Andrzej SZWASTUrodził się w 1968 roku w Krośnie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w LO w Dukli. Mieszka w Iwli – w Beskidzie Niskim. Jego zainteresowania są różnorodne. Za najistotniejsze uznaje bycie nauczycielem, które umożliwia mu najpełniejszy kontakt z człowiekiem. Od lat zajmuje się teatrem szkolnym. Wraz z młodymi aktorami udało mu się wystawić spektakle w oparciu o teksty dramatyczne (np. kilkakrotne inscenizacje „Dziadów” A. Mickiewicza) i poetyckie (m. in. wiersze Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta, Janusza Szubera, Jana Tulika, Jana Belcika). Jest współautorem programu edukacji regionalnej i teatralnej „Dukla - miejsce magiczne”, integrującego różne dziedziny sztuki. Jest autorem wielu opracowań krytycznych dotyczących literatury i sztuki, artykułów metodycznych i prasowych. Pisze wiersze, pasjonuje się również rzeźbą, malarstwem – głównie rysunkiem.