Piotr BURGERUrodził się 11 stycznia 1959 r. w Krośnie. W 1979 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Od 1986 r. prowadzi pracownię plastyczno-reklamową w Krośnie. Kolekcjonuje antyki, rzeźbi, tworzy asamblaże. Interesuje się też fotografią. Od 2007 r. należy do ZPAP Kraków.


Kontakt:

Telefon komórkowy: 602 812 601
E-mail: piotr_bb@wp.pl www.zimnenogi.art.pl www.zpap.krakow.pl