyli malarstwo Lucyny Domaradzkiej / Jan Tulik // Nasz Głos. – 2007, nr 9, s. 15
  5. Klasycy inaczej, czyli malarstwo Lucyny Domaradzkiej / (l) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 11, s. 15