Bogdan BIERNATUrodził się 19 września 1953 r. w Rymanowie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. W 1979 r. ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom obronił w pracowni prof. Mariana Koniecznego). Od grudnia 1979 r. do września 1980 r. był asystentem muzealnym w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. Od 1980 r. pracuje w Liceum Plastycznym im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, jest nauczycielem dyplomowanym. Prowadzi zajęcia z rzeźby i snycerstwa. Uprawia rzeźbę i rysunek. Jego prace znajdują się w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Państwowego Muzeum w Majdanku, Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Galerii w Straubingu (Niemcy) oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie i USA. Ważniejsze realizacje rzeźbiarskie: Pieta na cmentarzu parafialnym w Rymanowie (1979) Tablica pamiątkowa z popiersiem prof. Jerzego Dmochowskiego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Krośnie (1988) Tablica pamiątkowa z portretem prof. Tadeusza Brzozowskiego dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie (1989) Tablica pamiątkowa poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji pobytu na ziemi krośnieńskiej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie- Polance (1999) Rzeźba w kamieniu (pomnik Matki Bożej Królowej Polski) na placu pod ratuszem w Brzozowie, realizacja z córką Kasią (2000)


Bibliografia podmiotowa:
 1. Bogdan Biernat : rzeźba i rysunek / oprac. tekstów Jan Tulik, Bogdan Biernat. - Łańcut : Techgraf, [2000]


Bibliografia przedmiotowa:
 1. Sztuka Podkarpacia. T. 3 / aut. tekstów Grażyna Niezgoda [i in.] ; koncepcja albumu Jacek Krzysztof Nowak. – Rzeszów : Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 2013
 2. Deszcz nagród i wyróżnień dla ludzi kultury / Joanna Sowa // Nasz Głos. - 2009, nr 39, s. 11
 3. Galeria „Sękowa” prezentuje / Piotr Woroniec. - Fot. // Kwartalnik- Gazeta Gminy Bukowsko. - 2009, nr 1, s. 5
 4. Ludzie kultury uhonorowani. - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2009, nr 41, s. 8
 5. Na rozpoczęcie nowego sezonu artystycznego / tom. - Fot. // Nowiny. - 2009, nr 190, s. 7
 6. Świat Biernata / (ST) // Dziennik Polski. - 2009, nr 37, s. A 15/[2]
 7. Bogdan Biernat / Wacław Turek. - Fot. // Croscena. - Nr 42 (2007), s. 19-21
 8. Twórczość to kosztowna pasja / Bogdan Biernat ; rozm. Damian Kierek.- Fot. // Wiadomości Brzozowskie.- 2003, nr 11, s. 22
 9. Wokół człowieka / (ST). - Fot. // Dziennik Polski.- 2002, nr 56, s. III
 10. Wokół człowieka / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2002, nr 11, s. 12
 11. Wokół idei człowieczeństwa. O twórczości Bogdana Biernata / Andrzej Szwast // Fraza. - 2002, nr 1/2, s. 261-275
 12. Zrozumieć i pokazać człowieka / (BH). - Fot. // Dziennik Polski. - 2002, nr 70, s. III
 13. Rzeźba i rysunek Bogdana Biernata / Halina Kościńska.- Fot. // Wiadomości Brzozowskie.- 2001, nr 11, s. 9
 14. Ironia i szept / Antoni Adamski.- Fot. // Nowiny.- 2000, nr 246, s.21
 15. Rzeźbić i uczyć / Zdzisław Gil. - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2000, nr 25, s. 12
 16. Wernisaż przy „Klepisku” / (ST) // Dziennik Polski. - 2000, nr 287, s. III
 17. Erfahrungsaustausch in Sachen Kunst / Stefan Rimek // Straubinger Tagblatt. - 1999, 24 sierpnia
 18. Wystawa artystów pedagogów szkół artystycznych, absolwentów PLSP w Jarosławiu / Beata Lewińska-Gwóźdź. - Przemyśl : [Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej], 1998
 19. Drewniane figurki Biernata / CZAK // Dziennik Polski. - 1996, 23 maja
 20. Plastyczna rzeczywistość B. Biernata / L.P // Nowe Podkarpacie. - 1996, nr 21, s. 7
 21. Plastycy z ZPAP / Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 1994, nr 100, s. 5
 22. Wieża ciśnień w Leśniówce / Elżbieta Kantorek // Bydgoski Informator Kulturalny. - 1994, październik
 23. Poszukiwania / Stanisław Piskor // Tak i Nie. - 1989, 12 maja