Andrzej SZWASTUrodził się w 1968 roku w Krośnie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w LO w Dukli. Mieszka w Iwli – w Beskidzie Niskim. Jego zainteresowania są różnorodne. Za najistotniejsze uznaje bycie nauczycielem, które umożliwia mu najpełniejszy kontakt z człowiekiem. Od lat zajmuje się teatrem szkolnym. Wraz z młodymi aktorami udało mu się wystawić spektakle w oparciu o teksty dramatyczne (np. kilkakrotne inscenizacje „Dziadów” A. Mickiewicza) i poetyckie (m. in. wiersze Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta, Janusza Szubera, Jana Tulika, Jana Belcika). Jest współautorem programu edukacji regionalnej i teatralnej „Dukla - miejsce magiczne”, integrującego różne dziedziny sztuki. Jest autorem wielu opracowań krytycznych dotyczących literatury i sztuki, artykułów metodycznych i prasowych. Pisze wiersze, pasjonuje się również rzeźbą, malarstwem – głównie rysunkiem.


Bibliografia podmiotowa:

Poezja
 1. Przesłanie Pana S. / Andrzej Szwast. – Krosno : Chemigrafia, 2004
 2. Wnętrze / Andrzej Szwast. – Krosno : [nakł. aut.], 1997
Artykuły, szkice, recenzje
 1. Miłośnik natury i sztuki : o twórczości Zbigniewa Brońskiego / Andrzej Szwast // Nasz Powiat,. – 2009, nr 3, s. 13
 2. Ocalić kruche piękno… O twórczości Piotra Burgera / Andrzej Szwast // Fraza. – 2009, nr 3/4, s. 295-298
 3. Ocalać kruche piękno… O twórczości Piotra Burgera / Andrzej Szwast // Nasz Powiat. – 2009, nr 1, s. 11
 4. Na marginesie rzemiosła – o autoportretach Stanisława Kochanka / Andrzej Szwast // Nasz Powiat. – 2008, nr 3, s. 11 ; nr 4, s. 11
 5. Piękno i niepokój – spotkanie z twórczością Marcina Niziurskiego / Andrzej Szwast // Nasz Powiat. – 2008, nr 2, s. 13-14
 6. Twarze = Faces = Gesichte / Piotr Burger; red. Andrzej Szwast, tł. Tomasz Kot [i.in.] . – Krosno : Drukarnia Hedom, 2008
 7. Marcin Niziurski na ziemi krośnieńskiej / Andrzej Szwast // Nasz Głos. – 2007, nr 38, s. 17
 8. Świat przeciw światu – o poezji Jana Becika / Andrzej Szwast // Nasz Powiat. – 2007, nr 1, s. 10
 9. Dwie wizje pejzażu – o malarstwie Ewy i Marka Burdzych / Andrzej Szwast // Fraza. – 2006, nr 1/2, 246-249
 10. Elegia dukielska / Andrzej Szwast // Fraza. – 2006, nr 1/2, s.176
 11. Rozmowa z kamieniem / Andrzej Szwast // Fraza. – 2006, nr 1/2, s. 175-176
 12. Odwrócone zwierciadło : rysunki ; katalog wystawy / Andrzej Szwast. – Krosno : Chemigrafia, 2004
 13. Dukla – miejsce magiczne; Dukla – miejsce teatralne / Andrzej Szwast // Polonistyka. – 2003, nr 9, s. 534-539
 14. Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku / Andrzej Szwast // Polonistyka. – 2003, nr 2, s. 101-107
 15. Wybrane aspekty doświadczania śmierci poprzez przedmiot w filmach Wojciecha Jerzego Hasa / Andrzej Szwast // Fraza. – 2003, nr 3 (41)
 16. Historyczno-filologiczna refleksja wokół „Wstępu do Dukli Amaliowej” Mirona Białoszewskiego / Andrzej Szwast // W : „Szare eminencje zachwytu” : 80. rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego (1922-1983). – Krosno : Nonparel, 2002, s. 27-34
 17. Oswajanie świata – o poezji s. Dawidy Ryll / Andrzej Szwast // W : Ścieżki niedalekie : wybór wierszy / Dawida Ryll. - Lublin : Gaudium, [2002}
 18. Palec / Andrzej Szwast // Nowa Okolica Poetów. – 2002, nr 9, s. 180-183
 19. Wokół człowieczeństwa – o twórczości Bogdana Biernata / Andrzej Szwast // Fraza. – 2002, nr 1-2 (35-36)
 20. Metafizyka konkretu – Stołek Zbigniewa Herberta / Andrzej Szwast // Warsztaty polonistyczne. – 2001, nr 4 (390
 21. Poetyckie misterium pamięci – o twórczości Janusza Szubera / Andrzej Szwast // Pracownia. – 2001, nr 26
 22. Szczeliny czasu : rysunki : katalog wystawy / Andrzej Szwast // W : W atelie czasu / Marlena Makiel-Hędrzak. – Częstochowa, 2001
 23. W świecie zamku / Andrzej Szwast // W : Incognito / Jan Belcik. – Krosno : Nonparel, 2001
 24. Na gorącym uczynku / Andrzej Szwast // W : Suplikacje / Jan Tulik. – Krosno : Nonparel, 2000
 25. Dukla Stasiuka jako wyraz zafascynowania Schulzem / Andrzej Szwast // Polonistyka. – 1999, nr 9, s. 545-550
 26. Świat baśni Sławomira Błażewicza : katalog wystawy / Andrzej Szwast // W : Świat baśni Sławomira Błażewicza / Sławomir Błażewicz. – Kraków, 1998
Bibliografia przedmiotowa:
 1. Andrzej Szwast / Gabriela Wróbel // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 11, s. 14-15, 17-19
 2. Rokokowe lustro / Aleksandra Żółkłoś // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 11, s. 12, 14
 3. Poezja jako znak twórczego sprzeciwu… / Gabriela Wróbel // Nasz Powiat. – 2008, nr 5, s. 11
 4. Może byłbym pełniejszym człowiekiem… / Andrzej Szwast ; rozm. Ewelina Borek // W : Odwrócone zwierciadło : rysunki : katalog wystawy. – Krosno : Chemigrafia, 2004
 5. Wystawa Andrzeja Szwasta / Aleksandra Gałuszka // Nasz Głos. – 2004, nr 20, s. 2
 6. Zwierciadło i świat / Andrzej Szwast ; rozm. Urszula Dombeck // W : Przesłanie pana S./ Andrzej Szwast. – Krosno : Chemigrafia, 2004