Mirosław WELZUrodził się w 1966 r. w Krośnie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie, jest doktorem nauk weterynaryjnych. Obecnie pełni funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie. Autor tomików poezji oraz tekstów piosenek m. in. dla Marii Lamers, Agaty Rymarowicz, Mariusza Domaszewicza, Piotra Kędziory, Piotra Rogali, Przemysława Chmielewskiego, Michała Wójciaka oraz zespołów z kręgu poezji śpiewanej i bluesa. Piosenki jego autorstwa znalazły się na pięciu płytach oraz w śpiewnikach festiwalowych. Pomysłodawca i organizator imprezy „Bieszczadzkie spotkania z Poezją” oraz wspólnie z Adamem Ziemianinem organizator spotkań literackich w Polańczyku i Cisnej. Swoje utwory publikuje w prasie ogólnopolskiej i lokalnej m. in. w „Gazecie Kulturalnej” i e-tygodniku literacko-artystycznym Pisarze.pl oraz w wydawanym w Polsce tygodniku białoruskim „Niwa”. Członek Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie, a także Klubu Literackiego RCKP w Krośnie. Laureat honorowej nagrody PZL O/Rzeszów „Złote Pióro” w roku 2014 za tomik „Po drodze”.


Bibliografia podmiotowa:

Książki opublikowane:

 1. W pestce myśli. Aforyzmy / Mirosław Welz. – Rzeszów : Libra, 2018
  Rec.: W pestce myśli / oprac. paba // Gazeta Bieszczadzka. – 2018, nr 14, s. 7
 2. Bieszczadzki śpiewnik Chmiela / Mirosław Welz, Przemysław Chmielewski. – Rzeszów : Libra, 2017
 3. Kudłate Anioły / Mirosław Welz ; [posłowie Teresa Zaniewska] . – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2017
  Rec. : Kudłate dusze / Jan Tulik // Gazeta Bieszczadzka. – 2018, nr 3, s. 7
 4. Pestki / Mirosław Welz. - Rzeszów : Libra, 2016
  Rec.: Inc.: Mirosław Welz / Wiesław Setlak // Topos. – 2017, nr 3, s. 153
 5. Bieszczady, poezja i blues / Mirosław Welz. – Warszawa : Collis, 2015
 6. Na wzór na podobieństwo / Mirosław Welz ; red. Jan Tulik. – Rzeszów :Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2015
 7. Zeszyt myśli / Mirosław Welz. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2015
 8. Po drodze / Mirosław Welz. – Rzeszów : Wydawnictwo Lisia Góra, 2014
 9. Jeszcze / Mirosław Welz. – Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów, 2013
 10. Z Norwidem idę : collage / Mirosław Welz. – Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2013
 11. Idziemy Bieszczadem : piosenki i wiersze / Mirosław Welz. – Krosno : Roksana, 2012
 12. Żyje się / Mirosław Welz. – Warszawa : Twoje wydawnictwo, 2012
 13. Kapliczki i wiersze / Mirosław Welz. – Iwonicz-Zdrój : [b.w.] ; Lwów : Triada Plus, 2010
 14. Bieszczadzka rapsodia / Mirosław Welz. – Krosno : Apla, 2005


Utwory drukowane w antologiach i czasopismach:

