Mirosław WELZUrodził się w 1966 r. w Krośnie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie, jest doktorem nauk weterynaryjnych. Obecnie pełni funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie. Autor tomików poezji oraz tekstów piosenek m. in. dla Marii Lamers, Agaty Rymarowicz, Mariusza Domaszewicza, Piotra Kędziory, Piotra Rogali, Przemysława Chmielewskiego, Michała Wójciaka oraz zespołów z kręgu poezji śpiewanej i bluesa. Piosenki jego autorstwa znalazły się na pięciu płytach oraz w śpiewnikach festiwalowych. Pomysłodawca i organizator imprezy „Bieszczadzkie spotkania z Poezją” oraz wspólnie z Adamem Ziemianinem organizator spotkań literackich w Polańczyku i Cisnej. Swoje utwory publikuje w prasie ogólnopolskiej i lokalnej m. in. w „Gazecie Kulturalnej” i e-tygodniku literacko-artystycznym Pisarze.pl oraz w wydawanym w Polsce tygodniku białoruskim „Niwa”. Członek Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie, a także Klubu Literackiego RCKP w Krośnie. Laureat honorowej nagrody PZL O/Rzeszów „Złote Pióro” w roku 2014 za tomik „Po drodze”.