Lucyna DOMARADZKAUrodziła się i mieszka w Krośnie. Przez wiele lat pracowała z młodzieżą jako nauczyciel. Uprawia malarstwo, swój warsztat doskonali poprzez twórczość indywidualną, wystawy, plenery, konkursy i różnego rodzaju dokształcanie. Od kilku lat bierze udział w zajęciach z rysunku i malarstwa Otwartej Pracowni RCKP w Krośnie prowadzonej przez Ninę Rostkowską. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych m. in. w Krośnie, Rzeszowie, Elblągu, brała udział w przeglądach, konkursach i plenerach malarskich Wielokrotnie była nagradzana i wyróżniana. Jest laureatką III nagrody 21. Przeglądu Plastyki w Krośnie. W 2009 r. otrzymała wyróżnienie podczas IX Wojewódzkiej Wystawy Malarstwa Nieprofesjonalnego w Rzeszowie.