 1. Aforyzmy // Nasz Dom Rzeszów. – 2019, nr 1, s. [22]
 2. Aforyzmy // Nasz Dom Rzeszów. – 2018, nr 7, s. [19] ; nr 8, s. [20] ; nr 9, s. [19] ; nr 10, s. [20] ; nr 11, s. [21] ; nr 12, s. [23]
 3. Aforyzmy // Akant. - 2018, nr 7, s. 21
 4. Droga do Łopienki // Gazeta Bieszczadzka. – 2018, nr 3, s. 7
 5. Iwonicz ; Iwonickie ścieżki ; Frasobliwy ; Kapliczka ze św. Florianem ; Droga do Łopienki ; Piszę do Ciebie ; Październikowa piosenka ; Ćwiczenia z historii ; Miasto ; Pierwsza Gwiazdka // W : Iwonicz Zdrój : Rocznik Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju. T. 13, 2016-2017 / [redaktor naczelny Janusz Michalak]. – Krosno : Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza Zdroju, 2018. – S. 212-216
 6. Miasto // Nasz Dom Rzeszów. – 2018, nr 3, dod. Wers, s. [2]
 7. Przecena ; Rudy kot ; Wierność ; W oczach koni // Nasz Dom Rzeszów. – 2018, nr 9, dod. Wers, s. [2]
 8. Aforyzmy // Akant. - 2017, nr 3, s. 10
 9. Barwinek ; Dwie pary oczu ; Dziurka od klucza ; Mgła ; Piszę do ciebie ; Rajski ogród ; Wracam do prostych słów // W: Z księgi życia : almanach poezji autorów zrzeszonych w Oddziale ZLP w Rzeszowie / [red. Ryszard Mścisz]. – Rzeszów: WBX Studio Drukarnia-Wydawnictwo, 2017. – S. 224-230
 10. Polska ; Czasami ; Garść // Nasz Dom Rzeszów. – 2017, nr 11, dod. Wers, s. [1]
 11. Targi książki ; W górę w dół ; Wieża // Nasz Dom Rzeszów. - 2017, nr 3, dod. Wers, s. [2]
 12. W Łopience // Fraza – 2017, nr 1/2, s. 340
 13. Ziemskie anioł ; Prawie że anioł ; Anioł bolesny // W : We dnie, w nocy : anioły w wierszach poetów Podkarpacia : antologia / wybór i oprac. Jan Tulik ; wstęp Zofia Bartecka. – Miejsce Piastowe : Gmina Miejsce Piastowe, 2017. – S. 111-113
 14. Dwie pary oczu ; Mgła ; Piszę do ciebie ; Spowiedź // Nowe Podkarpacie. – 2016, nr 47, s. 13
 15. Miserere mei // Nasz Dom Rzeszów. – 2016, nr 8, dod. Wers, s. [1]
 16. Piszę do Ciebie // Croscena. - Nr 144 (2016), s. 13
 17. Podobno // Akant. - 2016, nr 5, s. 19
 18. Smycz ; Nic takiego ; Enter ; Dobre anioły // Nasz Dom Rzeszów. - 2016, nr 2, dod. Wers, s. [1]
 19. Arlekin // Akant. - 2015, nr 5, s. 8
 20. Bieszczadzka miłość // Croscena. - Nr 133(2015), s. 20
 21. Kamień ; Czas przyszły ; Atlantyda ; Spowiedź ; Wieszak / [red. Wacław Turek] // W: Słowo o wielu twarzach : almanach poetycki. - Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2015. – S. 93-95
 22. Kreska ; Jego pies ; Masz Dom ; Nazwy // Nasz Dom Rzeszów. - 2015, nr 7, dod. Wers, s. [2]
 23. Pastorałka //W: Croscena. - Nr 128 (2015), s. 22
 24. Pastorałka // W: Croscena. - Nr 138 (2015), s. 20
 25. Bełkotka // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. - Nr 90 (2014), s. 2
 26. Wracam do prostych słów ; Buki ; Piszę do ciebie ; Kreska ; Modlitwa po drodze ; Jego pies // Croscena. – Nr 124 (2014), s. 24-25
 27. Wracam do prostych słów ; Kreska ; Czas Kamienia / [red. Wacław Turek] // W: W kapliczkach słów : almanach poetycki. - Krosno: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2014. – S. 70-72
 28. Tabletki ; Treser ; Wracam do prostych słów // Nasz Dom Rzeszów. – 2014, nr 8, dod. Wers, s. [2]
 29. Idziemy Bieszczadem // Gazeta Bieszczadzka. - 2013, nr 21, s.7
 30. List do połonin // Gazeta Bieszczadzka. - 2013, nr 18, s.7
 31. Bieszczady, poezja i blues // Gazeta Bieszczadzka. - 2012, nr 24, s.7


Artykuły:

 1. Czyjeś życie / Mirosław Welz // Dębina. – 2016, nr 9, s. 12-13
  /dotyczy : Czyjeś życie / Anna Ziemba-Lonc/


Bibliografia przedmiotowa:
 1. Szósty najazd awangardy / (BH) // Nowe Podkarpacie. – 2018, nr 46, s. 14
 2. Wieczór poetycki / Jan Belcik // Nowe Podkarpacie. – 2018, nr 36, s. 15
 3. Natchnienie z Bieszczad / Zdzisław Surowaniec // Echo Dnia Podkarpackie. – 2016, nr 100, s. 10
 4. Słowa wędrowne // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – 2016, nr 3, s. 36
 5. Poeta z bieszczadzkiej mgły w kapeluszu / Mirosław Welz ; rozmawia Anna Gorczyca// Gazeta Wyborcza (Rzeszów) - 2015, nr 3, s. 2
 6. Poetyckie laury // Croscena. – Nr 136 (2015), s. 24
 7. Pomiędzy wierszami / WaT // Croscena. – Nr 137 (2015), s. 6
 8. Światowy Dzień Poezji / Wacław Turek // Croscena. – Nr 130 (2015), s. 12-13
 9. Złote Pióra przyznane // Croscena. – Nr 133 (2015), s. 23
 10. Inc.: „Mirosław Welz…” / oprac. W. Turek // Croscena. – Nr 124 (2014), s. 24-25
 11. Przygoda weterynarza z poezją / Mirosław Welz ; rozmawia. Marzena Miśkiewicz// Nowe Podkarpacie – 2013 nr 14, s. 19